Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -13%

  • 222 cvičení z anglické mluvnice s klíčem
  • 222 cvičení z anglické mluvnice s klíčem
  • 222 cvičení z anglické mluvnice s klíčem

  222 cvičení z anglické mluvnice s klíčem

  Naše cena s DPH:
  74 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  85 Kč
  Ušetříte:
  11 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Vladimíra Juránková, Eva Sládková
  Nakladatel:
  MC NAKLADATELSTVÍ
  Kód zboží:
  23388
  EAN:
  8594042250070

  Popis produktu

  • 222 cvičení na zopakování a procvičování pravopisných jevů se správným řešením. Sestaveno podle obtížnosti od základních znalostí až po střední školu.
  • Určeno žákům a studentům anglického jazyka. Publikace nabízí dostatečné množství mluvnických cvičení k ověření znalostí a procvičení mluvnických jevů.
  • Rozsah procvičované mluvnice odpovídá zhruba středoškolskému učivu. Je tu procvičována veškerá gramatika potřebná pro běžnou jazykovou komunikaci. První část publikace se zabývá jednotlivými slovními druhy s důrazem na procvičení sloves, druhá část procvičuje syntax.
  • Cvičení jsou řazena podle obtížnosti, první cvičení jsou nejsnadnější, další vyžadují pokročilou znalost jazyka.
  • Předností publikace je úplný klíč ke všem cvičením.

  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  63

  O učebnici

  Cílem této příručky není podat mluvnický přehled nebo mluvnická pravidla, nýbrž nabídnout studentům angličtiny, kteří se učí mluvnici z různých učebnic, dostatečné množství mluvnických cvičení, aby si mohli daný mluvnický jev procvičit a jeho znalost ověřit. Proto nejsou u jednotlivých cvičení mluvnické návody, pouze tam, kde jde o méně častý případ, jsou cvičení uvedena návodným příkladem.

  Rozsah mluvnice odpovídá zhruba rozsahu středoškolského učiva. Autorky úmyslně opomněly okrajové mluvnické problémy, spíše se snažily nejdůležitější jevy procvičit z různých hledisek (např. příslovce typu "usually" jsou uvedena jak u tvoření příslovcí přídavných jmen, tak u slovosledu). Je tu však veškerá gramatika potřebná pro běžnou jazykovou komunikaci.

  První část příručky se zabývá jednotlivými slovními druhy s důrazem na procvičení sloves, druhá část procvičuje syntax.

  Řazení slovních druhů je jen orientační, neboť - jak známo - v angličtině některé slovní kategorie snadno přecházejí jedna v druhou, jednotlivé druhy se prolínají a dají se upřesnit až ve větném kontextu. Proto jsou některé slovní druhy spojeny ve stejné kapitole (např. příslovce jsou uvedena u přídavných jmen i jinde), některé nejsou uvedeny vůbec (např. citoslovce, neboť jejich funkce je pouze lexikální).

  V jednotlivých oddílech jsou cvičení řazena podle obtížnosti, první cvičení bývají jednoznačná a nejsnadnější, další již obtížnější a složitější (což platí většinou i o slovní zásobě). Po určité části je souhrn cvičení (např. na všechny minulé časy sloves, nakonec na slovesné časy komplexně). Tato cvičení předpokládají, že všechna předcházející již byla zvládnuta.

  Hovorové (stažené) tvary u sloves jsou ve cvičeních uváděny střídavě s plnými tvary (např. he´ll come - he will come). Je pochopitelně možné používat zcela libovolně obojích tvarů.

  Samozřejmě předpokládáme, že studenti nebudou vypracovávat cvičení lineárně od první do poslední stránky, nýbrž v každém oddíle budou pokračovat až po úroveň, které už svým studiem dosáhli (např. u procvičení slovosledu, které je až v 8. kapitole, je samozřejmě nutné několik prvních cvičení probrat se začátečníky, naopak cvičení na inverzi jsou určena již pokročilým studentům).

  Příručka je doplněna úplným klíček, aby si studenti mohli své výsledky ihned kontrolovat.    

  Obsah učebnice

  SLOVNÍ DRUHY

  1.  Podstatná jména 

  • A. rod
  • B. číslo
  • C. přivlastňovací pád
  • D. členy

  2.  Přídavná jména a příslovce 

  • A. stupňování přídavných jmen
  • B. příslovce  

  3.  Zájmena 

  • A. osobní a přivlastňovací
  • B. neurčitá
  • C. zdůrazňovací a zvratná
  • D. tázací a vztažná
  • E. ukazovací

  4.  Číslovky 

  • A. základní
  • B. řadové
  • C. násobné
  • D. zlomky a mocniny

  5.  Slovesa 

  • A. to be
  • B. to have
  • C. rozkazovací způsob
  • D. přítomný čas průběhový
  • E. přítomný čas prostý
  • F. minulý čas prostý
  • G. minulý čas průběhový
  • H. předpřítomný čas prostý
  • I. předpřítomný čas průběhový
  • J. předminulý čas
  • K. budoucí čas
  • L. způsobová slovesa
  • M. podmiňovací způsob přítomný a minulý
  • N. trpný rod
  • O. gerundium a příčestí
  • P. doplňková cvičení ke slovesům

  6.  Předložky

  7.  Tvoření slov 

  • A. konverze
  • B. odvozování

  VĚTNÁ SKLADBA

  8.  Pořádek slov ve větě 

  • A. věta oznamovací
  • B. věta tázací
  • C. postavení některých příslovcí
  • D. inverze
  • E. vazba "there is", "there are"
  • F. vazba dvou předmětů

  9.  Souslednost časů

  10.  Vazba předmětu (podmětu) s infinitivem 

  • A. vazba předmětu s infinitivem
  • B. vazba podmětu s infinitivem

  11.  Časové věty

  12.  Podmínkové věty

  13.  Účelové věty 

  • A. věty o stejných podmětech
  • B. věty o nestejných podmětech

  14.  Vztažné věty

  15. Příčinné věty

  16.  Přípustkové věty

  17.  Zvolací a přací věty

  18. Shrnutí souvětí

  KLÍČ

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?