Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Zbožíznalství 1 pro OA a ostatní střední školy

  • doporučujeme
  Naše cena s DPH:
  169 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Karel Cvrček a kol.
  Nakladatel:
  FORTUNA
  Kód zboží:
  17093
  EAN:
  9788071689973

  Popis produktu

  • Dvoudílná řada učebnic je určena především obchodním akademiím.
  • V posledním vydání je přepracovaná v souladu s novými poznatky a novými osnovami.

  Recenze učebnice:

  Zbožíznalství patří na obchodních akademiích a na obchodních školách k předmětům odborným, ale tím, že vychází z poznatků přírodních věd, plní též úkol všeobecně vzdělávací. Na znalosti konkrétních výrobků pak navazují odborné předměty ekonomické. Například náklady, hodnota, cena, trh jsou pojmy spojené vždy s věcným obsahem. Učivo zbožíznalství spojuje zákonitosti přírodních věd s technickým a ekonomickým rozvojem společnosti s důrazem na zachování zdravého životního prostředí. Je to patrné již v prvním tematickém celku, kde poznatky z biologie a ekologie formují vztah člověka a společnosti k přírodě.
  Počátky zbožíznalství jsou spojeny s rozvojem obchodu u starých národů. Zakladatelem novodobého zbožíznalství je J. Beckmann (1739 až 1811), profesor ekonomie na univerzitě v Göttingenu. V hodnocení zboží vymezil tyto oblasti: systematiku zboží, identifikaci zboží a jeho zkoušení, zjišťování původu, popis výrobního způsobu, vysvětlování rozdílů jakosti a druhů zboží a stanovení hospodářského významu zboží.
  Výsledkem výroby jsou předměty, které uspokojí lidské potřeby. Jestliže se ke spotřebiteli dostávají prostřednictvím trhu, nazývají se zboží. Vlastnosti, pro které lidé zboží kupují, tvoří užitkovou hodnotu zboží. Užitné vlastnosti vznikají ve výrobě, ověřují se na trhu a zanikají spotřebou, která potvrzuje užitnou hodnotu zboží. Zkoumáním užitné hodnoty se zabývá zbožíznalství (nauka o zboží). Metodou hodnocení zboží není jen míra, ale i vzájemné vztahy vlastností výrobku z hlediska technického, ekonomického, estetického, psychologického, hygienického a v neposlední řadě i ekologického. Zbožíznalství rozděluje zboží do sortimentních skupin, vyhledává ukazatele jakosti a metody jejich měření, zkoumá původ vad a navrhuje zábrany škod. Zbožíznalství jako součást výzkumu trhu aktivně podněcuje vznik nových výrobků a jejich uvedení do praxe. Objektivní zbožíznalecký posudek je prostředníkem mezi výrobcem a spotřebitelem. Zbožíznalecký posudek podněcuje výrobce k bezchybné práci a ke zdokonalování výroby, protože jen jakostní a rychle prodejné zboží přináší společnosti prospěch. Informace o zboží předchází jeho skutečnému pohybu. Zbožíznalecký certifikát (posudek oprávněné zkušebny) zrychluje oběh zboží při úspoře nákladů na jakostní kontroly mezi dodavatelem a odběrateli. Úloha zbožíznalství ve vyspělých zemích nespočívá jen v kontrole dodávek zboží stále stejné jakosti, ale v uspokojování měnící se poptávky po vysoce jakostním novém zboží. Proto i úspěch naší ekonomiky, zapojené do mezinárodní hospodářské spolupráce, závisí především na jakosti, spolehlivosti a technické úrovni českého zboží.
  Získané vědomosti a dovednosti umožňují poznat základní technickou a komerční terminologii, orientaci v nabídkových katalozích, firemních prospektech, v cenících, v celním a daňovém sazebníku a v odborném tisku věnovaném testování zboží. Jsou zde obchodní zvyklosti (uzance) zavedené v mezinárodním obchodě a podmínky právní ochrany zboží (patenty, ochranné známky). Učivo objasňuje materiálové a energetické vstupy výrob, zásady jejich hospodárného využívání, využití odpadních surovin a druhotných energetických zdrojů (recyklace). Uvedeny jsou i technologie, které se rozhodující měrou podílejí na tvorbě užitné hodnoty zboží, i způsoby ochrany této užitné hodnoty během přepravy a skladování. Učivo je řazeno odvětvově, takže podává přehled o struktuře národního hospodářství od těžby surovin až po výrobu spotřebního zboží. Vědomosti získané ve zbožíznalství by měly přispět k porozumění ekonomů s techniky i ekology a usnadnit jim aktivní účast na podnikatelském rozhodování.
  Učební látka je úvodem k celoživotnímu vzdělávání ekonomického pracovníka na specializovaném pracovišti nebo při dalším studiu na vysoké škole. V praxi budou zbožíznalecké znalosti využívat zejména pracovníci obchodních útvarů výrobců, obchodních a dopravních podniků, marketingových, reklamních a poradenských firem. Ve státní správě uplatní zbožíznalecké vědomosti pracovníci daňových, celních a živnostenských úřadů. Zbožíznalecké vědomosti a dovednosti jsou nezbytné i pro samostatné podnikání. Učivo přispěje ke smysluplné práci ostatních ekonomických pracovníků, od účetních až po korespondentky, aby věděli, o čem účtují, co prodávají a o čem píší. Ti, kteří se při své práci přímo nesetkají s pohybem zboží, využijí vědomosti ze zbožíznalství jako spotřebitelé.

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Související zboží: