Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk pro SOŠ - Učebnice

  Učebnice pro střední odborné školy. V souladu s RVP. Souhrnný přehled.

  • novinka
  Naše cena s DPH:
  345 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  369 Kč
  Ušetříte:
  24 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Dominika Benešová, Lenka Jedličková, Lenka Navrátilová, Věra Tauchmannová, Olga Šramelová, Radka Vojkovská
  Nakladatel:
  Taktik
  Kód zboží:
  57872
  EAN:
  9788075634986
  Taktik

  Popis produktu

  Učebnice a samostatně prodejný pracovní sešit českého jazyka pro střední odborné školy jsou jednodílné souhrnné publikace, které odpovídají požadavkům středoškolských pedagogů.

  Učivo je strukturováno, proloženo úlohami zaměřenými na ukotvení poznatků, osvěženo zajímavostmi a také doplněno o příklady z praxe či života středoškolského studenta.

  Do publikací jsou pro přehlednost zařazeny i myšlenkové mapy. Další předností těchto učebních materiálů jsou kapitoly, které začínají aktivizační úlohou. Otázky jsou formulovány tak, aby posilovaly mezipředmětové vztahy, kulturní povědomí, komunikační kompetenci i mediální gramotnost.

  Jednodílná souhrnná učebnice je rozdělena na 3 hlavní části: mluvnice, sloh a komunikace. 

  Učivo je logicky strukturováno, proloženo myšlenkovými mapami, praktickými schématy, tabulkami a boxy se zajímavostmi a perličkami. 

  Důležité pojmy jsou zvýrazněny a doplněny o příklady z praxe či běžného života středoškolských studentů a studentek. 

  Kapitoly začínají aktivizační úlohou, která je zaměřena na probírané téma nebo připomenutí známého. Je doplněna otázkou na mezipředmětové vztahy, kulturní povědomí nebo posílení komunikačních kompetencí a mediální gramotnosti. 

  Do kapitol jsou průběžně zařazeny úlohy na ukotvení a propojení poznatků.

  JAZYK

  • Obecný výklad o jazyce
  • Zvuková stránka jazyka      
  • Grafická stránka jazyka
  • Slovní zásoba   
  • Tvoření slov      
  • Tvarosloví 
  • Skladba

  SLOH

  • Nauka o slohu
  • Text a jeho struktura
  • Text a informace
  • Slohové postupy
  • Styl projevů mluvených a písemných
  • Styl prostěsdělovací
  • Styl administrativní
  • Styl publicistický
  • Styl odborný
  • Styl umělecký
  • Styl řečnický

  KOMUNIKACE

  • Základy mezilidské komunikace
  • Komunikační situace a strategie
  • Komunikace na pracovišti
  • Komunikace interkulturní
  • Komunikace masová, manipulace a fake news
  • Reklama
  • Opakovací test

  PŘÍLOHY

  • Slovníček jazykovědných pojmů
  • Souhrn gramatiky
  • Souhrnná gramatická cvičení
  • Příprava k maturitě
  • Formální zásady při psaní textů
  • Klíč ke cvičením
  • Rejstřík
  • Seznam doporučené odborné literatury

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  192

  O učebnici

  Učebnice Český jazyk pro střední odborné školy, je koncipována jako souhrnná publikace odpovídající požadavkům na celou dobu studia na střední odborné škole. Učivo bylo rozděleno na základní oddíly: jazyk, sloh komunikace, a dále členěno do kapitol.

  Každá kapitola začíná aktivizační úlohou, která odpovídá nejen zaměřením na dané učivo, ale staví na dosavadních zkušenostech s probíranou látkou nebo je cílena na zájmy středoškolských studentů. Už tady najdete i rozšiřující otázky zaměřené na reálný život nebo dílčí úkoly, které propojují učivo s dalšími předměty, jako je například literatura, umění, psychologie, sociologie, mediální výchova, komunikace a další, a dále posilují kompetenci k učení a personální a sociální kompetenci.

  Výklad je přehledný a strukturovaný (kombinací souvislého textu a odrážek), všechny důležité pojmy jsou zvýrazněny a vysvětleny, případně opatřeny příkladem z každodenního života. V učebnici najdete přiměřené množství úloh, které slouží k ukotvení poznatků a jejich okamžitému praktickému využití. Rozšiřují občanskou kompetenci a kulturní povědomí studentů. Úlohy jsou v podobě samostatné práce, práce ve dvojicích či ve skupinách, aby zvyšovaly i komunikativní kompetenci. V publikaci najdete i dostatek námětů k přemýšlení a k diskuzi, které si kladou za cíl také rozvoj kompetence k řešení problémů. V úlohách nebo otázkách, kde to bylo vhodné, se publikace zaměřuje i na rozvoj kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií nebo jak pracovat s informacemi, proto v ní najdete odkazy na další zdroje nebo QR kódy.

  Za zvolenými oddíly je praktické shrnutí, které obsahuje to nejdůležitější a pomůže při opakování učiva. V bohaté příloze je zařazena příprava na didaktický test pro zájemce o maturitu, souhrnné "drilovací" cvičení, slovníček jazykovědných pojmů, řešení úloh, přehled vybraných gramatických jevů a rejstřík.      

  Obsah učebnice

  OBECNÝ VÝKLAD O JAZYCE 

  • Jazyk, řeč a komunikace
  • Jazykověda a její disciplíny
  • Evropské a světové jazyky, jazykové skupiny
  • Národní jazyk a jeho útvary

  ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA

  • Fonetika a fonologie
  • Slovo a věta
  • Spisovná výslovnost

  GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA 

  • Písmo a písemný projev
  • Principy českého pravopisu
  • Shrnutí 1

  SLOVNÍ ZÁSOBA 

  • Slovo a slovníky
  • Slovo a jeho význam
  • Slovní zásoba a její vrstvy
  • Obohacování slovní zásoby

  TVOŘENÍ SLOV 

  • Slovo a jeho stavba
  • Odvozování
  • Skládání
  • Zkracování
  • Shrnutí 2

  TVAROSLOVÍ 

  • Třídění slov na slovní druhy
  • Jména a jejich mluvnické kategorie
  • Podstatná jména
  • Přídavná jména
  • Zájmena
  • Číslovky
  • Slovesa
  • Neohebné slovní druhy
  • Příslovce
  • Předložky
  • Spojky
  • Částice
  • Citoslovce

  SKLADBA 

  • Větná skladba
  • Základní větné členy
  • Rozvíjející větné členy
  • Odchylky od pravidelné větné stavby
  • Typy souvětí
  • Interpunkce ve větě jednoduché / souvětí
  • Shrnutí 3

  SLOH 

  • Nauka o slohu
  • Text a jeho struktura
  • Text a informace
  • Slohové postupy a funkční styly
  • Styl projevů mluvených a písemných
  • Styl prostěsdělovací
  • Styl administrativní
  • Styl publicistický
  • Styl odborný
  • Styl umělecký
  • Styl řečnický
  • Shrnutí 4

  KOMUNIKACE 

  • Základy mezilidské komunikace
  • Komunikační situace a strategie
  • Komunikace na pracovišti
  • Komunikace interkulturní
  • Komunikace masová
  • Manipulace a fake news
  • Reklama
  • Shrnutí 5

  PŘÍLOHY 

  • Souhrn vybrané gramatiky
  • Souhrnná cvičení
  • Příprava k maturitě
  • Slovníček jazykovědných pojmů
  • Klíč ke cvičením a k souhrnným cvičením
  • Rejstřík
  • Seznam odborné literatury a použité zdroje

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?