Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Cvičebnice českého jazyka aneb Co byste měli znát ze ZŠ

  (nejen k přijímacím zkouškám na SŠ)

  Naše cena s DPH:
  219 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  265 Kč
  Ušetříte:
  46 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Barone H., Bušková L., Chalupníková M., Prchalová J., Tobolíková V.,
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  13814
  EAN / ISBN:
  9788073580841
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  • Titul obsahuje cvičení, která směřují k dosažení dovedností dle očekávaných výstupů pro vzdělávací oblast "Jazyk a jazyková komunikace".
  • Neotřelé formy práce umožňují rozvoj klíčových kompetencí definovaných RVP ZV.
  • Cvičebnice českého jazyka přináší úkoly k procvičování a aplikaci poznatků obsažených v Průvodci českým jazykem, čímž tvoří ucelenou sadu učebních materiálů vhodnou pro práci ve škole i doma.
  • Publikace je zpracovaná podle RVP ZV, důraz klade zejm. na získání praktických dovedností, dosažení očekávaných výstupů a rozvoj klíčových kompetencí.
  • Kniha je rozdělena na tři hlavní části: jazykovou část, komunikační – slohovou část a pravopisnou část.
  • Publikace je určená všem žákům druhého stupně základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií. Taktéž je určena učitelům českého jazyka, kteří zde najdou bohatou zásobu cvičení, úloh a úkolů, které využijí ve svých hodinách (jediný titul tohoto charakteru na trhu, který se zaměřuje na rozvoj klíčových kompetencí a sleduje očekávané výstupy – plně v souladu s RVP ZV).
  • Žáci i učitelé ocení cvičebnici nejen v hodinách českého jazyka, ale i při domácí přípravě na vyučování a také při přípravě na přijímací zkoušky na střední školy. Publikaci využijí i studenti a učitelé středních škol (zejména v nižších ročnících za účelem opakování látky, kterou by měli studenti znát ze základní školy).

  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  248

  O učebnici

  Nový titul z edice Průvodce učivem základní školy - Cvičebnice českého jazyka. Jak napovídá druhý název titulu - Co byste měli znát ze ZŠ - je zaměřen na učivo češtiny druhého stupně základních škol. Jelikož je cvičebnice zpracována tematicky, lze ji využít při výuce českého jazyka na celém druhém stupni základních škol i v nižších třídách víceletých gymnázií. Dalším cílem titulu je dobře připravit žáky k přijímacím zkouškám na střední školy. Titul lze také využít k opakování znalostí českého jazyka na středních školách. Další výhodou je to, že výklad k teoretickému učivu, které je ve cvičebnici procvičováno, můžete najít v titulu Průvodce českým jazykem.Cvičebnice je tedy v kombinaci s Průvodcem českým jazykem ucelenou sadou učebních materiálů, které využijete nejen během vyučování, ale také při domácí přípravě.

  Cvičebnice je zpracována plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem ZV, vede žáky např. k chápání jazyka jako historického jevu, nástroje celoživotního vzdělávání nebo prostředku komunikace. Cvičení jsou zaměřena tak, aby sloužila jako prostředek k osvojení očekávaných výstupů v Komunikativní a slhové výchově a Jazykové výchově vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Tyto výstupy vytvářejí předpoklady k využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí, jejichž cílem je připravit žáka na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Titul tedy není pouhým zásobníkem cvičení, ale přináší navíc zajímavá cvičení pro skupinovou práci, náměty na rozvoj průřezových témat a aplikaci mezipředmětových vazeb do hodin češtiny.

  Kniha je rozdělena na tři hlavní části: Jazykovou část, Komunikační - slohovou část a Pravopisnou část. Každá z nich se skládá z jednotlivých kapitol, které se dále člení na podkapitoly. Poslední podkapitola je vždy zaměřena na zopakování učiva příslušné kapitoly. Samozřejmostí je klíč se správnými odpověďmi. 

  Každá z částí cvičebnice obsahuje tři druhy cvičení:

  1. Cvičení pro rozvoj průřezových témat k úvodnímu motivačnímu textu. Do každé kapitoly cvičebnice jsou začleněny motivační texty vycházející ze všech šesti průřezových témat, která jsou důležitá především pro utváření postojů a hodnot. Jsou aktuální, motivující pro další rozhovory o probíraném tématu, nutí k přemýšlení, tříbí názory. Ke každému motivačnímu textu je vždy přiřazeno několik cvičení, jejichž cílem je vytvořit předpoklad pro začlenění zvoleného průřezového tématu do výuky českého jazyka.

  2. Cvičení pro rozvoj a upevnění očekávaných výstupů dle RVP. V rámci každé kapitoly jsou cvičení volena tak, aby nácvik a procvičování dané látky postupně gradoval (postup od lehčích cvičení ke cvičením obtížnějším).

  3. Variabilní cvičení. Pod tímto označením naleznete úkoly pro práci ve skupinách, tipy pro alternativní metody práce apod. Variabilní cvičení podporují práci v kolektivu, vybízí k řešení problémů ve skupinách, k vyhledávání informací v jazykových příručkách či na internetu, přináší tipy na dlouhodobější projekty atd. V neposlední řadě tato cvičení podporují sociální komunikaci uvnitř skupiny a přispívají k rozvoji klíčových kompetencí.

  Každá podkapitola odkazuje na příslušnou stranu v titulu Průvodce českým jazykem, na které můžete najít výklad teoretického učiva (toto oceníte zejména v případě, že jste konkrétní učivo pozapomněli a potřebujete si ho "osvěžit").  

  Obsah učebnice

  Jazyková část

  1. Obecné výklady o jazyce
  2. Zvuková stránka jazyka
  3. Grafická stránka jazyka
  4. Nauka o slovní zásobě
  5. Tvoření slov
  6. Tvarosloví
  7. Skladba

  Slohová a komunikační část

  1. Komunikace a stylistika
  2. Prostěsdělovací styl
  3. Publicistický styl
  4. Odborný styl
  5. Administrativní styl
  6. Umělecký styl
  7. Řečnický styl

  Pravopisná část

  1. Psaní -i- / -y-
  2. Psaní skupin -bě-/-bje-, -vě-/-vje-, -pě-, -fě-
  3. Psaní skupin -mě-/-mně-
  4. Psaní délky samohlásek
  5. Psaní s-/se-, z-/ze-, vz-/vze-
  6. Psaní souhláskových skupin
  7. Psaní velkých písmen a psaní zkratek
  8. Psaní slov přejatých
  9. Psaní čárky v souvětí
  10. Čárka ve větě jednoduché

  Klíč

  • Jazyková část
  • Slohová a komunikační část
  • Pravopisná část

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?