Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -3%

  • Psychologie 2.díl - Pro studenty zdravotnických oborů

  Psychologie 2.díl - Pro studenty zdravotnických oborů

  Naše cena s DPH:
  240 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  248 Kč
  Ušetříte:
  8 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Jarmila Kelnarová, Eva Matějková
  Nakladatel:
  GRADA
  Kód zboží:
  55648
  EAN / ISBN:
  9788024736006

  Popis produktu

  Učebnice psychologie je zaměřená na požadavky tohoto předmětu kladené na studenty zdravotnických oborů.

  Podává teoretický výklad psychologie osobnosti, charakteristiky osobnosti a jejích vlastností.

  Po prostudování budou studenti schopni splnit požadavky ke klasifikaci z tohoto předmětu, získají kvalitní základ pro mezipředmětové vztahy a budou připraveni navázat svými znalostmi na psychologii sociální a zdravotnickou.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  120

  O učebnici

  Kapitola Psychologie osobnosti je věnovaná biologickým a sociokulturním determinantám osobnosti, dále vlastnostem a typologii osobnosti. Pozornost je věnována jednomu z nejdůležitějších objevů Sigmunda Freuda, a to nevědomí. Děje a konflikty, které v nevědomí probíhají, jsou příčinou chyb, jichž se člověk dopouští. Této problematice se věnuje podkapitola Modely osobnosti.

  V populaci se můžeme setkat s osobou, která trpí duševní poruchou nebo poruchou osobnosti. V kapitole Duševní poruchy a poruchy osobnosti je nabídnuta možnost orientovat se v Mezinárodní klasifikaci nemocí. Uvádíme zde etiologii a terapii duševních poruch.

  Pro hodnotovou orientaci člověka je velmi důležité sebepoznání a sebehodnocení, této problematice se věnuje stejnojmenná kapitola.

  Kapitola Psychologie zdravotníka se zabývá nejen požadavky na osobnost zdravotníka, jeho vlastnosti, profesionální chování, ale upozorňuje i na rizika vzniku syndromu vyhoření u této pomáhající profese.

  Přístup zdravotníků k nemocným ovlivňují i choroby pacientů, které působí na psychiku nemocných. Zdravotník musí mít vědomosti o tom, jak může pacient reagovat na nemoc, musí znát faktory, které prožívání nemoci mohou ovlivnit. Iatrogenie může nemocnému poškodit, u tohoto pacienta se mohou objevit stavy neurotické, dokonce až suicidální, je proto velmi důležité, aby zdravotníci toto pesimistické chování nemocného včas rozpoznali. Zvláštnostem přístupu k nemocným je věnována kapitola Psychologie nemocných.

  Zdravotník by měl být člověk s vysokým morálním vědomím, musí znát etické principy péče o pacienta, lidská práva. K nemocným je nutné chovat se s úctou, evalvačně, profesionálně empaticky a v jednání zdravotníka by měl být znát altruizmus. S touto problematikou seznamuje kapitola Základy etiky, kde se můžete dočíst, jak je to s Hippokratovou přísahou a za jakých okolností může probíhat výzkum ve zdarvotnictví.

  V nemocnicích se setkávají pracovníci pomáhajících profesí s dospělými, ale i ošetřovatelská péče se týká i malých pacientů, tedy dětí. Psychologicko-pedagogickému přístupu při práci s dětmi je věnovaná poslední kapitola.

  Učebnice obsahuje učivo, které vychází ze schválených Rámcových vzdělávacích dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Navazuje na učebnici Psychologie 1. díl - pro studenty zdravotnických oborů.

  Psychologie 2. díl - pro studenty zdravotnických oborů - je věnována především osobnosti, vlastnostem, sebepojetí, sebepoznání a může pomoci k poznání, zda vůbec při výběru povolání byly vaše volba šťastná. Vykonávat povolání pomáhající profese mohou lidé psychicky velmi silní, morálně zdatní, obětaví, optimističtí, pracovití, laskaví k lidem a se smyslem pro humor.

