DOPORUČUJEME

NOVINKA k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Přijímací zkoušky na střední školy

-5%
Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2017

Němčina pro jazykové školy 3. nově - učebnice

Autor:Höppnerová Věra
Nakladatel:FRAUS
Kód:53463
ISBN:9788072389599
EAN:9788072389599
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:289 Kč
Množství:
+-
ks
 • Tato osvědčená a po několik generací oblíbená učebnice vychází na počátku nového tisíciletí ve zcela novém provedení.

  • aktuální texty
  • svižná grafická úprava
  • bohatý obrazový doprovod
  • velmi dobře propracovaný gramatický aparát
 • Němčina pro jazykové školy nově 3 je posledním dílem třídílného cyklu učebnic, určených nejen posluchačům jazykových a středních škol. Mohou je s úspěchem používat všichni, kteří se chtějí dorozumět v základních životních situacích. U nás dobře známé původní čtyřdílné vydání má nyní pouze tři díly po šestnácti lekcích, přičemž gramatické učivo bylo výrazně zredukováno.
 • Ve třetím dílu jsou postupně v každé lekci zopakovány a doplněny základní mluvnické jevy probrané v předchozích dílech. Na ně navazuje výklad jednoho až dvou mluvnických jevů, které často zopakovanou látku dále rozšiřují nebo s ní souvisejí. Důraz je kladen na slova, která jsou pod vlivem mateřštiny často zaměňována: pünktlich, genau (přesný), Reise, Weg, Fahrt (cesta), gern, froh (rád), wechseln, ändern (vyměnit) aj.
 • Naprostá většina témat je však zcela nová: zkušenosti s ubytováním v hotelu, německé svátky, domácí zvířata, politika a sociální problémy, různé životní styly, svatební zvyky a obyčeje, německý školský systém, kriminalita aj. Úvodní texty jsou východiskem pro konverzaci a slouží zejména rozvíjení řečových dovedností.
 • Poslechové i čtecí texty obsahují novou slovní zásobu v rozsahu 350 slov a slovních spojení, přičemž celkové rozšíření aktivní slovní zásoby činí v tomto dílu cca 650 slov.
 • Cvičení nejsou ani v tomto díle soustředěna do jednoho oddílu, ale prolínají celou učebnicí. Následují po výchozích textech, po výkladu nových mluvnických jevů, po poslechových i čtecích textech. V oddílu Souhrnná cvičení jsou obsažena cvičení na zopakování dříve probraných jevů, aplikovaných na novou slovní zásobu, dále cvičení konverzační, lexikální, jazykové hry, křížovky, obrázkové příběhy, náměty pro práci ve dvojicích, cvičení překladová aj.
 • Po probrání třetího dílu dospějí studující k úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Němčina pro jazykové školy 2. nově - audio CD

Němčina pro jazykové školy 2. nově - audio CD
Höppnerová Věra
FRAUS
199 Kč
do 2 dnů

Němčina pro jazykové školy 1. nově - audio CD

-5%
Němčina pro jazykové školy 1. nově - audio CD
Höppnerová Věra
FRAUS
189 Kč
skladem