Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Výchova k občanství pro 6.ročník ZŠ

  Učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV.

  Naše cena s DPH:
  160 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Jana Skácelová, Lenka Mrázová
  Nakladatel:
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
  Kód zboží:
  51827
  EAN:
  9788076002197
  ISBN:
  6-90
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

  Popis produktu

  • Učebnice je celkově koncipována v širších souvislostech s dů­ra­zem na mezipředmětovost. Zahrnuta jsou tradiční témata: Ško­la, Obec, Region, Kraj, Naše vlast, Kulturní život, Lid­ská se­tká­ní, Vzta­hy mezi lidmi, Zásady lidského soužití.
  • Zpracována jsou však v šir­ším záběru s odkazy na srovnání způsobu života, postavení a vzta­hů mezi lidmi nyní a v minulosti (ze­jmé­na v ob­do­bí pro­bí­ra­né­ho sta­ro­vě­ku), nechybí paralely s učivem zeměpisu, pří­ro­do­pi­su a uve­de­ní základních pojmů.

  Učebnice pro vzdělávací obor Výchova k občanství jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. V úvodu jednotlivých kapitol naleznete motivační texty, které mají v žácích vzbudit zájem o příslušné téma. Kromě samotného výkladového textu učebnice obsahují i celou řadu problémových úkolů, které rozvíjejí myšlenkové operace žáků. V rámci skupinových úkolů se knihy zaměřují na rozvoj vzájemné kooperace a komunikačních dovedností. Navíc jsou zde zařazeny mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové a projektové úkoly, pojmy v angličtině a němčině, náměty k pozorování, opakovací a tvořivé úkoly, zajímavosti, práci s internetem, ukázky z krásné literatury. 

   V úvodu každé kapitoly jsou navrženy texty a způsob práce s nimi, které vycházejí z principů kritického myšlení. Autoři se snažili problematiky ukazovat v mnoha podobách, které budou vyhovovat různým učebním stylům žáků. Žákům jsou doporučeny odkazy na další informační zdroje (internet a knihovny). Učebnice obsahuje i návrhy projektů. Součástí učebnice jsou i opakovací úkoly a závěrečný test. Jednotlivé kapitoly se zabývají časem, rodinou, životem mezi lidmi a místem, kde žiji.

  Určeno pro:
  6. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  76

  O učebnici

  Někteří z vás mění typ školy a začínají se učit ve zcela novém kolektivu. Ale i v tom by vám mohla společná práce v těchto hodinách pomoci. Získávání dovedností vzájemného soužití ve škole, v rodině, ve skupině kamarádů nebo v obci je jedním z důležitých úkolů tohoto předmětu a je ostatně velmi důležité pro celý život.

  Naše učebnice se vám snaží pomoci uvést to, co už víte z vlastní zkušenosti o nejrůznějších tradicích, svátcích a o naší zemi i lidech, do nových souvislostí. Další vědomosti a zážitky spojené s úkoly a cvičeními vám mají pomoci pochopit něco o sobě, o vašich bližních, kamarádech, o životě ve společnosti i o ochraně životního prostředí. Přály bychom si, aby naše učebnice mohla být pro vás pomocníkem, inspirátorem a průvodcem po vašich letošních cestách.

  Obsah učebnice

  I.   ŽIVOT V ČASE

  1.  ČAS

  2.  MĚŘENÍ ČASU

  3.  KALENDÁŘ

  4.  ČAS SVÁTKŮ

  Opakování - Život v čase

  II.  ŽIVOT V RODINĚ

  1.  RODINA MÁ MNOHO ČLENŮ

  • Rodina
  • Rodokmen

  2.  RODINA MÁ MNOHO PODOB

  • Podoby rodiny
  • Užší a širší rodina
  • Náhradní výchova

  3.  RODINA MÁ SVÉ ZVYKLOSTI

  • Rodinný řád
  • Zvyky a rituály v rodině
  • Svatba
  • Manželství
  • Registrované partnerství

  4.  I RODINA SE NĚKDY NESHODNE

  • Konflikt a jeho řešení
  • Vzájemná komunikace
  • Opakování - Život v rodině

  III. ŽIVOT MEZI LIDMI

  1.  PRAVIDLA POMÁHAJÍ ŽÍT SPOLU

  • Člověk je tvor společenský

  2.  PRAVIDLA POMÁHAJÍ CHRÁNIT

  • Lidská práva

  3.  KDYŽ SE PRAVIDLA NERESPEKTUJÍ

  • Šikana
  • Násilí na dětech
  • Opakování - Život mezi lidmi

  IV.  MÍSTO, KDE ŽIJI

  1.  DOMOV

  2.  ŽIJI V OBCI

  • Obec
  • Obecní samostráva

  3.  ŽIJI V KRAJI

  • Kraje

  4.  ŽIJI VE STÁTĚ

  • Jak vznikl stát
  • Stát
  • Státní symboly České republiky

  5.  ŽILI A ŽIJÍ TU S NÁMI

  • Národnost
  • Státní občanství

  6.  ŽIJI V EVROPĚ A VE SVĚTĚ

  • Evropská unie (EU)
  • Organizace spojených národů (OSN)

  7.  ŽIJI NA ZEMI

  • Příroda v ohrožení
  • Konzumní způsob života
  • Ekologický způsob života
  • Opakování - Místo, kde žiji

  ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

  • Návrhy projektů
  • Klíčové kompetence
  • Učivo a očekávané výstupy
  • Klíč ke cvičením
  • Použitá literatura a internetové zdroje
  • Rejstřík

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?