Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Literatura 2.r. SŠ - Pracovní sešit (ZKRÁCENÁ VERZE)

  Zkrácená verze pracovního sešitu Literatura pro 2. ročník středních škol

  Naše cena s DPH:
  198 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  M. Kulhavá, T. Polášková, K. Srnská, V. Tobolíková
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  53759
  EAN / ISBN:
  9788073581848
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  • Zkrácená verze pracovního sešitu Literatura pro 2. ročník středních škol tvoří kompaktní celek s učebnicí. Prohlubuje znalosti o vývoji literární tvorby v daném období praktickou prací s literárním textem. Kopíruje strukturu zkrácené verze učebnice, což usnadňuje jeho použití.
  • Zkrácená verze pracovního sešitu Literatura pro 2. ročník středních škol vychází z původní podoby pracovního sešitu, lépe však reflektuje hodinovou dotaci (66, resp. 99 hodin ročně) předmětu český jazyk zejména na středních odborných školách.

  • Zkrácená verze pracovního sešitu rozvíjí a procvičuje znalosti, které jsou po teoretické stránce obsaženy v učebnici. Stejně tak napomáhá rozvoji dovedností i klíčových kompetencí na pozadí probíraného učiva. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje vlastní práci s touto částí sady. Navíc je na konci každého tematického celku zařazena opakovací kapitola, která prohlubuje a testuje znalosti a dovednosti studentů.

  • Pracovní sešit je zpracován podle RVP pro střední odborné vzdělávání (ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání) a podle RVP pro gymnaziální vzdělávání (ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace). S ohledem na rozsah, který lépe odpovídá výuce na středních odborných školách, se zkrácená verze pracovního sešitu více hodí právě pro střední odborné školy. Pro výuku na gymnáziích doporučujeme původní (nezkrácenou) verzi sešitu.

  • Zkrácená verze pracovního sešitu obsahuje šest tematických celků, ve kterých se studentky a studenti seznámí s vývojem světové i české literatury na konci 18. století a v průběhu 19. století.

  • Novinkou zkrácené verze pracovního sešitu jsou zcela nově koncipované kapitoly Opakování, které ukončují každý tematický celek. Součástí opakování je také příprava na státní maturitní zkoušku. Proto jsme do pracovního sešitu zařadili i nově vytvořené pracovní listy, které vychází z podoby pracovních listů používaných u ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky.

  • Oproti původní verzi pracovního sešitu je zredukován spíše rozsah – najdete zde tedy všechny zásadní autory a literární díla daného období.

  • Pracovní sešit je postaven na nepřeberném množství ukázek z literárních děl, dá se tedy využít i jako klasická čítanka.

  • Kromě toho se ke každé ukázce vztahují konkrétní otázky a úkoly, které napomáhají k dosažení očekávaných výstupů, k rozvoji klíčových kompetencí, realizaci průřezových témat i zapojení mezipředmětových vztahů dle RVP pro střední odborné i gymnaziální vzdělávání.

  • V pracovním sešitě jsou obsažena cvičení pro individuální, párovou i skupinovou práci. Přináší také náměty pro dlouhodobější projekty.

  • Určité typy cvičení se cíleně zaměřují na práci s jazykovým materiálem: procvičují pravopis, tvarosloví, skladbu, podporují tvůrčí práci s textem. Cvičení dále rozvíjí komunikační a sociální dovednosti studentů, a to vždy na pozadí probíraného učiva literatury.

  • Obsažená cvičení podporují i práci s ostatními zdroji informací (odborná literatura, internet, …) a učí tak studentky a studenty zásadám práce s informačními zdroji při tvorbě vlastních prací, což uplatní jak při dalším studiu, tak i v praktickém životě.

  • Naprostou většinu cvičení lze vypracovat přímo do sešitu (výjimku tvoří pouze dlouhodobější projekty a cvičení vyžadující vytvoření delšího textu). Kombinací práce s učebnicí a pracovním sešitem odpadá zdlouhavé zapisování probírané látky do sešitů. Studenti a studentky mohou konečně studovat a pedagogové učit, aniž by ztráceli drahocenný čas nekonečnými zápisy a diktováním.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  104

  O učebnici

  Při tvorbě redukované verze bylo především našim záměrem přizpůsobit rozsah učebnice i pracovního sešitu hodinové dotaci, která je na středních odborných školách věnována výuce českého jazyka a literatury. I přes menší počet stran však jak v učebnici, tak v pracovním sešitě najdete dostatečné množství materiálu k práci v hodinách literatury i k samotnému studiu.

