Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Angličtina pro začátečníky a samouky

  Naše cena s DPH:
  478 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Pařízková Štěpánka
  Nakladatel:
  PAŘÍZEK PAVEL
  Kód zboží:
  26543
  EAN / ISBN:
  9788090688117

  Popis produktu

  Tato učebnice, která studenty dovede přibližně na úroveň B2, je určena jak pro úplné začátečníky, tak i pro studenty, kteří si z nejrůznějších důvodů potřebují nebo chtějí oživit své znalosti.

  Všichni víme, že naučit se jazyk není jednoduché. Musíte si osvojit mnoho slovíček, naučit se řadu frází, ale také gramatických pravidel. Avšak ani to všechno nestačí. Rozumění mluvené řeči a vyjadřování se jsou dvě rozdílné věci, obě ale stejně důležité.

  Proto jsou součástí učebnice nahrávky textů, cvičení a slovíček (přibližně 2 300 ) namluvené rodilými mluvčími (v délce 280 minut) ke stažení zdarma a mnoho zábavných interaktivních cvičení pro použití na počítači včetně procvičování slovní zásoby a nepravidelných sloves on-line (optimalizováno i pro tablety a mobilní telefony), která Vám napomohou zvládnout tento úkol.

   

  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  623

  O učebnici

  V naší učebnici se budete krok po kroku učit od každé dovednosti trochu. Nejdříve se naučíte to, s čím se setkáte při téměř každé příležitosti: představit se, pozdravit, omluvit se, potom budete přibírat další potřebnou slovní zásobu, na kterou se budou vázat gramatické jevy. Angličtina je stejně jako každý jazyk rozmanitá a dokáže jednu a tutéž věc vyjádřit mnoha způsoby. Proto nestačí naučit se jednu frázi. Protože když se vás někdo zeptá jiným způsobem, jak potom reagovat? Na to potřebujete znát také gramatiku, abyste reakci sestavili a tedy vůbec zareagovali. V naší učebnici si osvojíte téměř 2300 slovíček a základní gramatiku, která je nejpoužívanější. Jak již bylo výše zmíněno, rodilý mluvčí používá mnohem více slov - věnujte tedy pozornost i překladu každého textu v závěru lekce a především mějte odvahu a nevyhýbejte se kontaktu s rodilými mluvčími, četbě novin, časopisů, poslechu rádia, sledování filmů (mimochodem neocenitelným pomocníkem jsou filmy, které si přehráváte v angličtině s anglickými titulky) ap. Jak budou růst vaše znalosti, bude růst i vaše sebevědomí a s tím ruku v ruce i chuť učit se dál a ovládnout ten krásný jazyk, kterým mluví mnoho miliónů lidí.

  Každá lekce této učebnice má tuto základní strukturu:

  • Text - obsahuje novou slovní zásobu a gramatiku a seznámíte se v něm s konverzačními obraty.
  • Grammar - gramatický oddíl se srozumitelným výkladem v češtině a velkým množstvím příkladů.
  • Exercises - cvičení - poslechová, výslovnostní, gramatická, konverzační, cvičení na procvičení slovní zásoby, křížovky, osmisměrky a moderní interaktivní cvičení, která najdete na www.jazykoveknihy.cz.
  • Summary - stručné shrnutí toho, co jste se v příslušné lekci naučili.
  • Notes - poznámky ke slovní zásobě ap. (vazby sloves, rozdíly v lexikálním významu atd.).
  • Translate! - dále rozvíjí aktivní i pasivní znalost angličtiny.
  • Read with a Dictionary  - zaměřený na rozvoj slovní zásoby a všeobecných znalostí reality anglicky mluvících zemí.  
  •     

  Obsah učebnice

  LESSON 1 

  • Text (Anne)
  • Pronunciation (Znělé (õ), (æ), Vázání slov)
  • Grammar (Osobní zájmena - podmětový tvar, Sloveso "to be", Neurčitý člen
  • Exercises
  • Summary
  • Translate

  LESSON 2 

  • Text (Hello!)
  • Pronunciation (Neznělé (θ) a w)
  • Grammar (Sloveso "to be" v otázce, Zápor slovesa "to be", Krátké odpovědi
  • Exercises
  • Good Manners
  • Summary
  • Notes
  • Translate

  LESSON 3 

  • Text (A New Student at School)
  • Extra (Školní potřeby)
  • Pronunciation (η)
  • Grammar (Stažené tvary slovesa "to be", Stažené tvary v krátkých odpovědí, Spelling, Výrazy pro omluvu)
  • Exercises
  • Summary
  • Notes
  • Translate

  LESSON 4 

  • Text (My Family)
  • Extra (Další rodinní příslušníci, Číslice 1 - 5)
  • Grammar (Sloveso "have got", Množné číslo podstatných jmen, Členy - pokr.I., Zájmena přivlastňovací I.)
  • Exercises
  • Summary
  • Translate

