Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Deutsch mit Max 2 - učebnice (A1)

  Němčina pro základní školy a víceletá gymnázia.

  Naše cena s DPH:
  263 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Fišarová Olga, Zbranková Milena
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  17237
  EAN / ISBN:
  9788072385942
  FRAUS

  Popis produktu

  Nová dvoudílná učebnice oblíbených autorek je určená pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka v 8.–9. (resp. 7.–9.) ročnících základních škol nebo v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.

  Soubor svým obsahem i rozsahem plně odpovídá požadavkům stanoveným v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, tj. cca 200 hodin výuky s cílem dosáhnout výstupní úrovně A1 podle SERR pro jazyky.

  Autorky čerpají své náměty z dlouholetých pedagogických zkušeností i z ohlasů na svoji první učebnici vydanou v Nakladatelství Fraus Start mit Max, která se stala jedním z nejoblíbenějších titulů na prvním stupni základních škol.

  Žáci se opět setkávají s průvodcem Maxem, tentokrát mobilním telefonem, který jim bude oporou při překonávání úskalí gramatiky či slovní zásoby.
  Každý díl učebnice je rozdělen do osmi tematických celků a zaměřuje se na všechny čtyři základní dovednosti – mluvení, čtení, psaní i poslech.
  Gramatické učivo odpovídá cílové úrovni A1, které bude dosaženo po probrání obou dílů. V každé lekci jsou přehledně stanoveny komunikativní cíle.
  Učebnice obsahují okrajové lišty s prostorem pro mezipředmětové vztahy, strategie učení a zajímavosti z německého prostředí.

  Žáci jsou vedeni k tomu, aby po probrání lekce v části Moje portfolio sami zhodnotili, nakolik se jim těchto cílů podařilo dosáhnout. Učitelům pak jistě bude oporou podrobně strukturovaný obsah, který mohou využít jako podklad při vytváření Školního vzdělávacího programu.

  Součástí kompletu jsou nahrávky včetně zajímavých rytmizací (rapy), pracovní sešit s důkladnou kontrastivní prezentací probraného gramatického učiva a vloženým přehledem gramatiky a podrobně zpracovaná příručka učitele.
  V ní jsou kromě metodických postupů k jednotlivým lekcím zpracována také průřezová témata a konkretizovány klíčové kompetence. Součástí příručky jsou testy lekcí, zahrnující všechny čtyři dovednosti.

   

  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  88

  O učebnici

  DĚVČATA A CHLAPCI

  Otevíráte druhý díl učebnice Deutsch mit Max. Jistě už dokážete trochu rozumět lidem, kteří mluví německy. Někteří z vás si to o prázdninách jistě vyzkoušeli. Naše další práce bude už náročnější, přibude nová slovní zásoba, budete se učit porozumět i obsáhlejším textům a také poslechová cvičení budou obtížnější. Našim záměrem je, aby pro vás byla práce s učebnicí zajímavá, pestrá a srozumitelná. Proto jsme do jednotlivých lekcí zařadily řadu rapů, kvízů, křížovek, her, úkolů pro práci na počítači, ale i dalších cvičení, textů, informací a podnětů pro ústní komunikaci. Nechybí ani testy, které vám umožní přesvědčit se o vašich znalostech a dovednostech. Výsledky, kterých dosáhnete při soustavné a intenzivní práci s učebnicí, vás posunou na úroveň A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Na této úrovni je už možné složit první certifikovanou zkoušku. Zároveň vám vaše jazykové znalosti pomohou stavět most porozumění s lidmi z ostatních zemí. Až se příště setkáte s turisty z Rakouska, Německa, Švýcarska, nebo sami navštívíte některou ze zemí, kde se mluví německy, budete lépe rozumět tomu, co se kolem vás děje.  

  Obsah učebnice

  OBSAH / INHALT

  MAX IST WIEDER DA!  Opakování učiva 1. dílu

  • Wiederholungsspiel / Opakovací hra * Zungenbrecher / Jazykolamy * Reiseecke / Reálie Německa, Rakouska a Švýcarska, vazba "es gibt" * Wiederholungsquiz / Opakovací kvíz

  EINHEIT 1     Bei uns

  • Témata, texty: Mein Zuhause * Zimmer-Rap * Dialoge in der Schule * Das Haus * Mein Traumzimmer * Martins Jahr
  • Komunikace: popis domu a pokoje * vyjádření přání, jak by měl vypadat vysněný pokoj * čtení krátkých textů s porozuměním * rozhovory ve škole při činnostech * popis činností, které děláme během roku * poslech s porozuměním
  • Gramatika a reálie: další přivlastňovací zájmena (unser, unsere) * předložky se 3. a 4. pádem ve 3. pádě j.č.(na otázku Wo?) * 4. pád podst. jmen s určitým členem * užití slovesa stehen, hängen, liegen, sitzen * předložky se 3. a 4. pádem s přivlastňovacími zájmeny a zájmenem kein * časování sloves s odluč. předponami a některých nepravid. sloves v přípomném čase

  EINHEIT 2     Wie komme ich.....?

