Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Nový český jazyk v kostce pro střední školy

  Oblíbená učebnice českého jazyka pro střední školy ve zbrusu novém vydání.

  Naše cena s DPH:
  213 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  242 Kč
  Ušetříte:
  29 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Alena Novotná
  Nakladatel:
  FRAGMENT
  Kód zboží:
  57324
  EAN:
  9788025343227
  FRAGMENT

  Popis produktu

  Publikace přináší přehled středoškolského českého jazyka “v kostce”, tedy stručně, přehledně a názorně. Slouží k připomenutí učiva gramatiky a stylistiky českého jazyka i k jeho opakování v rozsahu přípravy ke státní maturitní zkoušce. Publikace obsahuje teorii jednotlivých jazykovědných disciplín, typické příklady a ukázky z jazykové praxe či upozornění na nejčastější gramatické i stylistické chyby a doporučení, jak se jim vyhnout.

  Je určena studentům, ale nejen jim. Slouží k připomenutí učiva gramatiky a stylistiky českého jazyka i k jeho opakování v rozsahu přípravy ke státní maturitní zkoušce.

  Publikace obsahuje:

  • Teorii jednotlivých jazykovědných disciplín

  • Typické příklady a ukázky z jazykové praxe

  • Upozornění na nejčastější gramatické i stylistické chyby a doporučení, jak se jim vyhnout

  • Praktické rady a tipy k písemné i ústní části maturitní zkoušky

  Autorka při přípravě publikace využila své zkušenosti s výukou českého jazyka na základní škole a gymnáziu i zkušenosti jazykové redaktorky v internetovém zpravodajství veřejnoprávního média.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  264

  Obsah učebnice

  OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE

  • Komunikace
  • Jazyk, mluva, řeč
  • Jazykověda a její disciplíny
  • Klasifikace jazyků
  • Diferenciace češtiny
  • Jazyková kultura

  VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA VE VZTAHU K VÝVOJI SPOLEČNOSTI

  • Období staroslověnštiny a pračeštiny
  • Období staročeštiny
  • Období tzv. humanistické češtiny
  • Období češtiny doby barokní
  • Období novočeštiny

  ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA (FONETIKA A FONOLOGIE)

  • Systém českých hlásek
  • Zvuková stránka slova
  • Zvuková stránka věty
  • Hlavní zásady spisovné výslovnosti

  GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA

  • Pravopis lexikální
  • Pravopis morfologický
  • Pravopis syntaktický

  NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ (LEXIKOLOGIE)

  • Slovní zásoba a její jednotky
  • Slovní zásoba češtiny
  • Obohacování slovní zásoby
  • Zpracování slovní zásoby ve slovnících

  TVOŘENÍ SLOV (SLOVOTVORBA)

  • Slovotvorné způsoby - jak v češtině vznikají nová slova
  • Stavba slova

  TVAROSLOVÍ (MORFOLOGIE)

  • Kritéria třídění slovních druhů
  • Podstatná jména (substantiva)
  • Přídavná jména (adjektiva)
  • Zájmena (pronomina)
  • Číslovky (numeralia)
  • Slovesa (verba)
  • Příslovce (adverbia)
  • Předložky (prepozice)
  • Spojky (konjunkce)
  • Částice (partikule)
  • Citoslovce (interjekce)

  SKLADBA (SYNTAX)

  • Věta a výpověď
  • Větné členy
  • Přísudek (predikát)
  • Podmět (subjekt)
  • Předmět (objekt)
  • Přívlastek (atribut)
  • Doplněk (atribut verbální)
  • Příslovečné určení (adverbiale)
  • Přístavek (atribut)
  • Větný rozbor
  • Věta záporná (negace)
  • Nepravidelnosti větné stavby
  • Aktuální členění výpovědi
  • Pořádek slov ve větě - slovosled
  • Valenční syntax
  • Čárka ve větě jednoduché
  • Souvětí
  • Syntax nepřipraveného mluveného projevu
  • Textová syntax (hypersyntax)

  NAUKA O STYLU (STYLISTIKA)

  • Slohotvorní (stylotvorní) činitelé
  • Projevy mluvené a psané
  • Funkční styly spisovného jazyka
  • Slohové postupy a slohové útvary
  • Slohové rozvrstvení jazykových prostředků
  • Prostěsdělovací styl
  • Odborný styl
  • Administrativní styl
  • Publicistický styl (publicistika)
  • Umělecký styl
  • Řečnický styl

  NEJČASTĚJŠÍ SLOHOVÉ ÚTVARY

  • Vypravování
  • Popis
  • Úvaha
  • Zpráva
  • Článek
  • Formální dopis
  • Životopis
  • Kontrola psaných textů

  VYSVĚTLIVKY

  POUŽITÁ LITERATURA

  REJSTŘÍK

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?