Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Komunikace v českém jazyce pro střední školy - Pracovní sešit

  Výuka českého jazyka pomocí jednosvazkové učebnice a pracovního sešitu po celou dobu studia. Pracovní sešit určený zejména pro střední odborné školy. Obsahuje rozmanité úkoly z oblasti jazyka, slohu, komunikace, práce s informacemi, odstupňované podle obtížnosti.

  Naše cena s DPH:
  269 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Olga Čelišová, Jitka Čupová, Martin Vaculík, Jaroslav Čuřík, Jindřiška Svobodová, Michaela Širůčková, Miroslava Štěpánková
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  55877
  EAN / ISBN:
  9788073582296
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  Pracovní sešit určený zejména pro střední odborné školy. Obsahuje rozmanité úkoly z oblasti jazyka, slohu, komunikace, práce s informacemi, odstupňované podle obtížnosti.
  Najdete zde úkoly teoretické, analytické, aplikační i pravopisný dril. Rozvíjí důležité kompetence a pomáhá s přípravou na maturitní písemnou práci.

  Po vydání čtyřdílné učebnicové sady pro výuku českého jazyka autoři zaznamenali ohlasy řady vyučujících. Projevili mimořádný zájem o učebnici a pracovní sešit, které by v jediném svazku pokryly potřeby celého středoškolského studia. Rádi jejich praktickému požadavku vyšli vstříc a vydali tuto Komunikaci v českém jazyce pro střední školy. 

  Doplňování textů, tabulek a schémat, spojování pojmů s definicemi, křížovky, hledání slov, analýza vět, tvorba textů s jasným cílem, výběr pravdivého tvrzení, hledání a třídění informací, zohledňování komunikační situace, pravopisný dril, oprava chyb, neverbální komunikace i asertivita, dialogy a hry, didaktické testy i přehledové tabulky k funkčním stylům, práce s aktuálními texty, fotografiemi, schématy, literaturou i internetem v jediném pracovním sešitě.

  Na 120 stranách naleznete rozmanité úkoly z oblasti jazyka, slohu, komunikace a práce s informacemi pro čtyři roky studia, směřující systematicky k od teorie k praxi a odstupňované podle obtížnosti.

  Publikace je sestavena pro: studenty a učitele na středních odborných školách, příp. na gymnáziích s nízkou hodinovou dotací, maturanty jako přehled středoškolského učiva.

  Titul je zpracovaný primárně podle Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání, vyhovuje i požadavkům pro gymnázia.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  120

  Obsah učebnice

  JAZYK

  Obecné poučení o jazyce

  • Jazyk
  • Postavení češtiny mezi ostatními jazyky
  • Charakteristika současné češtiny
  • Útvary národního jazyka
  • Jazyková kultura
  • Souhrnné úkoly
  • Práce s textem a třídění informací

  Hláskosloví

  • Hláskosloví
  • Hlásky a jejich změny v proudu řeči
  • Zvukové prostředky souvislé řeči
  • Spisovná výslovnost
  • Souhrnné úkoly
  • Práce s textem a třídění informací

  Pravopis

  • Pravopis
  • Psaní i/y
  • Psaní ě/je/ně, ú/ů, s/z a souhláskových skupin
  • Psaní velkých písmen
  • Zkratky a značky a hranice slov v písmu
  • Psaní slov přejatých
  • Souhrnné úkoly
  • Práce s textem a třídění informací

  Nauka o slovní zásobě

  • Slovo, jeho forma a význam
  • Významové vztahy mezi slovy
  • Slovní zásoba
  • Změny slovní zásoby
  • Frazeologie
  • Slovníky
  • Souhrnné úkoly
  • Práce s textem a třídění informací

  Slovotvorba

  • Původ a příbuznost slov
  • Odvozování slov
  • Skládání a zkracování slov
  • Souhrnné úkoly
  • Práce s textem a třídění informací

  Tvarosloví

  • Tvar slova
  • Slovní druhy
  • Mluvnické kategorie jmen
  • Podstatná jména
  • Přídavná jména
  • Zájmena
  • Číslovky
  • Mluvnické kategorie sloves
  • Slovesa
  • Neohebné slovní druhy
  • Skloňování jmen cizího původu
  • Souhrnné úkoly
  • Práce s textem a třídění informací

  Skladba

  • Věta a výpověď
  • Skladební vztahy
  • Větné členy základní
  • Větné členy rozvíjející
  • Souvětí
  • Členící znaménka
  • Odchylky od pravidelné větné stavby
  • Komunikační funkce výpovědi
  • Pořádek slov
  • Souhrnné úkoly
  • Práce s textem a třídění informací

  Nauka o textu

  • Soudržnost textu
  • Členění textu
  • Vzájemné vztahy textů
  • Souhrnné úkoly
  • Práce s textem a třídění informací

  Vývoj jazyka

  • Historický vývoj češtiny
  • Vývoj českého pravopisu
  • Vývojové tendence v současné češtině
  • Souhrnný úkol
  • Práce s textem a třídění informací

  Opakování

   

  SLOH

  Nauka o slohu

  • Uvod do nauky o slohu
  • Slohové postupy

  Funkční styl prostěsdělovací

  • Charakteristika funkčního stylu prostěsdělovacího
  • Vybrané útvary funkčního stylu prostěsdělovacího
  • Formy komunikace (dialog a monolog)
  • Dopis a telefonát

  Funkční styl řečnický

  • Charakteristika funkčního stylu řečnického
  • Vybrané útvary funkčního stylu řečnického
  • Diskuse a polemika

  Funkční styl umělecký

  • Charakteristika funkčního stylu uměleckého
  • Vybrané útvary a žánry funkčního stylu uměleckého
  • Prostředky uměleckých textů

  Funkční styl publicistický

  • Charakteristika funkčního stylu publicistického
  • Vybrané útvary funkčního stylu publicistického
  • Reklama a inzerce

  Funkční styl odborný

  • Charakteristika funkčního stylu odborného
  • Vybrané útvary funkčního stylu odborného
  • Literatura faktu

  Funkční styk administrativní

  • Charakteristika funkčního stylu administrativního
  • Vybrané útvary funkčního stylu administrativního
  • Útvary komunikace na trhu práce

  Zásobník textů

  Opakování

   

  KOMUNIKACE

  Mezilidská komunikace

  • Komunikace, jazyk a sloh
  • Základy mezilidské komunikace
  • Komunikační motivy
  • Neverbální komunikace
  • Transakční prostředí
  • Zpětná vazba
  • Pokládání otázek
  • Empatická reakce
  • Sdělování kritiky
  • Ocenění
  • Motivace ke spolupráci
  • Předpoklady pro zvládání konfliktů
  • Komunikační fauly
  • Prosazování názorů
  • Prezentační dovednosti
  • Obrana vůči manipulaci
  • Asertivita

  Komunikace na trhu práce

  • Komunikace při přijímacím řízení
  • Vztahy a komunikace v zaměstnání
  • Komunikace v pracovním týmu
  • (Re)prezentace firemní kultury

  Masová komunikace

  • Masová komunikace
  • Funkce masových médií
  • Síťová média
  • Aktivní publikum

  Opakování

  PRÁCE S INFORMACEMI

  • Informační zdroje
  • Informační instituce
  • Studium textu
  • Souhrnné úkoly

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Komunikace v českém jazyce pro střední školy - Pracovní sešit souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?