  • Témata, texty: Gehen wir ins Kino? * Wohin gehen die Leute und die Tiere? * Wohin fahrt ihr in den Ferien? * Unser Programm * Wie komme ich? * Jochen macht Ordnung in seinem Zimmer * Auf Mozarts Spuren
  • Komunikace: pozvání do kina, smluvení schůzky * přijetí a odmítnutí pozvání * otázky na směr cesty * jednoduchý popis cesty * tvoření otázek * poslech s porozuměním
  • Gramatika a reálie: předložky se 3. a 4. pádem ve 4. pádě (na otázku Wohin?) * slovosled ve větě oznamovací (opakování) * tvoření otázek * nepřímý pořádek slov ve větě * předložka für s podstatnými jmény a s osobními zájmeny * Salzburg, Mozart

  EINHEIT 3     Mein Tag

  • Témata, texty: Tinas Tag * Was musst du am Tag machen? * Das macht Spaβ (Lied, Rap) * Interviews * Lebensmittel * Im Supermarkt * Im Geschäft * Wir zahlen * Zahlenrallye
  • Komunikace: vyjádření povinností (co musím) * interview * vyjádření o průběhu dne * rozhovory při nakupování
  • Gramatika a reálie: způsobové sloveso müssen * používání číslovek větších než 1000 * množné číslo podstatných jmen * další nepravidelná slovesa * 3. pád podstatných jmen

  EINHEIT 4     Meine Woche

  • Témata, texty: Erik schreibt seinen Reisebericht * Aus Barbaras Notizbuch * Umfrage * Michaels Stundenplan * Welcher Tag ist Heute? * Was machen die Jugendlichen in der Schule? * Reime mit. * Was kann (darf) man in der Schule machen? * Lesetext
  • Komunikace: týdenní program * domluva schůzky * rozvrh hodin * co kdo umí * rozhovory ve škole a o škole * co se ve škole smí a nesmí * čtení s porozuměním
  • Gramatika a reálie: způsobová slovesa können dürfen * časové údaje * podmět man * cesta do Berlína

  EINHEIT 5     Was tut dir weh?

  • Témata, texty: Otto ist krank * Was tut dir weh? * Alle sind krank * Das Gesicht * Das bin ich (Lied, Rap) * Was sagt der Arzt? * Was müssen wir machen * Die Pech-Geschichte * Reime mit * Märchen
  • Komunikace: popis částí těla * sdělení, co bolí * rozhovory s lékařem, telefonování * rozkazy a pokyny * vyprávění krátké příhody z minulosti * čtení a poslech s porozuměním
  • Gramatika a reálie: osobní zájmena ve 3. pádě * množné číslo některých podstatných jmen * sloveso tun ve spojení "weh tun" * rozkazovací způsob * préterium sloves sein haben

  EINHEIT 6     In der Stadt, auf dem Lande

  • Témata, texty: Corinnes Nachmittag * Die Touristin fragt * Wohin geht Markus? * Der Stadplan * Woher kommen sie? * Wir fahren zur Schule * Fahrtenlied * Womit fährst du gern? * Wohin will Franziska fahren? * Wer erzählt was? (in der Stadt, auf dem Lande)
  • Komunikace: rozhovory na ulici s turisty * vyžádání informace * orientace podle jednoduchého plánu města a popis cesty * sdělení, ze které země kdo pochází * rozhovory: čím a kam rádi jezdíme * charakteristika místa, kde kdo žije (velkoměsto, venkov) * čtení a poslech s porozuměním * vyjádření, co chci udělat
  • Gramatika a reálie: některé předložky se 3. pádem (von, bis.....zu, aus, mit, nach) * způsobové sloveso wollen * souvětí se spojkou deshalb

  EINHEIT 7     Das Wetter heute

  • Témata, texty: Jahreszeiten und Monate * Wir schreiben Gruβkarten * Fotoecke * Was erzählen sie? * Jahreszeitengedicht * Helgas Schrank * Kleidungsrap (Lied, Rap) * Familie Braun in Kroatien * Mutter telefoniert mit Oma * Was tragen wir gern? * Mode in der Schule * Auf die Party * Wir beschreiben Fotos * Ich und mein Vater (Lied, Rap)
  • Komunikace: charakteristika počasí * popis oblečení * blahopřání v ústní i písemné podobě * čtení s porozuměním
  • Gramatika a reálie: přivlast.zájmena * množné číslo podst. jmen * svátky, zvyky a obyčeje u nás a v německy mluvících zemích * další nepravid. slovesa v přít. čase (tragen)

  EINHEIT 8     Wieder Ferien

  • Témata, texty: Was macht Ly in den Ferien? * Stefan erzählt * Wo waren sie in den Ferien? * Länderrätsel * Traumferien * Mein Trainer Otto hat drei Brüder * Was machen sie.....am liebsten? * Klaras Tag * Montagsgeschichte
  • Komunikace: plány na dovolenou * vyprávění o zážitcích z dovolené * vyprávění o průběhu dne v minulém čase * popis osob a věcí * porovnání (als)
  • Gramatika a reálie: perfektum některých pravidelných sloves * perfektum některých nepravidelných sloves * stupňování přídavných jmen a příslovcí * porovnání pomocí als * cestování po Evropě a po světě

  WORTLISTE / SLOVNÍČEK

  JAZYKOVÉ PORTFOLIO     

    

   

  •  

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?