Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -6%

  • Angličtina pro číšníky, kuchaře a gastronomii

  Angličtina pro číšníky, kuchaře a gastronomii

  Učebnice je určena především učebním oborům kuchař a číšník na středních odborných učilištích, ale i dalším zájemcům o obor kuchař a číšník, kteří si chtějí zdokonalit své znalosti profesní angličtiny.

  • akce
  • sleva
  Naše cena s DPH:
  469 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  499 Kč
  Ušetříte:
  30 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Dagmar Lanská, Jaroslava Kutová
  Nakladatel:
  EKOPRESS
  Kód zboží:
  57514
  EAN:
  9788087865644

  Popis produktu

  Nové vydání učebnice je určena především učebním oborům kuchař a číšník na středních odborných učilištích, ale i dalším zájemcům o obor kuchař a číšník, kteří si chtějí zdokonalit své znalosti profesní angličtiny. Je koncipována do 20 lekcí, které jsou zpracovány přehlednou a logickou formou umožňující studentovi snadnou orientaci. Jednotlivé lekce se zaměřují především na získání a rozvíjení komunikativních schopností, porozumění obecnému i odbornému textu a práci s odbornou slovní zásobou. Volba mluvnického učiva je výběrová, protože je podřízena sledovanému cíli, tedy naučit studenty správně anglicky komunikovat v praxi číšníka nebo kuchaře a použít přitom odpovídající terminologii a vhodnou mluvnickou strukturu.

  Jednotlivé lekce obsahují úvodní část, zpravidla typu Čtení nebo Poslech, následuje část Rozšiřujeme si slovní zásobu, ve které se postupně buduje znalost odborných výrazů z oboru gastronomie, částečně i hotelnictví. Toto další rozšíření slovní zásoby o strukturovanou anglicko-českou odbornou slovní zásobu má sloužit jako cenný zdroj informací jak pro studenty, tak pro další zájemce o obor. Velká pozornost je věnována popisu jídel a technologickým postupům jejich přípravy.

  Část mluvnice obsahuje nezbytný gramatický výklad včetně cvičení, která slouží k upevnění a nácviku vysvětleného mluvnického učiva. Gramatický výklad je podán srozumitelnou formou, student je veden nenásilnou a motivační formou k pochopení nových mluvnických struktur, jejichž výběr je pragmatický a zaměřený na praxi. Před vysvětlením některých nových gramatických jevů je zařazeno opakování předchozího učiva pro jejich snazší pochopení a postoupení k vyšší obtížnosti. Na konci učebnice je zařazen Stručný mluvnický přehled. Část Cvičení obsahuje cvičení komplexní, souborná, zaměřená na nácvik mluvnických jevů a odborné slovní zásoby v jejich propojení, poslechu i čtení. Počítá se s aktivní prací studenta formou písemných překladů, doplňování a podobných aktivit, které jsou realizovány přímo v jednotlivých lekcích. Převažují cvičení hravá a zábavná, při nichž student řadu cvičení vypracovává přímo v učebnici. Do jednotlivých lekcí jsou tedy zařazena cvičení na čtení, poslech, úkoly k písemnému zpracování, cvičení na procvičování komunikace jednotlivců i dvojic nebo celé studijní skupiny.

  Učebnice slouží zároveň jako pracovní sešit, kam student může psát a zpracovávat písemně zadané úkoly. Součástí každé lekce je v závěrečné části anglicko-český slovníček nových výrazů z dané lekce. Slovní zásoba z lekcí je zpracována souhrnně v příloze formou anglicko-českého a česko-anglického slovníku, který tvoří součást učebnice. Pozornost je věnována i interkulturní složce, především odlišným zvyklostem ve stravovacích návycích a příslušných reáliích anglicky mluvících zemí a České republiky.