  LESSON 5 

  • Text (My Forgetful Grandfather)
  • Extra (Předložky v místním určení)
  • Pronunciation (Výslovnost r )
  • Grammar (Přivlastňovací zájmena II., Osobní zájmena - předmětový tvar, Prostý přítomný čas
  • Exercises
  • Summary
  • Translate 

  REVISION LESSON 1

  LESSON 6 

  • Text (In the Morning)
  • Extra (Ráno)
  • Grammar (Sloveso "to do", Přítomný prostý čas v záporu, Slovosled, Tvoření otázky, Přivlastňovací pád)
  • Exercises
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Breakfast)

  LESSON 7 

  • Text (At Breakfast)
  • Extra
  • Grammar (Způsobová slovesa can a must, Číslovky základní, vyjádření věku, Postavení příslovečných určení místa a času)
  • Exercises
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Turning Points in People´s Life)

  LESSON 8 

  • Text (Paul´s Day)
  • Extra (Struktura dne)
  • Grammar (Hodiny, Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména I., Much/many, little/few, Sloveso have bez částice got)
  • Exercises
  • Good Manners (Pozdravy)
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Hobbies)

  LESSON 9 

  • Text (Phoning Prague from Oxford)
  • Extra
  • Grammar (Přítomný čas průběhový, Tázací dovětky, Rozkazovací způsob ve 2. osobě)
  • Exercises
  • Good Manners (Děkuji)
  • Summary
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Good Telephone Manners)

  LESSON 10 

  • Text (Friends Are Coming for a Visit)
  • Extra (Byt)
  • Grammar (Some x any, Vyjádření 2. pádu předložkou of, Vazba there is/there are)
  • Exercises
  • Good Manners (Dochvilnost)
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Table Manners)

  REVISION LESSON 2

  LESSON 11 

  • Text (Birthday Presents)
  • Grammar (Číslovky řadové, Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - doplnění, Dny, měsíce, datum)
  • Exercises
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Birthdays)
  • Joke

  LESSON 12 

  • Text (Buying Clothes)
  • Extra (Oblečení)
  • Grammar (Budoucí čas, What, which, how, Zástupné one, Pomnožná podstatná jména)
  • Exercises
  • Good Manners (Zdvořilost při nákupu)
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Jeans)
  • Joke

  LESSON 13 

  • Text (Not the Usual Sunbathing)
  • Extra (Měrné jednotky)
  • Grammar (Prostý minulý čas pravidelných sloves a sloves be, have, can, do, Slovosled ve větách se dvěma předměty, Vazby typu "have a shower")
  • Exercises
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Seaside and Beaches in Great Britain)
  • Joke 

  LESSON 14 

  • Text (At Anne´s Home)
  • Extra (Názvy států a přídavná jména od nich odvozená, Meteorologické jevy)
  • Grammar (Doplňovací otázky - rozšíření, Postavení předložek v otázce, Like - shrnutí, Nepravidelná slovesa)
  • Exercises
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Weather)
  • Joke

  LESSON 15 

  • Text (One of Those Days)
  • Extra (Obchod)
  • Grammar (Vazba be going to pro vyjádření budoucího času, Budoucí čas - shrnutí, Nepravidelná slovesa, Příčestí minulé)
  • Exercises
  • Good Manners (girl/boyfriend)
  • Summary
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Shopping for food)
  • Joke 

  REVISION LESSON 3

  LESSON 16 

  • Text (A Trip to Warwick)
  • Extra (Dopravní prostředky)
  • Pronunciation (Plná x oslabená výslovnost)
  • Grammar (Jediný zápor ve větě, Předmět vyjádřený slovesem, Both a neither, Nepravidelná slovesa)
  • Exercises
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Warwick)
  • Joke

  LESSON 17 

  • Text (London)
  • Extra (Užitečné výrazy)
  • Grammar (Stupňování přídavných jmen, Nepřímé otázky, Nepravidelná slovesa)
  • Exercises
  • Summary
  • Translate
  • Read with a Dictionary (More about London)
  • Joke

  LESSON 18 

  • Text (Great Britain)
  • Grammar (Trpný rod, Enough/too, Účinkové věty, Nepravidelná slovesa)
  • Exercises
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Public Holidays in Britain)
  • Joke

  LESSON 19 

  • Text (Mind the Notices)
  • Grammar (Zvratná zájmena, Příslovce, Stupňování příslovcí, Nepravidelná slovesa)
  • Exercises
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Taxis in Great Britain)
  • Joke

  LESSON 20 

  • Text (Dining out)
  • Extra (Chutě, Ovoce, Zelenina)
  • Grammar (So do I, Neither do I, Přídavná jména po feel, taste ap., Použití bring a take, Nepravidelná slovesa)
  • Exercises
  • Good Manners (V restauraci)
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Food and Drink in Great Britain)
  • Joke 

