Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -2%

  • Heute haben wir Deutsch 2 - Učebnice

  Heute haben wir Deutsch 2 - Učebnice

  Dneska máme němčinu.

  Naše cena s DPH:
  261 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  267 Kč
  Ušetříte:
  6 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Kouřimská Milada, Jelínek Stanislav, Kučerová Ludmila, Kettenburg Ute, Kratochvílová-Ziegert Christel
  Nakladatel:
  AGENTURA JIRCO
  Kód zboží:
  10142

  Popis produktu

  • Osvědčená a nyní nově modernizovaná učebnice.
  • Je jednoznačně určena pro žáky, jejichž mateřským jazykem je čeština, která zejména v počátečních dílech tvoří vhodnou oporu při získávání jazykových znalostí a orientaci v cizojazyčném prostředí, což ocení i rodiče.
  • Navíc klíče ke cvičením, obsažené v metodické příručce, umožňují rodičům znalosti žáků kontrolovat.
  • Zřetel k mateřskému jazyku je velice výrazný a prolíná celým učivem.
  • Využívá jednak pozitivní přenos znalostí mateřského jazyka do cizího a zároveň se soustavně zaměřuje na překonání typických chyb, jichž se žáci pod vlivem češtiny v němčině dopouštějí.
  • Mimořádně důležitá je tu bohatá zásoba cvičení, která na sebe navazují v odstupňovaných sekvencích a vytvářejí tak předpoklady k postupnému zapojování jazykových znalostí do komunikativních dovedností.
  • Žáci jsou rovněž vedeni k autonomnímu učení, k autokorekci chyb a k celkovému sebehodnocení.
  • Jazykové učivo je úzce spojeno s rozvíjením poznatků z reálií německy mluvících zemí a s uplatněním širších kulturologických aspektů s důrazem na široké mezipředmětové vztahy.
  • Zároveň soubor poskytuje možnosti pro výraznou diferenciaci výuky. Učebnice totiž obsahuje paralelně se základním učivem ještě učivo rozšiřující, jemuž jsou v každé lekci věnovány speciální oddíly nazvané Wer will mehr wissen a Zugabe. Zvláště tyto oddíly usnadňují činnost vyučujícím ve vyspělých třídách a ve třídách víceletých gymnázií.
  • Výuka je vybudována na základě pružné a variabilní koncepce, která umožňuje přizpůsobit výuku proměnlivým podmínkám. Struktura lekcí usnadňuje vyučovací postup a rozvržení učiva do vyučovacích hodin. Výběr a uspořádání učiva odpovídá požadavkům obsaženým ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky a v Evropském jazykovém portfoliu.
  • Celý soubor je vhodný pro žáky od 3., resp. od 4. ročníku ZŠ nebo na nižším stupni ve víceletých gymnázií, kde doporučujeme zvolit rychlejší tempo při probírání 1. dílu.
  • Dává též dobrý základ i žákům 6. třídy ZŠ, případně nižších ročníků víceletých gymnázií, kteří s němčinou začínají jako s druhým jazykem.
  • Celý soubor má vynikající metodickou koncepci, která respektuje odlišnosti obou jazyků a umožňuje žákům získat v promyšleném systému „od řeči k řeči“ komunikativní dovednost, pomocí pestré nabídky cvičení nabyté znalosti natrvalo upevnit a zároveň integrací základních poznatků z reálií překonávat bariéry mezi národy.
  • Celý soubor lze velmi dobře použít pro tvorbu Rámcově vzdělávacího programu.

  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  242

  Obsah učebnice

  LEKTION 1

  • Wer ist das?
  • Das sind doch Dana, Milan Gitti und Hans!
  • Wer will mehr wissen?
  • Zugabe

  LEKTION 2

  • Was kochen wir?
  • I.   A  Was kochen wir?
  •      B  Auf dem Markt
  •      C  Wir machen Obstsalat
  • Grammatik
  • - Časování sloves geben, nehmen, essen
  • - Množné číslo podstatných jmen
  • - 1., 3. a 4. pád zájmena wer
  • II.  Opa und Daniel machen Obstsalat
  • III.  Wer will mehr wissen?
  • Zugabe

  LEKTION 3

  • Wir fahren zu Oma
  • I.  A  Wann fahren wir zu Oma?
  •     B  Bei Oma
  •     C  Wo ist Lisa?
  • Grammatik
  • - Časování sloves fahren, können
  • - Pořádek slov. Větný rámec
  • - Předložky se 3. pádem: bei, mit, zu
  • - 3. pád zájmen mein (meine), dein (deine)
  • - 1., 3. a 4. pád jednotného čísla podstatných jmen s členem určitým a neurčitým a se zájmeny mein, dein, kein
  • II.  Gitti und Lisa bei Oma und Opa
  • III.  Wer will mehr wissen?
  • Zugabe
  • Womit fahrst du zu Oma? (Lied)

