Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -20%

  • Latina pro střední školy 1.část

  Latina pro střední školy 1.část

  Naše cena s DPH:
  219 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  273 Kč
  Ušetříte:
  54 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Seinerová Vlasta
  Nakladatel:
  FORTUNA
  Kód zboží:
  16773
  EAN:
  9788073730437
  FORTUNA

  Popis produktu

  • První díl dvoudílné řady učebnic latiny, která je určená zejména pro gymnázia, seznamuje s latinským tvaroslovím.
  • Druhý samostatně prodejný díl Latina pro střední školy 2.část  shrnuje základy latinské skladby.
  • Ke dvěma dílům učebnice je jedna samostatně prodejná Cvičebnice latiny pro SŠ.
  • Vydání z roku 2014
   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  104

  O učebnici

  Odkaz antiky, na který navazuje naše vzdělanost evropská, neodmyslitelně souvisí se znalostí latinského jazyka. Byla by chyba chápat latinu pouze jako mrtvý jazyk, který není prakticky použitelný. Právě velmi pevná vazba, která spojuje minulost s přítomností a která je součástí našeho kulturního dědictví, dává latině možnost oslovit i současného člověka. Základní orientace v latině je navíc dodnes důležitá pro studium různých vědních oborů: historie, práva, filozofie, filologie, lékařství, farmacie a přírodních věd.

  Latina pro střední školy, kterou vám předkládáme, se snaží přístupnou formou seznámit zájemce z řad studentů se základy latinského jazyka. Po zvládnutí jejího obsahu by měli studenti být schopni pracovat s originálním latinským textem nejen s pomocí slovníku a měli by se i lépe orientovat v množství cizích slov, která mají velmi často svůj původ právě v latině. Mohou si touto cestou osvojit i znalosti běžně používaných latinských výroků a základy římských reálií a literatury.

  Učebnice je rozdělena do dvou dílů, z nichž každý obsahuje 30 lekcí. První díl seznamuje s latinským tvaroslovím, každá lekce je doplněna jednoduchými texty na překlad, množstvím cvičení k probírané látce i pro zopakování dříve osvojených poznatků, v souvislosti s rozšiřujícími se znalostmi studentů jsou uváděny známé latinské výroky, citáty a podobně.

  V lekcích I. - XX. druhého dílu je přehlednou formou probírán základ latinské skladby, jednotlivé lekce jsou podobně jako u dílu prvního doplněny cvičnými texty, cvičeními a různými jazykovými hrami (křížovkami, královskými procházkami), které mohou sloužit k upevnění učiva. Lekce XXI. - XXX. jsou věnovány četbě ukázek originálních textů latinsky píšících autorů - prozaiků i básníků - jak z období antiky (Caesar, Cicero, Sallustius, Livius, Tacitus, Ovidius, Vergilius, Horatius, Catullus), tak i z doby pozdější (Kosmas, Karel IV., Hus, Komenský). Zařazeny jsou i ukázky z latinského textu Nového zákona. Každý text je doplněn slovní zásobou a vysvětlením obtížnějších pasáží.

  Oba díly učebnice jsou vybaveny latinsko-českým a česko-latinským slovníkem, vycházejícím z probrané slovní zásoby, i přehledy vlastních jmen a zeměpisných názvů, které se v jednotlivých lekcích vyskytují. Mimoto jsou zařazeny přehledné tabulky, které shrnují mluvnici.

  Učebnice je určena pro latinu povinnou, volitelnou a nepovinnou, případně pro semináře z latiny v minimálně dvouletých, podle zvážení vyučujících i delších kurzech. Je koncipována především pro gymnázia, ale i pro jiné střední školy, které se rozhodnou zařadit latinu do svého vzdělávacího učebního plánu.    

  Obsah učebnice

  • I. lekce
  • Latinská abeceda, výslovnost, základní mluvnické termíny
  • II. lekce
  • 1. deklinace, základní latinské předložky
  • III. lekce
  • 1. konjugace
  • IV. lekce
  • 2. deklinace, maskulina, neutra
  • V. lekce
  • 2. konjugace
  • VI. lekce
  • Opakování
  • VII. lekce
  • Adjektiva 1. a 2. deklinace
  • VIII. lekce
  • 3. konjugace
  • IX. lekce
  • Adverbia od adjektiv 1. a 2. deklinace
  • X. lekce
  • 4. konjugace
  • XI.lekce
  • Zájmena osobní a přivlastňovací
  • XII. lekce
  • Opakování
  • XIII. lekce
  • Indikativ imperfekta aktiva a pasiva
  • XIV. lekce
  • Sloveso esse a složeniny
  • XV. lekce
  • 3. deklinace, maskulina, feminina
  • XVI. lekce
  • 3. deklinace, neutra, ablativ časový
  • XVII. lekce
  • Slovesa mezi 3. a 4. konjugací, slovesa deponentní
  • XVIII. lekce
  • Opakování
  • XIX. lekce
  • Futurum sloves 1. a 2. konjugace, číslovky 1-10
  • XX. lekce
  • Adjektiva 3. deklinace
  • XXI. lekce
  • Futurum sloves 3. a 4. konjugace, číslovky 11-100
  • XXII. lekce
  • Konjunktiv imperfekta aktiva a pasiva
  • XXIV. lekce
  • Opakování
  • XXV. lekce
  • 5. deklinace
  • XXVI. lekce
  • Zájmena ukazovací, záporná, tázací a vztažná, zájmenná adjektiva
  • XXVII. lekce
  • Stupňování adjektiv a adverbií, 2. stupeň
  • XXVIII. lekce
  • Stupňování adjektiv a adverbií, 3. stupeň
  • XXIX. lekce
  • Konjunktiv prézentu
  • XXX. lekce
  • Opakování

   

  • Přehledné tabulky
  • Vlastní jména
  • Latinsko-český slovník
  • Česko-latinský slovník
  • Použitá literatura

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?