Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -14%

  • Český jazyk v kostce pro střední školy
  • Český jazyk v kostce pro střední školy
  • Český jazyk v kostce pro střední školy

  Český jazyk v kostce pro střední školy

  Doplněno o praktická cvičení.

  Naše cena s DPH:
  203 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  235 Kč
  Ušetříte:
  32 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Marie Sochrová
  Nakladatel:
  FRAGMENT
  Kód zboží:
  51401
  EAN / ISBN:
  9788025309506
  FRAGMENT

  Popis produktu

  • Chystáte se k maturitním zkouškám?
  • Neváhejte a pořiďte si učebnici, která přehledně shrnuje veškerou středoškolskou látku z českého jazyka.
  • Nejoblíbenější doplňková učebnice připraví každého studenta nejen k maturitní zkoušce, ale i k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  224

  O učebnici

  Publikace Český jazyk v kostce podává úplný přehled učiva z českého jazyka v rozsahu platných osnov a ve shodě se standardy pro výuku českého jazyka na středních školách. Odpovídá cílům a záměrům Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky MŠMT ČR. Respektuje i potřebu současné komunikační praxe, tj. dovednost vyjadřovat se správně, výstižně a vytříbeně (ústně i písemně) za předpokladu znalostí pravopisných, mluvnických a lexikálních prostředků i jejich slohové platnosti.
  Učebnice je rozčleněna do kapitol, které obsahují látku jazykovou i slohovou. Student zde nalezne obecné poučení o jazyce, o vývoji češtiny, útvarech národního jazyka, normě a kodifikaci, jazykovědě a jejich disciplínách, poučení o zvukové stránce jazyka (o hláskách), grafické stránce jazyka (o pravopise), o slovní zásobě, významu slov, tvoření slov, přejímání slov z cizích jazyků, o tvarosloví, skladbě věty a souvětí i o stylistice, tj. o slohotvorném procesu, funkčních stylech spisovného jazyka, slohových postupech a útvarech. Vedle českých termínů jsou použity i termíny latinské. V každé kapitole je soustředěno dostatečné množství jazykového materiálu a příkladů. Nechybějí ani ukázky jazykových rozborů.
  Na teoretické výklady navazují nově cvičení k ověřování jazykových dovedností různými formami. Typy jazykových cvičení jsou tradiční i méně tradiční, například testová (s výběrem odpovědi), přiřazovací, situační (interpretační), korekturní (opravná), stylizační a stylistická, nebo kombinovaná i komplexní. Faktografické otázky vyjadřují zopakování příslušného tématu z učebnice. Předpokladem k správnému řešení úkolů je i užívání základních kodifikačních příruček (Pravidel českého pravopisu, jazykových slovníků ap.). Slohové úkoly otevírají cestu k tvůrčí práci, vlastní inspiraci a fantazii. Jednotlivá cvičení vyžadují nejen správné odpovědi, ale i logickou úvahu a argumentaci, vedou ke kritickému hodnocení, k úsilí o porozumění textu, případně k jeho úpravě, aby byl srozumitelný. Úkoly vycházejí i z textů učebnic, odborných publikací, denního tisku a umělecké literatury. Texty staročeské, nářeční i slovenské jsou zařazeny úmyslně – k ověření základních poznatků z oblasti staročeštiny, dialektologie a k porovnání slovenštiny jako nejbližšího slovanského jazyka. Nabídka cvičení je záměrně široká – slouží k důkladnému prozkoušení látky a umožňuje výběr podle potřeb školy, úrovně žáků, situace ve třídě nebo podle hlediska základního a rozšiřujícího učiva. Orientaci v textu usnadňuje rejstřík pojmů.
  Autorka usiluje o co nejpřehlednější způsob vyjádření, o jednoduchost a srozumitelnost, takže má publikace formu konspektu nebo sešitového záznamu, nahrazujícího časově náročné školní zápisy studentů. Lze tedy při vyučování věnovat většinu času praktickému procvičování a řešení jazykových úkolů, aby se vytvořily i potřebné jazykové dovednosti.
  Učebnice je určena pro různé typy středních škol (gymnázia čtyřletá i vyšší ročníky gymnázií víceletých a střední školy odborné). Vhodným doplňkem jsou také Cvičení z jazyka českého v kostce s podrobně zpracovaným klíčem. Spolu se stejně koncipovanou učebnicí Literatura v kostce od téže autorky tvoří ucelený souhrn učiva předmětu český jazyk a literatura.
  Učebnici s cvičebnicí lze používat jednak při hodinách českého jazyka ve škole, jednak k samostatné práci doma (opakování a doplnění učiva), jednak k přípravě na tzv. maturitu interní i státní a k přípravě k přijímacím zkouškám na vysoké školy humanitního zaměření. Může zaujmout nejen studenty, ale i všechny uživatele jazyka, kteří chtějí zvládnout mateřský jazyk teoreticky i prakticky, nebo si chtějí své jazykové poznatky prohloubit a rozšířit a vyjadřovat se kultivovaně. Vzhledem k dlouhodobě neutěšeném stavu jazykových znalostí a komunikativních schopností uživatelů českého jazyka je nutno jazykové znalosti prohlubovat a vyjadřovací schopnosti zdokonalovat.

  Obsah učebnice

  1. Obecné poučení o jazyce
  2. Vývoj češtiny
  3. Čeština - národní jazyk Čechů
  4. Zvuková stránka jazyka
  5. Grafická stránka jazyka
  6. Nauka o slovmí zásobě - lexikologie
  7. Tvoření slov
  8. Přejímání z cizích jazyků
  9. Tvarosloví - morfologie
  10. Skladba - syntax
  11. Stylistika - nauka o slohu
  12. Získávání a zpracování informací
  13. Výběrový rejstřík pojmů

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Český jazyk v kostce pro střední školy souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?