  2., upravené vydání z roku 2020

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  358

  Obsah učebnice

  Before we begin..../ Než začneme

  • Alphabet / Abeceda
  • Pronunciation / Výslovnost
  • Plural / Množné číslo
  • Articles / Členy
  • Numbers / Číslovky

  UNIT 1 - Presentations / A Meeting

  • Slovosled (Word order)
  • Osobní zájmena podmětová (Subject pronouns)
  • Přivlastňovací zájmena nesamostatná (Dependent possessive pronouns)
  • Časování slovesa být (be) v přítomném čase (present simple)
  • Časování slovesa mít (have) v přítomném čase (present simple)

  UNIT 2 - Taking Phone Calls

  • Způsobové sloveso moci (Modal verb can)
  • Osobní zájmena předmětová / pádová (Object pronouns)
  • Přivlastňovací zájmena samostatná (Independent possessive pronouns)
  • Nepravidelné množné číslo podstatných jmen (Irregular plural nouns)

  UNIT 3 - Restaurant Location and Hotel Facilities

  • Vazba there is / there are
  • Přítomný čas prostý - kladná věta (Present simple - affirmative sentence)
  • Krátké odpovědi (short answers) se slovesy can, to have (got) to be
  • Ukazovací zájmena (Demonstrative pronouns)
  • Přivlastňovací pád (Possessive nouns)

  UNIT 4 - Taking Restaurant Bookings

  • Frekvenční příslovce (Adverbs of frequency)
  • Časové určení
  • Přítomný čas prostý - záporná věta (Present simple - negative sentence)
  • Přítomný čas prostý - otázka (Present simple - question)
  • Krátké odpovědi (Short answers)
  • Tázací slova (Question words)
  • Tázací dovětky (Question tags)

  UNIT 5 - Instructions

  • Příslovečné určení způsobu
  • Kladný rozkaz
  • Záporná rozkaz

  UNIT 6 - What are the Petersons doing?

  • Gerundium (Gerund)
  • Přítomný čas průběhový (Present continuous)
  • Rozdíl v použití přítomného času prostého a průběhového
  • Číslovky (Numbers)

  UNIT 7 - Kitchen and Restaurant Staff

  • Budoucí čas (Future tense)
  • Nultý kondicionál (Zero conditional)

  UNIT 8 - History of a Chef

  • Minulý čas prostý (Past simple)
  • Nepravidelná slovesa (Irregular verbs)

  UNIT 9 - Food

  • Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (Countable and uncountable nouns)
  • Neurčité zájmeno nějaký (Indefinite pronouns some / any)

  UNIT 10 - Taking difficult phone calls

  • Podmiňovací způsob (Conditional)
  • Zdvořilostní použití způsobových sloves (Polite use of modal verbs)
  • Řadové číslovky (Ordinal numbers)
  • Dny v týdnu (Days of the week)
  • Měsíce v roce (Months of the year)
  • Data a roky (Dates and years)

  UNIT 11 - Taking difficult phone calls

  • Předpřítomný čas (Present perfect)
  • Rozdíl v použití času předpřítomného a minulého

  UNIT 12 - Describing Dishes

  • Trpný rod (Passive voice)
  • Převod činného rodu na trpný (Transforming active voice into the passive)

  UNIT 13 - Asking and Comparing

  • Stupňování přídavných jmen (Comparative and superlative forms of adjectives)

  UNIT 14 - Explaining and Instructing

  • Vyjádření pravděpodobnosti a spekulace (Expressing probability and speculation)
  • Modální slovesa v záporu (Negative forms of modal verbs)
  • Opisné tvary modálních sloves (Modal verbs in different tenses)

  UNIT 15 - Dealing with Requests

  • Budoucí čas s vazbou going to (Future tense with going to)
  • Rozdíl v použití budoucích časů
  • Výrazy some / a / one / some more / another

  UNIT 16 - Taking an order

  • První kondicionál (First conditional)
  • Modální sloveso should (Modal verb should)
  • Should / be supposed to
  • Would / could / should
  • Fráze let me / let us

  UNIT 17 - In the kitchen

  • Druhý kondicionál (Second conditional)
  • Přací věty (Wish clauses)

  UNIT 18 - Applying for a Job

  • Motivační dopis / e-mail (A job application letter / e-mail)
  • Užitečné Fráze

  UNIT 19 - Eating out

  • Trpný rod - rozšíření (Passive voice)
  • Zvratná zájmena (Reflexive pronouns)
  • Země a národnosti (Countries and nationalities)

  UNIT 20 - Cuisines

  • Slovesné vazby (Verb patterns)

   

  • Okruhy k písemnému nebo ústnímu projevu (Topics for written or oral communication)
  • Stručný mluvnický přehled
  • Obraty ve styku s hostem
  • Abecední seznam odborných výrazů
  • Anglicko-český slovník
  • Česko-anglický slovník
  • Klíč ke cvičením 

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?