  LEKTION 4

  • Heute spielen wir gegen die 7 A
  • I.  A   Ist Frank krank?
  •     B   Haben wir schon einen Ball?
  •     C   Das Spiel
  •     D   Sport (Reportage)
  • Grammatik
  • - 3. pád zájmen ich, du
  • - Předložky se 3. pádem: zu (zum, zur), bei (beim)
  • - Předložky se 4. pádem: für, gegen, ohne
  • - Časování slovesa laufen
  • - Bezespojkové věty
  • II.  Wo ist der Ball?
  • III.  Wer will mehr wissen?
  • Zugabe
  • O du lieber Augustin (Lied)

  LEKTION 5

  • Familie Hoffmann wohnt jetzt in München
  • I.  A  Oma kommt gleich
  •     B  Wo ist das Flugzeug?
  •     C  Milan bekommt einen Brief aus Deutschland
  • Grammatik
  • - 4. pád zájmen ich, du
  • - 1., 3. a 4. pád zájmen ich, du
  • - Předložky se 4. a se 3. pádem: auf, in (ins, im), unter
  • - Časování sloves müssen, lesen
  • II.  Mein Tagebuch
  • III.  Wer will mehr wissen?
  • Zugabe
  • Auf der Mauer, auf der Lauer (Lied)

  LEKTION 6

  • Gitti fahrt nach Prag
  • I.  A  Gitti kommt mit dem Zug
  •     B  Dana zeigt Gitti die Stadt
  •     C  Servus, Oma und Opa
  • Grammatik
  • - Zápor nichts
  • - Časování sloves sprechen, sehen
  • - Wer fahrt, kommt, fliegt mit (nach)...?
  • - Jak tykáme? Jak vykáme?
  • II.  Ohne Dana in die Stadt
  • III.  Wer will mehr wissen?
  • Zugabe
  • "Rot", "Grün", "Rot" (Lied)

  LEKTION 7

  • Lisa ist krank
  • I.  A  Lisa hat Grippe
  •     B  Das Geschenk
  •     C  Die 2A schreibt Lisa
  • Grammatik
  • - 3. pád zájmen er, sie, es
  • - 4. pád zájmen er, sie, es
  • - 1., 3. a 4. pád osobních zájmen v jednotném čísle
  • - Časování slovesa schlafen
  • II.  Was schreibt Lisa?
  • III.  Wer will mehr wissen?
  • Zugabe
  • Haslein in der Grube (Lied)

  LEKTION 8

  • Wir fahren ab
  • I.  A  Was nimmt Gitti mit?
  •     B  Was nimmt Lisa mit?
  •     C  Abfahrt
  • Grammatik
  • - Slovesa s odlučitelnými předponami
  • - Věty typu Es ist warm.
  • II.  Gitti und Lisa in der Natur
  • III.  Wer will mehr wissen?
  • Zugabe
  • Grün, ja grün sind alle meine Kleider (Lied)

  LEKTION 9

  • Wie war es im Gebirge?
  • I.  A  Fahr doch auch mal mit!
  •     B  Wie war es im Gebirge?
  •     C  Das Baby in der Tasche
  • Grammatik
  • - Časování slovesa sein v minulém čase (préteritu)
  • - Časování slovesa haben v minulém čase (préteritu)
  • - Věty s neurčitým podmětem man
  • - Další slovesa s odlučitelnými předponami
  • II.  Herr Singer
  • III.  Wer will mehr wissen?
  • Zugabe
  • Kindlein mein (Lied)

  LEKTION 10

  • So ein Zufall!
  • I.  A  Ein Klassenausflug
  •     B  Hans schickt Dana einen Brief
  •     C  Endlich in München!
  •     D  Komm ´rrrein!
  • Grammatik
  • - Časování slovesa wissen
  • - Minulý čas (perfektum) pravidelných sloves
  • II.  Eine Uberraschung
  • III. Wer will mehr wissen?
  • Zugabe
  • Das Wandern ist des Müllers Lust (Lied)

  Německo-český slovník

  Wer will mehr wissen? (slovní zásoba)

  Seznam pokynů a nadpisů

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Heute haben wir Deutsch 2 - Učebnice souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?