  Učebnice vznikla na základě uvedené literatury, kterou doporučujeme pro hlubší osvojení vědomostí prostudovat. Jednotlivé kapitoly vznikly také na základě zkušeností při práci s nemocnými v nemocnici a ve speciálních zařízeních.

  Při výkonu pomáhající profese si přejeme, abyste se řídili heslem "Salus et sanitas hominum". Na práci ve zdravotnictví je třeba se připravit nejen po stránce odborné, psychologické, pedagogické, sociální, právní a etické, ale především lidské. Toto povolání je posláním, a to byste si měli uvědomit.     

  Obsah učebnice

    1  Psychologie osobnosti

  • 1.1  Charakteristika osobnosti
  • 1.2  Biologická a sociokulturní determinace osobnosti
  • 1.3  Vlastnosti osobnosti
  • 1.4  Typologie osobnosti
  • 1.5  Modely osobnosti
  • 1.6  Vlivy působící na osobnost
  • 1.7  Poznávání a posuzování osobnosti
  • 1.8  Diagnostika osobnosti
  • Kontrolní otázky

    2  Duševní poruchy a poruchy osobnosti

  • 2.1  Poruchy duševní a poruchy chování
  • 2.2  Organické duševní poruchy
  • 2.3  Duševní poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek
  • 2.4  Schizofrenie
  • 2.5  Afektivní poruchy (poruchy nálady)
  • 2.6  Neurotické a úzkostné poruchy
  • 2.7  Mentální retardace
  • 2.8  Terapie poruch osobnosti
  • Kontrolní otázky

    3  Sebepoznání a sebehodnocení

  • 3.1  Hodnocení osobnosti na základě poznatků z obecné psychologie
  • 3.2  Hodnotová orientace
  • 3.3  Sebesystémy
  • 3.4  Oblasti sebepoznání
  • Kontrolní otázky

    4  Psychologie zdravotníka

  • 4.1  Pojem profesionální chování, empatie
  • 4.2  Profesionální adaptace a deformace
  • 4.3  Požadavky na osobnost zdravotníka
  • 4.4  Zdravotník a jeho spolupracovníci (týmová práce)
  • 4.5  Péče o duševní zdraví
  • 4.6  Syndrom vyhoření
  • Kontrolní otázky

    5  Psychologie nemocných

  • 5.1  Vliv choroby na psychiku nemocného
  • 5.2  Subjektivní prožívání nemoci
  • 5.3  Postoj nemocného k nemoci
  • 5.4  Prožívání nemoci v čase
  • 5.5  Bolest, strach a úzkost
  • 5.6  Iatrogenie a hospitalizmus
  • 5.7  Psychologie hospitalizovaného dítěte
  • 5.8  Zvláštnosti v přístupu k nemocným s tělesným postižením
  • 5.9  Zvláštnosti v přístupu k nemocným se zrakovým postižením
  • 5.10  Zvláštnosti v přístupu k nemocným se sluchovým postižením
  • Kontrolní otázky

    6  Základy zdravotnické etiky

  • 6.1  Hippokratova přísaha a Hippokratova tradice
  • 6.2  Etické principy ošetřovatelské péče
  • 6.3  Ochrana lidských práv a důstojnost pacienta
  • 6.4  Sdělování pravdy na nemocničním lůžku
  • 6.5  Eutanazie
  • 6.6  Etika v ošetřovatelském výzkumu
  • Kontrolní otázky

    7  Psychologicko-pedagogický přístup při práci s dětmi

  • 7.1  Metodika jednotlivých výchov
  • 7.2  Neuropsychický záznam dítěte, hodnocení
  • 7.3  Rozhovor s dítětem a rodiči
  • 7.4  Výchovné zaměstnání
  • Kontrolní otázky

  Příloha

  • Etický kodex sester vypracovaný - Mezinárodní radou sester

  Literatura

  Rejstřík

   

    

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?