Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy

  Naše cena s DPH:
  98 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Švarcová Iva
  Nakladatel:
  Septima
  Kód zboží:
  29774
  ISBN:
  8072160303
  Septima

  Popis produktu

  • Vzdělávací program se zaměřuje na kultivaci a rozvíjení osobnosti dětí s těžkým mentálním postižením.
  • Cílem je poskytnout těmto dětem elementární vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní orientovat se v praktickém životě.
  • Publikace obsahuje učební plán jednotlivých stupňů pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy a jeho rozpracování do jednotlivých předmětů.

  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  64

  O učebnici

  V pomocné škole se vzdělávají žáci s takovou úrovní rozvoje rozumových schopností, která jim nedovoluje prospívat na základní ani na zvláštní škole, ale umožňuje jim, aby si ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky, potřebné k orientaci v okolním světě, k dosažení maximálně možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a k zapojení do společenského života.

  Těžiště práce pomocné školy spočívá ve výchovné a vzdělávací činnosti, zaměřené na poskytování elementárních vědomostí, dovedností, na vytváření návyků, potřebných k uplatnění v praktickém životě a na rozvíjení duševních i tělesných schopností žáků, založeném na důsledném respektování jejich individuálních zvláštností.

  Zkušenosti z práce pomocných škol v České republice ukazují, že i žáci se závažným mentálním postižením si mohou v průběhu desetileté docházky do pomocné školy osvojit velké množství poznatků a dovedností, které zvýší jejich samostatnost a soběstačnost, obohatí celý jejich další život a některým z nich umožní i uplatnění v jednoduchých produktivních pracovních činnostech. Mnohé z vědomostí a dovedností získaných v pomocné škole žáci využijí i při naplňování svého volného času, při různých formách tvořivé činnosti, zájmových aktivit, rekreace a zábavy, které povedou ke zlepšení kvality jejich života.

  Zcela novou funkcí pomocné školy je připravovat žáky k dalšímu vzdělávání. Absolventi pomocné školy mají možnost pokračovat ve svém vzdělávání v praktické škole a získat tak kvalifikaci k vykonávání jednoduchých pracovních činností.  

  K zefektivnění práce pomocné školy přispívá skutečnost, že od školního roku 1997/98 jsou školy vybaveny učebnicemi pro všechny vzdělávací předměty. Toto opatření usnadní učitelům jejich práci a žákům opakování učiva i domácí přípravu na vyučování.

  Aktuálním úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna od školní docházky osvobozovány. Aby i tyto děti mohly uplatnit své právo na vzdělání, byl pro ně zřízen přípravný stupeň pomocné školy. Při ověřování této nové formy vzdělávání se ukázalo, že mnohé z dětí, u nichž se z počátku školní docházky projevovaly jen velmi  malé předpoklady k soustavnému vzdělávání, v průběhu vyučování dozrály a rozvinuly se natolik, že mohou úspěšně absolvovat pomocnou školu.

  Vzhledem ke stále důslednějšímu uplatňování práva všech dětí na vzdělání přicházejí v současné době do pomocných škol i žáci s velmi závažným stupněm postižení. Práce s nimi je pedagogicky i lidsky velmi náročná a ne každý pedagog má dostatek síly a optimismu, aby ji mohl vykonávat. Proto patří hluboká úcta všem učitelům a vychovatelům, kteří se vzdělávání těchto žáků dlouhodobě věnují.   

  Obsah učebnice

  CÍLE A PROSTŘEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE 

  • Organizace pomocné školy
  • Učební plán pomocné školy
  • Hodnocení žáka pomocné školy
  • Spolupráce školy s rodinou

  PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ POMOCNÉ ŠKOLY

  • Organizace vyučování v přípravném stupni
  • Učební plán přípravného stupně
  • Učební osnovy přípravného stupně
  •      Smyslová výchova
  •      Rozumová výchova
  •      Pracovní a výtvarná výchova
  •      Tělesná výchova
  •      Hudební výchova

  POJETÍ A OBSAH UČIVA POMOCNÉ ŠKOLY

  • Nižší stupeň pomocné školy
  • Střední stupeň pomocné školy
  • Vyšší stupeň pomocné školy
  • Pracovní stupeň pomocné školy

  UČEBNÍ OSNOVY POMOCNÉ ŠKOLY

  • Čtení
  • Psaní
  • Počty
  • Věcné učení
  • Smyslová výchova
  • Pracovní a výtvarná výchova
  • Tělesná výchova
  • Hudební výchova
  • Řečová výchova

  ZÁVĚR     

  •  

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?