Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -14%

  • Němčina pro číšníky, kuchaře a gastronomii

  Němčina pro číšníky, kuchaře a gastronomii

  Čtvrté vydání z roku 2022.

  Naše cena s DPH:
  450 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  524 Kč
  Ušetříte:
  74 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Höppnerová Věra
  Nakladatel:
  EKOPRESS
  Kód zboží:
  57512
  EAN:
  9788087865798

  Popis produktu

  Cílem nového vydání učebnice je vštípit studujícím praktické jazykové dovednosti potřebné ve styku s hostem a seznámit je se základy německé gramatiky.

  Obsahuje 27 lekcí, stručný mluvnický přehled, ukázky jídelních lístků, obraty ve styku s hostem, abecední seznam odborných výrazů, klíč k cvičením a německo-český slovník.

  Východiskem každé lekce jsou krátké texty – rozhovory, ale i texty popisné či vyprávěcí. Obsahují modelové situace z praxe číšníka (přijetí hosta, nabídka, objednávka, zúčtování, dotazy hostů na ubytování, pamětihodnosti města a okolí, počasí apod.) Následuje slovníček, na který navazuje partie „Rozšiřujeme si slovní zásobu“, která je v přepracovaném vydání zařazena již od první lekce. Součástí oddílu mluvnice jsou nově poměrně rozsáhlá nácviková cvičení po výkladu každého jevu. Partie cvičení pak obsahuje cvičení komplexní, souborná, zaměřená na nácvik výslovnosti, mluvnických jevů v jejich propojení, poslechu i čtení. Převažují cvičení zábavná, při nichž žáci doplňují, kombinují a samostatně formulují. Nabídka cvičení je velmi pestrá a rozsáhlá.

  Ve srovnání s předchozími vydáními učebnice byla nově zařazena poslechová cvičení v MP3, jejichž porozumění se prověřuje a slovní zásoba procvičuje.

  Výrazně je posílena interkulturní složka – řada textů informuje o stravovacích návycích, kuchyni a dalších reáliích německy mluvících zemí a České republiky.

  Zvýšená pozornost je věnována popisu jídel a technologickým postupům jejich přípravy. Vzhledem k potřebám praxe – porozumět projevu zahraničního hosta a reagovat na jeho přání – jsou v každé lekci soustavně procvičovány fonetické jevy, které působí českým mluvčím potíže. Tato cvičení jsou rovněž nahrána na CD a je vhodné výslovnost rodilých mluvčí imitovat.

  Učebnice je vedena snahou zaujmout žáky zajímavými texty, aktivizovat je formou párové práce a zpříjemnit jim zábavnými cvičeními výuku němčiny co nejvíce.

  Kniha je koncipována jako učebnice pro studující učilišt a středních škol zaměřených na veřejné stravování; ocení ji i profesionálové a zájemci z řad veřejnosti.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  278

  Obsah učebnice

  Lekce 1     

  • Was machen sie?
  • Grüβe, Wünsche
  • 1   Časování slabých sloves v příromném čase
  • 2   Otázka doplňovací
  • 3  Časování sloves sein a haben
  • 4  Vykání

  Lekce 2

  • Herr Menzel aus Hamburg
  • Wir suchen eine Gaststätte
  • Getränke
  • 5  Člen určitý a neurčitý
  • 6  Slovosled ve větě oznamovací
  • 7  Otázka zjišťovací
  • 8  Sloveso möchten

  Lekce 3

  • Herr Ober, bitte zahlen!
  • Mahlzeiten
  • 9  Silné skloňování podstatných jmen v jednotném čísle
  • 10  Skloňování wer a was
  • 11  Rozkazovací způsob

  Lekce 4

  • Wohin heute Abend?
  • Beilagen
  • 12  Předložky s 3. pádem
  • 13  Skloňování podstatných jmen v množném čísle
  • 14  Číslovky 1 - 20

  Lekce 5

  • Meine Familie
  • Hobbys
  • Was bestellen wir?
  • Adjektive auf -er
  • 15  Skloňování přivlastňovacích zájmen
  • 16  Vyjadřování zájmena svůj v němčině
  • 17  Zápor nein, nicht a kein
  • 18  Přídavná jména na -er

