DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Občanský a společenskovědní základ - Sociologie

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce Člověk a společnost .

Autor:Tereza Köhlerová,Jan Závodný Pospíšil, Lucie Sára Závodná
Nakladatel:COMPUTER MEDIA
Kód:55573
ISBN:9788074021480
EAN:9788074021480
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:220 Kč
Množství:
+-
ks
  • Titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na sociologii a média.
  • Učebnice se zabývá dvěma okruhy občanského a společenskovědního základu, a to problematikou sociologie a dále médii a jejich vlivu na člověka.
  • Témata celku sociologie se věnují vymezení nauky a základních pojmů sociologie, struktuře společnosti a procesu socializace člověka. Seznamuje také s problematikou rodiny a věnuje se rovněž vztahu člověka, kultury a přírody; procesu integrace člověka v kultuře dané společnosti. Celek zaměřený na média poměrně úzce souvisí s celkem předchozím. Média a reklama provázejí v současné společnosti člověka na každém kroku; je proto vhodné naučit se jim rozumět, umět si informace třídit a ověřovat si je z více zdrojů. Seznámí vás s problematikou komunikačního procesu, médii jako takovými, mediálními celky a žurnalistickými žánry.
  • Poměrně podrobně se tato část učebnice věnuje masmédiím a novým médiím, zejména pak těm, která jsou založena na internetových technologiích.

Výuka pokrývá tato témata:

SOCIOLOGIE:

1. Sociologie jako věda (Vznik sociologie a její postavení v systému věd; Předmět sociologie a metody jejího zkoumání; Významní představitelé sociologického myšlení)

2. Člověk a společnost (Tradiční a moderní společnost; Postmoderní společnost; Společenské procesy a změny; Globalizace; Sociální hnutí; Sociální norma a deviantní chování)

3. Člověk jako součást sociálních útvarů (Sociální seskupení a sociální skupiny; Vznik a dynamika malé sociální skupiny; Komunita, dav a kolektivní jednání)

4. Rodina (Rodina, její funkce a typy; Socializace člověka/Gender; Krize rodiny)

5. Struktura společnosti (Nerovnost ve společnosti; Sociální stratifikace - rozvrstvení; Sociální status a mobilita)

6. Kultura a společnost (Člověk, příroda a kultura, Kultura, její druhy a funkce; Masová kultura; Multikulturní společnost)

MÉDIA:

1. Komunikace (Pojem komunikace; Komunikační proces; Historie komunikace; Masová komunikace)

2. Žurnalistika (Žurnalistika; Kdo je to žurnalista?; Zdroje žurnalistických informací)

3. Typy mediálních obsahů (Mediální obsahy a jejich žánry; Zpravodajství; Publicistika; Ostatní druhy mediálních obsahů)

4. Média (Podstata a význam médií; Funkce médií; Veřejnoprávní a soukromá média; Tištěná média; Elektronická média)

5. Média v zábavě, reklamě a společnosti (Média a zábava; Média a reklama; Média a společnost; Současná reklama).

6. Vliv, omezení a nebezpečí médií (Vliv médií; Média a vládní moc; Vliv médií na děti a jejich vývoj; Stereotypy a předsudky v médiích).

7. Regulace médií (Regulace a kontrola médií; Média pro veřejnou službu; Legislativní úprava médií; Autoregulace neboli vnitřní regulace médií; Etika v žurnalistické práci; Svoboda slova).

8. Nová média (Elektronická média; Internet jako prostor pro „submédia“; Problémy internetové komunikace).

Na témata učebnice navazuje praktická cvičebnice.

 Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie sociologie a médií. Špičková kvalita tisku, grafické zpracování a úprava.

Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování.

Učebnice plně odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě a osnovám tématu Právo ze vzdělávacího programu RVP - Občanský a společenskovědní základ.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Občanský a společenskovědní základ - Psychologie

Občanský a společenskovědní základ - Psychologie
Marie Vlková, Ladislava Doležalová
COMPUTER MEDIA
220 Kč
skladem

Biologie v kostce pro střední školy

Biologie v kostce pro střední školy
Hanačová Hana,Vlková Marie
FRAGMENT
179 Kč
skladem

Základy psychologie a sociologie pro SŠ - Základy společenských věd I

Základy psychologie a sociologie pro SŠ - Základy společenských věd I
Ilona Gillernová, Jiří Buriánek
FORTUNA
155 Kč
skladem