Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -3%

  • Speciální pedagogika

  Speciální pedagogika

  2., aktualizované a doplněné vydání

  Naše cena s DPH:
  261 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  269 Kč
  Ušetříte:
  8 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Josef Slowík
  Nakladatel:
  GRADA
  Kód zboží:
  51146
  EAN / ISBN:
  9788027100958

  Popis produktu

  Snaha léčit choroby a napravovat vady či poruchy je stejně stará jako nemoci a postižení. Ovšem i tam, kde léčba není možná, lze usilovat o kvalitní výchovu, vzdělávání, osobnostní rozvoj a úspěšné začlenění handicapovaného člověka do společnosti. Relativně mladý obor speciální pedagogika se zrodil postupně právě při hledání optimálních přístupů, které jsou přitom používány. Tato úspěšná a vyhledávaná publikace ve svém druhém, aktualizovaném vydání přináší základní přehled oboru.

  S handicapovanými lidmi se i v běžném společenském prostředí můžeme setkávat stále častěji – nejenom náhodně u lékaře, na ulici nebo třeba v kině, ale také ve škole či v zaměstnání. Zároveň jsme svědky výrazných proměn společnosti ve smyslu sociální, ekonomické, etnické i kulturní diverzi?kace, která nesouvisí jenom s migračními vlnami a dalšími vnějšími vlivy, ale také s vnitrospolečenskými procesy a trendy. Zejména proces celoživotního učení a trvalého osobnostního rozvoje se týká i postižených lidí, stejně jako všech ostatních. Díky speciální pedagogice lze tyto jedince vychovávat, vzdělávat a rozvíjet tak, aby i navzdory různým znevýhodněním byli schopni prožít kvalitní a smysluplný život.

  Tomu se snaží napomoci i tato kniha, která je jako učební text určena především studentům souvisejících oborů na středních a vyšších odborných školách, a zejména na pedagogických, filozofických i dalších fakultách vysokých škol. Osobní setkání s různě odlišnými a znevýhodněnými lidmi bude pro studenty nevyhnutelnou zkušeností, a proto na ně potřebují být kvalitně připraveni. Publikace Speciální pedagogika díky svému zaměření přispívá k rozvoji oboru a k jeho popularizaci v odborné i širší veřejnosti.

   

   

  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  162

  Obsah učebnice

  1.  Speciální pedagogika v systému humanitních oborů

  • Z historie péče o osoby s postižením
  • Současné pojetí, obsah a cíle speciální pedagogiky
  • Vývoj a profilace oboru speciální pedagogiky
  • Mezioborové vztahy a interdisciplinární spolupráce v přístupu ke znevýhodněným osobám
  • Použitá literatura

  2.  Člověk s postižením ve společnosti

  • Norma a normalita
  • Vada, porucha, postižení, handicap
  • Postoje společnosti k lidem se znevýhodněním
  • Integrace a inkluze
  • Rodina s postiženým členem
  • Vzdělání jedinců s handicapem
  • Práce a zaměstnání pro znevýhodněné osoby
  • Právo a lidé s postižením
  • Sociální péče, sociální podpora a sociální služby
  • Použitá literatura

  3.  Prevence, diagnostika, terapie a poradenství ve speciální pedagogice

  • Příčiny vzniku poruch, vad, postižení a handicapu
  • Možnosti prevence
  • Základy speciálněpedagogické diagnostiky
  • Náprava, terapie, kompenzace a rehabilitace u jedinců s postižením
  • Zmírňování důsledků postižení a vyrovnávání příležitostí pro znevýhodněné osoby
  • Poradenství pro klienty s handicapem
  • Použitá literatura

  4.  Speciální pedagogika osob s postižením zraku

  • Zrakové postižení
  • Výchova a vzdělávání osob s postižením zraku
  • Specifika života lidí se zrakovým handicapem
  • Možnosti a předpoklady inkluzivního začleňování zrakově handicapovaných osob do společnosti
  • Kazuistický příběh
  • Použitá literatura

  5.  Speciální pedagogika osob s postižením sluchu

  • Sluchové postižení
  • Výchova a vzdělávání osob s postižením sluchu
  • Specifika života lidí se sluchovým handicapem
  • Možnosti a předpoklady inkluzivního začleňování sluchově handicapovaných osob do společnosti
  • Kazuistický příběh
  • Použitá literatura

  6.  Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností

  • Vady a poruchy řeči
  • Alternativní formy komunikace
  • Specifika života lidí s narušenou komunikační schopností
  • Kazuistický příběh
  • Použitá literatura

  7.  Speciální pedagogika osob s tělesným postižením a zdravotním oslabením

  • Tělesný handicap a zdravotní oslabení
  • Rozvoj osobnosti jedinců s tělesným postižením
  • Specifika života lidí s tělesným a zdravotním znevýhodněním
  • Možnosti a předpoklady inkluzivního začleňování tělesně handicapovaných osob do společnosti
  • Kazuistický příběh
  • Použitá literatura

  8.  Speciální pedagogika osob s mentálním postižením

  • Mentální postižení
  • Výchova a vzdělávání osob s mentálním handicapem
  • Specifika života lidí s mentálním postižením
  • Možnosti a předpoklady inkluzivního začleňování mentálně handicapovaných osob do společnosti
  • Kazuistický příběh
  • Použitá literatura

  9.  Speciální pedagogika osob s dílčími deficity

  • Poruchy učení
  • Lateralita
  • Lehká mozková dysfunkce a syndromy ADD a ADHD
  • Specifika vzdělávání a rozvoje osobností jedinců s dílčími deficity
  • Kazuistický příběh
  • Použitá literatura

  10.  Speciální pedagogika osob s poruchami chování, narušenou sociální adaptací a sociálním znevýhodněním

  • Poruchy chování
  • Sociokulturní znevýhodnění a společenské menšiny
  • Možnosti a předpoklady inkluzivního začleňování osob se sníženou sociální adaptací a sociálním znevýhodněním do společnosti
  • Kazuistický příběh
  • Použitá literatura

  11.  Speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením

  • Postižení více vadami, specifické kombinace vad a poruch
  • Specifika přístupu k jedincům s kombinovaným postižením
  • Kazuistický příběh
  • Použitá literatura

  12.  Speciální pedagogika osob v období senia

  • Postižení a handicap u starších lidí
  • Kvalita života a osobnostní rozvoj znevýhodněných osob v období senia
  • Specifika přístupu k seniorům se zdravotním postižením
  • Místo člověka ve společnosti v závěrečném období jeho života a paliativní péče
  • Použitá literatura

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?