Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Biologie - 2050 testových otázek a odpovědí

  Středoškolská učebnice - 4. doplněné vydání

  Naše cena s DPH:
  222 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Vítězslav Bičík, Vlastimila Chalupová, Lubomír Kincl
  Nakladatel:
  RUBICO
  Kód zboží:
  29573
  EAN / ISBN:
  9788073462369

  Popis produktu

  Již čtvrté vydání nejucelenějšího souboru testových otázek.

  Testy pokrývající celé učivo středoškolské biologie jsou přehledně uspořádané v sedmi kapitolách: Vznik a vývoj planety Země, Botanika, Zoologie, Biologie člověka, Obecná biologie, Genetika, Obecná ekologie a ochrana přírody.

  Publikace je určena k přípravě studentů k přijímacím zkouškám na vysoké školy a ke zkvalitnění výuky středoškolské biologie.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  342

  O učebnici

  Kvalitně připravené didaktické testy bývají právem považovány za účinný prostředek pedagogické diagnostiky se značnou mírou objektivnosti. Na základě těchto testů může vyučující během relativně krátké doby za stejných podmínek vyzkoušet všechny žáky a získat přehled o tom, jak zvládli určité tematické celky nebo větší část učiva ( např. při pololetním či celoročním opakování).
  V současné době došlo k výraznému nárůstu používaných učebnic biologie pro střední školy (gymnázia, střední odborné školy, školy státní, soukromé), nejednotnému uplatňování učebních osnov na jednotlivých školách a často velmi rozdílné úrovni výuky biologie a biologických znalostí i dovedností jejich absolventů. Vznikla potřeba sestavit ucelený soubor testových otázek z učiva biologie. Kolektiv tří dlouholetých vysokoškolských pracovníků, RNDr. Vlastimila Chalupová z Lékařské fakulty a prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc. s RNDr. Lubomírem Kinclem, CSc.z Přírodovědné fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, sestavil soubor 2 000 otázek ze všech oborů středoškolské biologie. Za základ byly vzaty dnes používané učebnice biologie na školách gymnaziálního typu, zohledněny byly i některé publikace, které se uplatńují na školách jako studijní literatura (např. při přípravě k maturitě). Předložený soubor otázek sleduje jednat zkvalitnění středoškolské výuky biologie, jednak usnadnění přípravy studentů z různých škol k přijímacím pohovorům na vysoké školy biologického zaměření a na lékařské fakulty.
  Spektrum použitých testových otázek je velmi rozmanité, od otázek, které pouze zjišťují či ověřují naučená fakta, přes otázky srovnávací až po otázka problémové. Kromě převažujícího procvičování teoretického učiva nabízí tato příručka i otázky, které prověřují praktické znalosti a „terénní“ zkušenosti studentů. Většinu otázek lze dobře využít na různých typech středních škol s výukou biologie. Mnohé otázky však vyžadují znalosti biologie v rozsahu, který je předepsán pro gymnázia. Z tohoto důvodu má velký význam výběr otázek použitých při sestavování konkrétních testů vyučujícím (např. z hlediska sledovaných cílů, náročnosti testu apod.). Náročnější otázky jsou v textu označeny hvězdičkou.
  Použití této příručky při procvičování či opakování učiva usnadňuje její přehledné uspořádání (viz obsah). Otázky se vždy vztahují k jednotlivým biologickým oborům, které jsou členěny na dílčí disciplíny (např. botanika je rozdělena na anatomii a morfologii rostlin, fyziologii rostlin atd.). Snahou autorů bylo, aby dílčí soubory otázek svým počtem do určité míry korespondovaly s významem a rozsahem těchto disciplín v rámci gymnaziálního učiva biologie. Správné řešení je uvedeno v závěru této publikace. Již při prvním vydání této učebnice byly použity hlavně 4 typy testových otázek:
  1)typ vícenásobné volby (úlohy svýběrem odpovědí)
  Jde o výběr z několika nabízených možností, přičemž vždy alespoň jedna je správná. Tento typ otázek v učebnici převládá.
  2)typ doplňovací
  Tento druh testových otázek je založen na doplňování chybějících klíčových slov (popř. stručných charakteristik) v předloženém textu.
  3)typ přiřazovací
  Uvedený typ otázek je založen na zjišťování vzájemné souvislosti mezi biologickými objekty, jevy nebo tvrzeními, které jsou obvykle seřazeny ve dvou sloupcích.
  4)typ dvoučlenné volby (úlohy dichotomické)
  Do této skupiny patří otázky předkládané formou tvrzení s nabídnutou alternativní odpovědí „ano -ne“, doplněné zpravidla následným zdůvodněním odpovědi v rámci řešení.

  Obsah učebnice

  ÚVOD

  1. PLANETA ZEMĚ (V. Bičík)

  • Doplnění

  2. BOTANIKA (L. Kincl, V. Bičík)

  • 2.1  Anatomie a morfologie rostlin
  • 2.2  Fyziologie rostlin
  • 2.3  Systém a evoluce rostlin
  • 2.4  Systém a evoluce hub
  • 2.5  Rostliny a prostředí
  •         Doplnění

   3. ZOOLOGIE (V. Bičík)

  • 3.1  Systém a fylogeneze bezobratlých
  • 3.2  Systém a fylogeneze strunatců
  • 3.3  Fyziologie živočichů
  • 3.4  Etologie živočichů
  • 3.5  Historie vývoje živočichů
  • 3.6  Rozšíření živočichů
  •         Doplnění

   4. BIOLOGIE ČLOVĚKA (V. Chalupová, V. Bičík)

  • 4.1  Evoluce člověka
  • 4.2  Opěrná a pohybová soustava člověka
  • 4.3  Soustava oběhová, dýchací a imunitní
  • 4.4  Soustava trávicí a vylučovací, funkce kůže
  • 4.5  Látkové a nervové řízení organismu
  • 4.6  Pohlavní soustava člověka, ontogeneze
  •         Doplnění

   5. OBECNÁ BIOLOGIE (V. Chalupová)

  • 5.1  Živé soustavy, jejich vznik a vývoj
  • 5.2  Buňka, její struktura a chemické složení
  • 5.3  Buňka: buněčné dělení a genová exprese
  • 5.4  Buňka: výměna látek a energie
  •         Doplnění

   6. GENETIKA (V. Chalupová)

  • 6.1  Cytologické základy dědičnosti
  • 6.2  Dědičnost mnohobuněčného organismu, dědičnost člověka
  • 6.3  Genetické příklady
  •         Doplnění

   7. OBECNÁ EKOLOGIE A OCHRANA PŘÍRODY (L. Kincl, V. Bičík)  

  • Doplnění

  8. ŘEŠENÍ TESTOVÝCH OTÁZEK

  9. LITERATURA K DALŠÍMU STUDIU

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Biologie - 2050 testových otázek a odpovědí souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?