DOPORUČUJEME

NOVINKA k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Přijímací zkoušky na střední školy

-5%
Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2017

Matematika se Čtyřlístkem 1 - učebnice pro 1.ročník ZŠ 2.díl

Autor:Kozlová M., Halasová J., Pěchoučková Š.
Nakladatel:FRAUS
Kód:53150
ISBN:9788072389797
EAN:9788072389797
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:79 Kč
Množství:
+-
ks
 • Zcela nový soubor učebnic tradiční matematiky s postavičkami z oblíbeného Čtyřlístku, který ilustroval Jaroslav Němeček. S Fi?nkou, Myšpulínem, Pinďou a Bobíkem se budou žáci setkávat po celé období 1. stupně. Učebnice jsou zpracovány podle RVP ZV.
 • Cílem učebnic matematiky se Čtyřlístkem je vytvoření takového individuálního učebního stylu a učební strategie, díky nimž každý žák dokáže aplikovat získané vědomosti a dovednosti v běžných životních situacích.
 • V nové řadě matematiky se děti učí počítat společně s Fifinkou, Myšpulínem, Pinďou a Bobíkem, kteří jsou i dnes stále velmi oblíbení.
 • Na začátku každé kapitoly naleznou žáci úvodní ilustraci, která je tematicky propojená s učivem kapitoly.
 • Jednotlivé úlohy jsou kvůli lepší přehlednosti barevně odlišené, modelové příklady jsou zvýrazněné.
 • Komiksy vnášejí do 2. dílu matematiky humor a počítání zábavnou formou.
 • Učebnice jsou přehledné, žáci se v nich snadno orientují.
 • Učebnice obsahují množství numerických úkolů i slovních úloh základního i rozšiřujícího učiva, které vedou k naplňování vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
 • Učivo je tematicky mezipředmětově provázáno a zaměřeno na oblasti blízké dětem.
 • Základní učivo je vždy postaveno na názorném výkladu a činnostním učení, aby děti měly před očima vzor postupu i  řešení úkolů.
 • Každé nové učivo vychází z  již poznaných postupů, je podrobně a názorně rozpracováno.
 • Je kladen důraz na osvojení algoritmu postupných kroků.
 • Učebnice umožňuje maximální využití tvůrčího potenciálu dětí v dynamickém a  rušnějším učebním procesu, který vede v konečném výsledku k výraznému rozvoji vnitřní motivace k učení i k rozvoji osobnosti.

Obsah 2. dílu:

 • Poznáváme tělesa
 • Počítání do 8 
 • Počítání do 9 
 • Počítání do 10
 • Pořadí
 • Počítání do 20
 • Kreslení do sítě
 • O několik více, o několik méně
 • O kolik více? O kolik méně?
 • Sčítání s přechodem přes 10
 • Odčítání s přechodem přes 10
 • Opakování
 • Slovní úlohy
 • Po probrání každého tematického celku následují kontrolní testy Co už umím.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Matematika se Čtyřlístkem 1 - učebnice pro 1.ročník ZŠ 1.díl

-4%
Matematika se Čtyřlístkem 1 - učebnice pro 1.ročník ZŠ 1.díl
Kozlová M., Halasová J., Pěchoučková Š.
FRAUS
76 Kč
skladem

Matematika pro 1.třídu ZŠ 1.díl

Matematika pro 1.třídu ZŠ 1.díl
Potůčková Jana
STUDIO 1+1
60 Kč
skladem

Matematika pro 1.třídu ZŠ 2.díl

Matematika pro 1.třídu ZŠ 2.díl
Potůčková Jana
STUDIO 1+1
55 Kč
skladem

Matematika pro 1.třídu ZŠ 3.díl

Matematika pro 1.třídu ZŠ 3.díl
Potůčková Jana
STUDIO 1+1
55 Kč
skladem

Hrajeme si s písmenky

Hrajeme si s písmenky
STUDIO 1+1
27 Kč
skladem