DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Přehled české gramatiky (skládačka A5, 10 stran)

Ucelený přehled české gramatiky vhodný pro studenty základních i středních škol.

Nakladatel:KUPKA
Kód:22687
ISBN:8087020154
EAN:9788087020159
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:48 Kč
Množství:
+-
ks

Ucelený přehled české gramatiky vhodný pro studenty základních i středních škol.

  • pravopis, tvarosloví, skladba
  • přehledně graficky členěno do tabulek
  • navíc 2 strany vzorů podstatných a přídavných jmen
 • Pravopis
 • Vyjmenovaná slova
 • Psaní ú/ů
 • Psaní i(í)/y(ý) u přejatých slov
 • Zdvojené souhlásky
 • Odvozeniny -ský, -ství, -stvo
 • Slova s předponami s(e)-, z(e)-, vz-
 • Předložky z(ze), s(se)
 • Psaní ě/je, mě/mně
 • Psaní velkých písmen
 • Psaní zkratek a značek
 • Obohacování slovní zásoby
 • Význam slov
 • Tvarosloví
 • Slova ohebná: Podstatná jména, Přídavná jména, Zájmena, Číslovky, Slovesa
 • Slova neohebná: Příslovce, Předložky, Spojky, Částice, Citoslovce
 • Skladba
 • Druhy vět
 • Stavba věty
 • Základní větné členy
 • Rozvíjející větné členy
 • Souvětí
 • Zvláštnosti větného členění
 • Přímá řeč
 • Čárka ve větě

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Český jazyk - Větná skladba (tabulka)

Český jazyk - Větná skladba (tabulka)
Kolektiv autorů
MC NAKLADATELSTVÍ
20 Kč
skladem

Český jazyk - Pravopisné jevy (tabulka)

Český jazyk - Pravopisné jevy (tabulka)
Kolektiv autorů
MC NAKLADATELSTVÍ
20 Kč
skladem

Český jazyk - Teorie literatury, Nauka o slohu (tabulka)

Český jazyk - Teorie literatury, Nauka o slohu (tabulka)
Brodecká Lenka
MC NAKLADATELSTVÍ
20 Kč
skladem

Matematické výrazy a vzorce (tabulka)

Matematické výrazy a vzorce (tabulka)
Rostislav Nebola
MC NAKLADATELSTVÍ
20 Kč
skladem