  Pracovní sešit je strukturován do tematických celků a kapitol stejně jako učebnice - každá dvoustrana v pracovním sešitě odpovídá dvoustraně v učebnici. Pracovní sešit tvoří s učebnicí kompaktní celek, neboť prohlubuje znalosti o vývoji literární tvorby v daném období praktickou prací s literárním textem a obecně  zdokonaluje dovednost zacházet s jakýmkoliv psaným materiálem. Tato dovednost je nepochybně velmi užitečná nejen při každodenní komunikaci, ale také např. při získávání zaměstnání či prezentace vlastních myšlenek. V pracovním sešitě je proto kladen důraz především na četbu primární a sekundární literatury, resp. ukázek z nich, a na samostatnou interpretaci těchto textů na základě navržených otázek. Jelikož je rozbor díla záležitostí většinou individuálního a subjektivního vkusu, životních zkušeností a postojů, mohou být odpovědi studentů na otázky k ukázkám v některých případech různé. Pracovní sešit stejně jako učebnice nabízí také množství úkolů k poslechovým cvičením. Za každým tematickým celkem je zařazena kapitola Opakování, pomocí níž si můžete ověřit právě nabyté znalosti a vyzkoušet si, jak byste zvládli novou státní maturitu podle pracovního listu.   

   

  Obsah učebnice

  Kultura v 19. století

  • Vývoj kultury v 19. století
  • Literární druhy a žánry
  • Opakování

  České národní obrození

  • První fáze českého národního obrození
  •    Josef Dobrovský
  •    Václav Thám
  •    Václav Matěj Kramerius
  • Druhá fáze českého národního obrození
  •    Josef Jungmann
  •    Rukopis královédvorský, Rukopis zelenohorský
  •    František Ladislav Čelakovský
  •    Jan Kollár
  • Opakování

  Romantismus

  • Romantismus ve světové literatuře
  •    George Gordon Byron
  •    Percy Bysshe Shelley
  •    Jane Austenová
  •    Viktor Hugo
  •    Alexandre Dumas st.
  •    Heinrich Heine
  •    Jacob a Wilhelm Grimmové
  •    Adam Mickiewicz
  •    Alexandr Sergejevič Puškin
  •    Michail Jurjevič Lermontov
  •    Edgar Allan Poe
  •    Herman Melville
  • Romantismus v české literatuře
  •    Karel Hynek Mácha
  •    Karel Jaromí Erben
  •    Božena Němcová
  •    Karel Havlíček Borovský
  •    Josef Kajetán Tyl
  • Opakování

  Májovci, ruchovci a lumírovci

  • Májovci, ruchovci a lumírovci
  •    Jan Neruda
  •    Vítězslav Hájek
  •    Karolina Světlá
  •    Jakub Arbes
  •    Svatopluk Čech
  •    Jaroslav Vrchlický
  •    Josef Václav Sládek
  •    Julius Zeyer
  • Opakování

  Realismus a naturalismus

  • Světový realismus a naturalismus
  •    Honoré de Balzac
  •    Stendhal
  •    Gustave Flaubert
  •    Guy de Maupassant
  •    Émile Zola
  •    Charles Dickens
  •    Nikolaj Vasiljevič Gogol
  •    Flodor Michajlovič Dostojevskij
  •    Anton Pavlovič Čechov
  •    Ivan Sergejevič Turgeněv
  •    Lev Nikolajevič Tolstoj
  •    Henrik Ibsen
  •    Henryk Sienkiewicz
  • Český realismus a naturalismus
  •    Alois a Vilém Mrštíkovi
  •    Alois Jirásek
  •    Zikmund Winter
  •    Ladislav Stroupežnický
  •    Gabriela Preissová
  •    Karel Václav Rais
  •    Teréza Nováková
  •    Jan Herben
  •    Karel Matěj Čapek Chod
  •    Ignát hermann
  • Opakování

  Moderní umělecké směry 2. poloviny 19. století

  • Impresionismus, symbolismus a dekadence
  •    Jean-Arthur Rimbaud
  •    Paul Verlaine
  •    Charles Baudelaire
  •    Stéphane Mallarmé
  •    Oscar Wilde
  •    Maurice Maeterlinck
  • Opakování

  Seznam použité literatury

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?