Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Sluchové vnímání u zrakově postižených

  Naše cena s DPH:
  111 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Keblová Alena
  Nakladatel:
  Septima
  Kód zboží:
  29744
  ISBN:
  807216080X
  Septima

  Popis produktu

  • Příručka věnovaná problematice zrakově postižených dětí je určena pedagogické a rodičovské veřejnosti.
  • Zabývá se rozvojem sluchu jako kompenzačního smyslu.
  • Nabízí množství her a aktivit k dosažení a naplnění tohoto záměru.

  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  30

  O učebnici

  Sluch poskytuje člověku až patnáct procent všech informací z okolního prostředí.

  Vnímání řeči umožňuje dorozumívání mezi lidmi, předávání poznatků a vědomostí, navíc lze z její melodie, rytmu, intonace odvodit vlastnosti osob, které hovoří, jejich vztah k obsahu sdělení atd.

  Vnímání neartikulovaných zvuků poskytuje estetické prožitky při poslechu hudby, upozorňuje na nebezpečí (např. zvuková výstražná znamení) apod.

  Sluch jako dálkový analyzátor navíc umožňuje těžce zrakově postiženému orientovat se v prostoru.

  Nebylo prokázáno, že děti s těžkým zrakovým postižením mají vrozenou lepší schopnost sluchového vnímání, přesto že od nejútlejšího věku bývají velmi pozorné ke zvukům. Je to proto, že chtějí vědět, co se děje v jejich okolí, zejména pokud jsou nevidomé. Zvýšená citlivost tohoto smyslu se rozvíjí teprve v průběhu vývoje ditěte, během činností, her i speciálních sluchových cvičení. U dítěte se zrakovým postižením je nutno systematicky rozvíjet schopnost sluchového vnímání co nejdříve a zaměřit se přitom na:

  • osvojení sluchových dovedností,
  • rozvoj sluchové paměti,
  • výchovu k uvědomělé sluchové pozornosti,
  • osvojení specifických kritérií pro hodnocení projevů okolního světa, která se odlišují od kritétií dětí vidoucích.

  Svět je velmi bohatý na zvuky, a proto děti se zrakovým postižením mohou získávat prostřednictvím sluchu i takové informace, které zčásti nahrazují omezenou či zcela vyloučenou možnost zrakového vnímání. Měly by se naučit slyšet a sledovat hovor, rozeznávat, co se říká, odkud hlas přichází, eliminovat šumy, poznat osoby podle hlasu, rozeznat hlasitou a tichou řeč, pomalé a rychlé kroky, předměty či činnosti podle charakteristických zvuků (včetně hudebních nástrojů). Je nutno upozornit dítě na zvuky, které mu pomáhají orientovat se v prostoru, vysvětlit jejich původ a v začátcích sluchového (auditivního) výcviku mu pomoci zorientovat se ve směsici zvuků, které je obklopují.

  Tato příručka má seznámit učitele a rodiče dětí se zrakovým postižením se specifickými problémy sluchového vnímání a s některými činnostmi, zaměřenými na speciální výcvik sluchu. Kromě těchto činností, které jsou uspořádány podle náročnosti od jednoduchých ke složitějším, jsou v publikaci uvedny i náměty k výrobě jednoduchých akustických pomůcek, které rozšíří škálu u nás nabízených speciálních hraček.

   

  Obsah učebnice

  Obsah

  ÚVOD

  • Sluchové vjemy u dítěte se zrakovým postižením

  FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU VNÍMÁNÍ SLUCHEM

  • Poruchy sluchu
  • Rizikové anatomicko-fyziologické faktory
  • Vnější faktory sluchové orientace

  VÝCVIK VNÍMÁNÍ SLUCHEM

  • Cíle
  • Zásady

  PRAKTICKÁ CVIČENÍ A HRY

  • Pro nejmenší
  • Jaké je ucho
  • Sluchová paměť
  • Naslouchání hlasu druhých
  • Zvuk a jeho zdroj
  • Hluk a šum
  • Hudba
  • Orientace v prostoru

  POMŮCKY (VÝROBA A POUŽITÍ)

  POUŽITÁ LITERATURA

  DOPORUČENÁ LITERATURA

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?