  REVISION LESSON 4

  LESSON 21

  • Text (Preparation for the Journey)
  • Extra (Vlastnosti)
  • Grammar (Předpřítomný čas prostý, Samostatná přivlastňovací zájmena, Nepravidelná slovesa, Předmětový tvar osobních zájmen po be a v jednosl. odp.)
  • Exercises
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Milkman)
  • Joke 

  LESSON 22 

  • Text (A Guide to Travelling by Air)
  • Extra (Na letišti)
  • Grammar (Podmínkové věty - reálná podmínka, Použití when x if, Účelový infinitiv, Předložky at, on, in v určeních místa)
  • Exercises
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Airports in London)
  • Joke

  LESSON 23 

  • Text (At a Hotel)
  • Grammar (Slovesa změny stavu, Průběhový minulý čas, Obrat be able to)
  • Exercises
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Bed and Breakfast)
  • Joke

  LESSON 24 

  • Text (Dear Carol)
  • Extra (Lidské tělo, nemoci)
  • Grammar (Průběhový předpřítomný čas, Způsobové sloveso may/might, Have to x must)
  • Exercises
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Aspirin)
  • Joke

  LESSON 25 

  • Text (Dear Anne)
  • Grammar (Vazba have sth done, Each, every, all, Nepravidelná slovesa)
  • Exercises
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Meaning of Colours)
  • Joke

  REVISION LESSON 5

  LESSON 26 

  • Text (Dear Carol)
  • Extra (Žádosti o laskavost)
  • Grammar (Vazba předmětu s infinitivem, Podmiňovací způsob přítomný, Podmiňovací věty s nereálnou podmínkou)
  • Exercises
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Christmas celebrations in Great Britain)
  • Joke

  LESSON 27 

  • Text (Jobs)
  • Extra (Povolání)
  • Grammar (-ingový tvar - rozšíření, -ingový tvar x infinitiv, Vazba podmětu s infinitivem)
  • Exercises
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Class System in Great Britain)
  • Joke

  LESSON 28 

  • Text (What´s Wrong?)
  • Extra (Přístroje pro domácnost)
  • Grammar (Other, another, else, As x like - shrnutí a rozšíření, Účelové věty s odlišným podmětem)
  • Exercises
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (History of Can Opener)
  • Joke 

   LESSON 29 

  • Text (I Used to be.....)
  • Extra (Sports)
  • Grammar (Vazba used to, Frázová slovesa, Vyjádření pro měl bys)
  • Exercises
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Cricket, Basketball)
  • Joke

  LESSON 30 

  • Text (Learning Languages the Easy Way)
  • Extra (Cizí jazyky)
  • Grammar (Použití do x make, Minulý čas způsobových sloves s příčestím minulým)
  • Exercises
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (National Curriculum)
  • Joke

  REVISION LESSON 6

  LESSON 31 

  • Text (Jack London)
  • Extra (Knihovna, Žánry)
  • Grammar (Předminulý čas, Přídavná jména zakončená na -ing/-ed)
  • Exercises
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (The Call of the Wild)
  • Joke

  LESSON 32 

  • Text (A Car Accident)
  • Extra (Doprava, Křižovatky)
  • Grammar (Vztažné věty, Nepřímá řeč)
  • Exercises
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Driving rules in Britain)
  • Joke

  LESSON 33 

  • Text (What Could Theatre be Good for)
  • Extra (Divadlo)
  • Grammar (Vynechávání vztažného that/who, which, Prefer - would rather, Členy - shrnutí)
  • Exercises
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (The Globe Theatre, The Royal National Theatre, Broadway)
  • Joke

  LESSON 34 

  • Text (Dear Anne)
  • Extra (Zaměstnanecký poměr)
  • Grammar (Budoucí průběhový čas, Předbudoucí čas, Přací věty v přítomnosti)
  • Exercises
  • Good Manners (See you)
  • Summary
  • Notes
  • Translate
  • Read with a Dictionary (The Labour Market)
  • Joke

  LESSON 35 

  • Text (The United States of Amerika)
  • Extra (Základní zeměpisné pojmy)
  • Grammar (Podmínkové věty - nereálná podmínka v minulosti, Přací věty - pokračování, Předpony vyjadřující zápor, Předpony re-, over-, mis- u sloves)
  • Exercises 
  • Summary
  • Translate
  • Read with a Dictionary (Tidbits from Amerika: Coca-cola, Soup Operas, The Statue of Liberty)
  • Joke

  REVISION LESSON 7

  • APPENDIX
  • Výslovnost křestních jmen, Nepravidelná slovesa, Americká x britská angličtina, Soustava časů, Nepravidelná podstatná jména, Dopis, e-mail, Životopis
  • ENGLISH-CZECH DICTIONARY
  • CZECH-ENGLISH DICTIONARY
  • KEY TO EXERCISES   
  •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  •  

   

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?