  Lekce 6

  • Unser Nationalgericht
  • Haben Sie Appetit auf etwas Süβes?
  • Fleisch
  • 19  Skloňování osobních zájmen
  • 20  Časování slovesa können

  Lekce 7

  • Wo wohnt Karin?
  • s Hotel
  • 21  Předložky s 3.+ 4. pádem
  • 22  Přísudkové sloveso po číslovkách
  • 23  Základní číslovky od 21 a výše

  Lekce 8

  • In der Hotelfachschule
  • s Frühstück
  • 24  Časování silných sloves v přítomném čase
  • 25  Vazba es gibt
  • 26  Údaje hodin

  Lekce 9

  • Wir suchen ein Restaurant
  • Wochentage
  • 27  Neurčité zájmeno man
  • 28  Předložky se 4. pádem

  Lekce 10

  • Marions Lebensstil
  • Der gedeckte Tisch
  • 29  Časování způsobových sloves
  • 30  Souvětí souřadné

  Lekce 11

  • Etwas Neues für den Sommer
  • Jahreszeiten
  • 31  Zvratná slovesa
  • 32  Přídavná jména po etwas, nichts, viel

  Lekce 12

  • Das Mittagessen
  • Fische
  • 33  Slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami
  • 34  Podstatná jména v údajích množství, míry a hmotnosti

  Lekce 13

  • Was ist das für ein Gericht?
  • Aus dem Kochbuch
  • 35  Skloňování přídavných jmen bez členu
  • 36  Předložky v časových údajích

  Lekce 14

  • Kennen Sie Ihre Stadt?
  • e Stadt
  • 37  Množné číslo podstatných jmen
  • 38  Zájmeno welcher

  Lekce 15

  • Wir waren in Deutschland
  • Monate
  • 39  Perfektum slabých sloves
  • 40  Préteritum slovesa sein

  Lekce 16

  • Nur eine Kleinigkeit
  • Der Wetterbericht für das Wochenende
  • s Schweinefleisch
  • 41  Slovosled věty vedlejší
  • 42  Slabé skloňování podstatných jmen

  Lekce 17

  • In Wien
  • So sagt man in Österreich. So sagt man in Deutschland
  • 43  Préteritum slabých sloves
  • 44  Préteritum způsobových sloves
  • 45  Préteritum sloves haben a werden

  Lekce 18

  • Unzufriedene Gäste
  • e Speisekarte
  • 46  Konjunktiv préterita způsobových a pomocných sloves
  • 47  Tvar würde + infinitiv

  Lekce 19

  • s Bier
  • 48  Vztažné věty
  • 49  Trpný rod

  Lekce 20

  • Beruf mit guten Chancen
  • Kalte Vorspeisen
  • 50  Skloňování přídavných jmen po určitém a neurčitém členu
  • 51  Silná slovesa v perfektu

  Lekce 21

  • Pikante Rindfleischrouladen
  • Quarkknödel mit Pflaumen
  • Wenigstens etwas
  • Zutaten
  • 52  Vyjadřování českého "již ne"
  • 53  Další silná slovesa v perfektu

  Lekce 22

  • Vom Eisbein bis Sauerbraten
  • Zubereitungsarten
  • 54  Zájmenná příslovce ukazovací a tázací

  Lekce 23

  • Tischreservierung
  • Telefonische Bestellung
  • Innereien
  • 55  Infinitiv s zu po podstatných jménech a po slovesech
  • 56  Řadové číslovky

  Lekce 24

  • Im Lande des Wiener Schnitzels
  • e Geografie
  • 57  Zeměpisná jména

  Lekce 25

  • Winterrurlaub
  • Liebe Lena!
  • Farben
  • 58  Stupňování příslovcí a přídavných jmen
  • 59  Další silná slovesa v perfektu

  Lekce 26

  • Vegetarische Küche - pro und kontra
  • s Gemüse
  • 60  Budoucí čas

  Lekce 27

  • Neue Trends in der Gastronomie
  • Gastronomische Einrichtungen

   

  • Stručný mluvnický přehled
  • Ukázky jídelních lístků
  • Obraty ve styku s hostem
  • Abecední seznam odborných výrazů
  • Klíč ke cvičením
  • Německo-český slovník

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?