Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 8.r.

  Učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV.

  Naše cena s DPH:
  194 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  J. Kvačková, L. Bičanová, L. Jindrová, L. Mrázková
  Nakladatel:
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
  Kód zboží:
  56186
  EAN:
  9788072899876
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

  Popis produktu

  Učebnice pro 8. ročník je koncipována v souladu s RVP ZV a svým uspořádáním navazuje na již vydané učebnice pro 6. a 7. ročník.

  Každá kapitola obsahuje jak teorii učební látky, tak i dostatečné množství cvičení, pomocí nichž si žáci nejen zopakují jazykové vědomosti a dovednosti, ale především si upevní i nové učivo. Navíc jsou zde pravidelně zařazovány testy a jazykové rozbory, které přispívají k cyklickému opakování učiva.

  V učebnici je brán zřetel na mezipředmětové vztahy, průřezová témata, skupinovou práci a klíčové pojmy v angličtině a němčině.

  Určeno pro:
  8. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  152

  Obsah učebnice

  Opakování učiva 7. ročníku - test č. 1

  I.   SKLADBA

  1. Věta jednoduchá - opakování učiva
  • Věty jednočlenné a dvojčlenné, větné ekvivalenty
  • Základní skladební dvojice
  • Rozvíjející větné členy
  • Test č. 2 

  2.  Souvětí - opakování učiva

  • Věta jednoduchá a souvětí
  • Souvětí
  • Souvětí podřadné
  • Test č. 3

  3.  Významový poměr mezi větami hlavními

  • Souvětí souřadné
  • Psaní čárky v souřadně spojených větách
  • Test č. 4

  4.  Významový poměr mezi několikanásobnými větnými členy

  • Několikanásobný větný člen
  • Test č. 5

  5.  Stavba souvětí

  • Souřadně spojené vedlejší věty
  • Test č. 6

  6.  Zvláštnosti větné stavby

  • Vsuvka
  • Samostatný větný člen
  • Oslovení, citoslovce
  • Neúplná věta
  • Test č. 7

  7.  Zápor

  8.  Pořádek slov v české větě

  9.  Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí

  • Interpunkční (členicí) znaménka ve větě
  • Čárka v souvětí
  • Test č. 8

  10.  Skladba - souhrnné opakování

  • Test č. 9

  II.   PRAVOPIS A VÝSLOVNOST

  1. Pravopis - opakování

  2. Pravopis přejatých slov

  • Přejímání slov z cizích jazyků
  • Pravopis a výslovnost přejatých slov
  • Test č. 10

  III.  TVAROSLOVÍ

  1.  Tvarosloví - opakování učiva

  • Slovní druhy
  • Podstatná jména
  • Přídavná jména
  • Zájmena
  • Číslovky
  • Slovesa
  • Neohebné slovní druhy
  • Test č. 11

  2.  Skloňování vlastních jmen

  • Vlastní jména
  • Zeměpisná jména a jména svátků

  3.  Skloňování jmen přejatých

  • Obecná jména přejatá
  • Vlastní jména přejatá

  4.  Slovesný vid, přechodníky

  • Slovesný vid
  • Přechodníky
  • Test č. 12

  5.  Tvarosloví - souhrnné opakování

  • Test č. 13

  IV.  OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE

  1. Rozdělení jazyků v Evropě

  2.  Slovanské jazyky

  3.  Útvary českého jazyka

  4.  Vývoj českého jazyka

        Test č. 14

  V.   SLOH A KOMUNIKACE, PRÁCE S TEXTEM

  1.  Charakteristika literární postavy

  2.  Líčení (umělecký popis)

  3.  Výklad

  4.  Výtah

  5.  Úvaha

  6.  Proslov

  7.  Publicistické útvary

  8.  Souhrnné poučení o slohu

  Rejstřík

  Řešení

   

   

   

   

     

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?