Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Angličtina pro 5. ročník ZŠ - učebnice

  Naše cena s DPH:
  239 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Juraj Belán, Eva Čížková, Pavla Synková, Pavol Tarábek, Kateřina Vance
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  54187
  EAN / ISBN:
  9788073581930
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  • Učebnice svou koncepcí navazuje na učebnice pro 3. a 4. ročník základní školy a završuje výstupy RVP pro 1. stupeň základních škol. Je určena k rozvoji jazykových dovedností mluvení, poslechu a čtení.
  • Je rozdělena do osmi tematických celků, z nichž každý je tvořen čtyřmi dvoustránkovými kapitolami. Obsahuje komiksy, básničky, dialogy, jednoduché autentické články k nácviku porozumění obsahu textu, nenásilné vyvození gramatiky a velké množství her a zábavných aktivit.
  • Učebnice je primárně určena k rozvoji jazykových kompetencí mluvení, poslechu, čtení. 
  • Poskytuje mnoho námětů ke skupinové práci či práci ve dvojicích. 
  • Umožňuje důsledné budování a procvičování základů slovní zásoby a frazeologie, názorně prezentuje základní gramatické jevy – vše v reálném jazykovém kontextu. 
  • Respektuje potřebu názornosti – procvičované a upevňované učivo je doprovázeno poutavým obrazovým materiálem. 
  • Žáci se učí používat přítomný čas prostý i průběhový, minulý čas prostý včetně několika nepravidelných sloves, rozkazovací způsob, modální sloveso have to, předložky místa, času a další předložkové vazby, nepravidelné množné číslo některých frekventovaných podstatných jmen a řadové číslovky.
  • Učebnicovou sadou žáky provázejí stejně jako v dosavadních dílech postavy Roberta a jeho anglických kamarádů, k nimž nově přibývá Tobi z Austrálie, a skřítků Pim, Vima a kouzelníka Henryho.
  • S doložkou MŠMT.

   

  Určeno pro:
  5. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  88

  O učebnici

  Učebnice Angličtiny pro 5. ročník je součást ucelené sady, která se skládá z učebnice, pracovního sešitu, průvodce pro učitele a CD k učebnici. Tato sada navazuje na učebnici Angličtina pro 4. ročník základní školy a je závěrečným dílem řady učebnic pro 1. stupeň základních škol.

  Tato učebnice se především snaží děti připravit na situace, ve kterých se setkají s angličtinou a budou ji muset použít. Chce se vyhnout prázdnému papouškování a učení slovíček, aniž by je děti dokázaly uplatnit v komunikaci. Chce naučit děti reagovat v jednoduchých situacích. V tomto díle se například naučí vyjádřit, jaké mají povinnosti, jak vypadá jejich denní režim, zeptají se na cestu, koupí si jízdenku nebo řeknou, kde včera byly a co dělaly. Všechna cvičení v učebnici i pracovním sešitě jsou proto koncipována tak, by co nejvíce napodobovala opravdovou komunikaci. Dalším naším záměrem bylo nabídnout dětem zábavný a vtipný text, aby je jednotlivá cvičení bavila.

  Učebnice i pracovní sešit obsahují 32 kapitol uspořádaných do osmi tematických celků. Každá kapitola má dvě strany, přičemž každé straně v učebnici odpovídá jedna strana v pracovním sešitě. Každé cvičeí má zadání v češtině - je tomu tak proto, že jazykové znalosti dětí zatím neumožňují dostatečné navození motivační situace v angličtině.

  Kapitola v učebnici začíná na levé straně krátkým komiksem zachycujícím příběhy chlapce Roberta, jeho rodiny a přátel. V tomto prvním cvičení se děti poprvé setkají s novou slovní zásobou, frazeologií i gramatikou, osvojují si zejména výslovnost a jsou vedeny k intuitivnímu odhadu významu anglických výroků. Nejprve si poslechnou zvukovou nahrávku na CD, pak s pomocí učitele text čtou a následně ho i zdramatizují.

  Druhé cvičení se zaměřuje na novou slovní zásobu - jednoduchým rozhovorem, hrou, básničkou nebo písničkou si děti dobře procvičí výslovnost a význam nových slov v jednoduchých gramatických strukturách. V některých kapitolách jim tu znovu pomůže zvuková nahrávka.

  Na pravé straně kapitoly následuje tzv. gramatický koutek. Průvodní postavičky Henryho, Pim a Vima poukazují v jednoduchých situacích na novou gramatiku nebo frázi. Je vhodné vést děti správně volenými otázkami k tomu, aby si samy vyvodily gramatické pravidlo nebo zjistily, kdy se daná fráze používá.

  Na gramatický koutek navazuje třetí a někdy i čtvrté cvičení. Děti si zde ve dvojicích nebo ve skupině procvičí nové učivo v komunikativně zaměřených úkolech. Tato cvičení mají často charakter hry nebo soutěže, případně dialogu V tomto díle učebnice jsou navíc zařazena také cvičení zaměřená na porozumění souvislého psaného textu.

  Pracovní sešit se zaměřuje na osvojení psané podoby jazyka. V každé kapitole je šest cvičení. První dvě procvičují novou slovní zásobu a nové fráze. Třetí cvičení je určeno pro samostatnou práci dětí a kromě nové slovní zásoby a frazeologie obsahuje i opakování starší látky. Čtvrté a páté cvičení vede k upevnění nové gramatiky. V posledním cvičení mají děti možnost samostatně vyjádřit vlastní myšlenky, představy a názory. Na konci každého tematického celku pak uvádíme samostatné opakování učiva probraných kapitol. Stejně jako v učebnici se také v pracovním sešitě v tomto díle častěji objevují cvičení zaměřená na porozumění souvislého textu.            

  Obsah učebnice

  Slovo úvodem

  Obsah

  Friends and family 1

  • 1.  A new friend
  • 2.  Tobi plays the didgeridoo
  • 3.  I don´t eat my friends
  • 4.  Tobi´s family

  School and work 2

  • 5.  Timetable
  • 6.  Is Tobi good at painting?
  • 7.  Our house is on fire!
  • 8.  My father´s job
  •       Slovníček ke kapitolám 1-8

  Hobbies and work 3

  • 9.  I get up at 6 a.m.
  • 10.  I have to help
  • 11.  I never comb my hair
  • 12.  Goal!

  Places 4

  • 13.  Animals
  • 14.  Tobi´s pets
  • 15.  Grandma´s false teeth
  • 16.  I dream about a castle
  •        Slovníček ke kapitolám 9-16

  Travelling 5

  • 17.  Where are the toilets?
  • 18.  Turn right
  • 19.  Let´s go to the castle
  • 20.  A trip to the castle

  Meeting friends 6

  • 21.  What are you doing?
  • 22.  Tobi is ill
  • 23.  What´s the date today?
  • 24.  Horse-riding
  •        Slovníček ke kapitolám 17-24

  Where were you? 7

  • 25.  At the weekend I was
  • 26.  Don´t lie!
  • 27.  How was it?
  • 28.  When were you born?

  What did you do? 8

  • 29.  Did you do it?
  • 30.  I didn´t lie
  • 31.  He went to Australia
  • 32.  Life is strange
  •        Slovníček ke kapitolám 25-32

  Přehled mluvnice

  Vyslovte to anglicky

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?