DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Opakování dějin Středověku a raného novověku - Zadání

Autor:Helena Mandelová
Nakladatel:COMPUTER MEDIA
Kód:52580
ISBN:9788074020247
EAN:9788074020247
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:189 Kč
Množství:
+-
ks
  • Druhý díl cvičebnice, tentokrát zaměřený na opakování dějin středověku a raného novověku.
  • Opakování je nejen cennou pomůckou pro učitele, ale i zajímavou knihou pro studenty a další zájemce o dějiny. Úkoly umožňují netradiční práci s historickými materiály, připomínají a procvičují základní pojmy, nenásilně vytvářejí orientaci časoprostorovou, neopomíjejí ani kulturní dějiny a osobnosti.
  • Příručka využívá formy didaktických her, křížovek, rébusů, doplňovaček. Vytváří historické povědomí studentů. Práce s touto publikací vede studenty k hlubšímu zájmu o historii.
  • Autorkou knihy je zkušená autorka desítek učebnic dějepisu a předsedkyně Asociace učitelů dějepisu PaedDr. Helena Mandelová.

Recenze učebnice

Všichni víme, že doba, kdy tím nejdůležitějším ve škole bylo prokázat co největší množství vědomostí při zkoušení u tabule, je pryč. Množství informací o světě se zvětšuje závratnou rychlostí, nikdo nemůže zvládnout důkladně několik vědeckých oborů. Potřebujeme se naučit fakta vyhledávat, posuzovat, srovnávat a přemýšlet o nich. Také technika ve škole se mění a nabízí nové možnosti. To vše vede k mnoha změnám.
Nemůžeme si zapamatovat všechno, co slyšíme nebo si přečteme. Stává se pro nás nezbytností, abychom se především dokázali v daném oboru vyznat, vybrat ze všeho právě to, co je nejdůležitější, co potřebujeme k pochopení příčin i důsledků dějů, co nám umožní porozumět také současným problémům života společnosti, které mají své kořeny v minulosti. To hlavní z poznatků je důležité mít v hlavě. Nezbytné je pak také vědět, kde podrobnosti a další potřebné údaje najít, jak je zpracovat, utřídit, použít, kam je zařadit. Dílčí, ze souvislostí vytržené jednotlivosti, nemají trvalou ani velkou hodnotu. K vytvoření celkového historického obrazu je nezbytné pochopit, proč k událostem došlo a jaké byly důsledky událostí i jednání lidí; užitečné je také umět jednání lidí posoudit a zhodnotit.
Základní poznatky i detaily využijeme také pří svých cestách po naší zemi i v zahraničí, při návštěvě historických míst a památek, např. staveb, muzeí a galerií. Tak nám např. při návštěvě pravěkých skanzenů, muzeí, při setkání s egyptskými pyramidami nebo řeckými a římskými chrámy na jihu nebo západě Evropy k porozumění okolnostem, době nebo účelu jejich vzniku napomáhá i školní dějepis a třeba přispěje i tento sešit. Když něčemu dobře rozumíme, návštěva historických míst se stává zajímavější a život bohatší.
K proniknutí do určitého oboru je důležitý také základní slovník – odborné názvosloví neboli terminologie; ta nám cestu k seznámení s historickými objekty i událostmi otevírá. Terminologii (pojmosloví) proto věnuje „Opakování“ soustavně pozornost.
Pouze číst články učebnic a snažit se je uložit do paměti nemůže být ani zábavné, ani účinné. Vzdělaní lidé vědí, že při učení je lepší a výhodnější něco jiného: připravovat si výpisky, poznámky, vytvářet přehledy, grafická schémata nebo tabulky a pak si na úkolech různých podob a náročnosti vyzkoušet a ověřit, co už umíme a co dokážeme. V současné době k obohacení a doplnění informací slouží každému kromě různých encyklopedií také internet. Najdete tam mnohé z údajů, které žádají uvedené úkoly.
Právě takové příležitosti nabízí soubor, který máte v ruce. Jsou to úkoly rozmanité a různě obtížné,  (takže si z nich podle svého uvážení a sil můžete vybírat – ty těžší jsou označeny ikonkou, profil hlavy s vykřičníkem). Jsou rozlišeny na skupinu A – úkoly k opakování toho, co jsme poznali v nové kapitole, a B – úkoly, které připomínají a osvěžují vědomosti starší, na něž nová kapitola navazuje, s nimiž souvisí.
Úkoly označené symbolem „sluníčka“ jsou spíše zábavnější úkoly pro volný čas.
Úkoly sešitu Opakování dějin středověku a raného novověku zahrnují děje a informace o dějinném období, které začíná příchodem Slovanů na naše území v rámci stěhování národů, zahrnuje vznik a rozvoj států, křesťanství a islámu a proměny kultur od slohu románského k baroknímu a končí největším celoevropským konfliktem nazývaným třicetiletá válka.
Věřím, že vám pracovní listy usnadní a zpříjemní učení a poznávání událostí i zajímavých osobností. Možná, že sami vymyslíte nové podoby nebo druhy úkolů, k jejichž plnění vybídnete spolužáky. Budete-li chtít, můžete je poslat i vydavateli těchto sešitů a nabídnout i ke zveřejnění v dalším vydání. Hlavně však by sešit měl přispět k tomu, aby se pro vás historie stala zajímavější a abyste se třeba rozhodli o těch dávných časech si něco nového přečíst.
Cvičebnice Opakování dějin ZADÁNÍ je navržena tak, aby zatržení správných možností a zapsání odpovědí mohli studenti provádět přímo do knihy.
Cvičebnice Opakování dějin ŘEŠENÍ obsahuje kromě zadání otázek i zodpovězené a doplněné odpovědi ke všem úlohám cvičebnice ZADÁNÍ.

Poznámka k obrazovým přílohám: Podoby středověkých panovníků se většinou nezachovaly. Použité obrázky jsou většinou z jejich značně pozdějších vyobrazení, někde ze středověkých ilustrací nebo až z obrazů 19. století. To samé se týká i výjevů z dějinných událostí.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují