Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -2%

  • Cestovní ruch pro vyšší odborné a vysoké školy

  Cestovní ruch pro vyšší odborné a vysoké školy

  Naše cena s DPH:
  235 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  239 Kč
  Ušetříte:
  4 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Hesková Marie a kol.
  Nakladatel:
  FORTUNA
  Kód zboží:
  16765
  EAN / ISBN:
  9788073731076
  FORTUNA

  Popis produktu

  • Publikace nabízí souhrn informací z oblasti cestovního ruchu. Důraz je kladen na pochopení cestovního ruchu v širším pohledu hospodářských oborů a v mezinárodním kontextu. Výklad sleduje vývoj poznání od klasické teorie až k novým směrům v daném oboru. Jednou z nových disciplín, které působí na rozvoj cestovního ruchu v regionech, je destinační management a marketing. Metodika zpracování jednotlivých kapitol je vedena snahou o dobrou orientaci čtenáře pomocí strukturovaného textu.
  • Publikace je určena pro výuku základů cestovního ruchu a ekonomiky cestovního ruchu na vyšších odborných školách, bakalářském a magisterském stupni studia, dále pro všechny typy celoživotního vzdělávání pracovníků cestovního ruchu.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  216

  O učebnici

  Cestovní ruch je průřezovým odvětvím s úzkou vazbou na služby z různých hospodářských sektorů. Cestovní ruch hraje významnou roli v rozvoji většiny evropských regionů. Odvětví cestovního ruchu má významný dopad na regionální rozvoj, na trh práce, malé a střední podnikání, služby obchodu, kultury, dopravy, na infrastrukturu a životní prostředí. Z uvedeného je patrné, že pro regionální rozvoj je nutná koordinace strategických opatření adekvátních sektorových politik s cílem vytvořit funkční vztahy a vazby mezi klíčovými regionálními subjekty. Na uvedené skutečnosti právě reaguje zpracovaná Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 - 2013, která představuje střednědobý strategický dokument, vycházející ze skutečnosti, že ČR je významnou evropskou destinací cestovního ruchu založenou na atraktivitě a množství historických, kulturních a technických památek, přírodních krás, zajímavostí a rozmanitosti kultury. Koncepce respektuje regionální aspekt a význam cestovního ruchu.

  Kolektiv autorů vycházel při tvorbě koncepce publikace z dlouholetých pedagogických i praktických zkušeností získaných v oboru cestovního ruchu. Záměrem bylo vytvořit text, který představuje solidní fundament komplexních znalostí problematiky cestovního ruchu v širším kontextu hospodářských oborů, založených na relevantních poznatcích, sledující vývoj poznání od klasické teorie až k novým směrům v daném oboru.

  Vzhledem k omezenému rozsahu publikace je snahou autorů postihnout podstatné jevy a souvislosti rozvoje cestovného ruchu. Pro další studium jsou v jednotlivých kapitolách odkazy na další odborné a literární zdroje umožňující podrobné studium problémů cestovního ruchu.

  Struktura práce a uspořádání textu je rozděleno do devíti věcných okruhů. Nejprve je čtenář uveden do systému cestovního ruchu z hlediska jeho podstaty. Další část je věnována vývoji cestování a etapám rozvoje cestovního ruchu. Na problémy trhu cestovního ruchu navazuje přehled subjektů činných v cestovním ruchu a specifika produktů cestovního ruchu. Nezbytnou součástí je úvod do aplikace marketingu a destinačního managementu v cestovmím ruchu. Pro vymezení cestovního ruchu z pohledu ekonomických dopadů je zařazena kapitola pojednávající o hospodářských a sociálních účincích cestovního ruchu. Závěr publikace představuje exkurz do mezinárodního cestovního ruchu.

  Do přílohové části byl zařazen mj. etický kodex cestovního ruchu v anglickém jazyce, na kterém si mohu studenti ověřit schopnost studia dokumentu v původním znění.

  Metodika zpracování jednotlivých kapitol je vedena snahou k dobré orientaci čtenáře v textu, a to pomocí stanovení cílů kapitol, shrnutí a kontrolních otázek. Ke každé části je zpracován přehled doplňující literatury použité k jednotlivým okruhům. Autoři jednotlivých částí uvádějí řadu praktických příkladů doplňujících text.

  Publikace najde široké uplatnění ve výuce základů cestovního ruchu vyšších odborných škol, bakalářského a magisterského studia vysokých škol a univerzit. Text je vhodný pro všechny typy celoživotního vzdělávání, jejichž cílem je zvýšit odborné znalosti pracovníků cestovního ruchu, pracovníků územní veřejné správy. Problematika cestovního ruchu je i vhodným námětem pro výuku na univerzitách třetího věku.      

  Obsah učebnice

    1  Systém cestovního ruchu

  • 1.1  Podstata cestovního ruchu
  • 1.2  Cestovní ruch jako systém
  • 1.3  Okolí systému cestovního ruchu
  • 1.4  Typologie cestovního ruchu

    2  Vývoj cestování a cestovního ruchu

  • 2.1  Motivy a vývoj cestování ve starověku a středověku
  • 2.2  Motivy cestování v novověku
  • 2.3  Vznik a vývoj novodobého cestovního ruchu v Evropě
  • 2.4  Zvláštnosti vývoje cestovního ruchu na území Československa
  • 2.5  Organizace a řízení cestovního ruchu v Československu  (resp. v České republice po r. 1993)

     3  Trh cestovního ruchu

  • 3.1  Základní charakteristika trhu cestovního ruchu a jeho specifika
  • 3.2  Typologie účastníků cestovního ruchu
  • 3.3  Metody studia trhu cestovního ruchu
  • 3.4  Struktura trhu cestovního ruchu, trendy vývoje
  • 3.5  Metody boje o trh cestovního ruchu
  • 3.6  Vývoj nového produktu
  • 3.7  Prodej ve sféře cestovního ruchu

     4  Podniky cestovního ruchu

  • 4.1  Typologie podniků cestovního ruchu
  • 4.2  Specifika podniků cestovního ruchu
  • 4.3  Kooperace podniků cestovního ruchu

     5  Produkt cestovního ruchu

  • 5.1  Struktura, zvláštnosti a tvorba produktu cestovního ruchu
  • 5.2  Služby jako součást produktu cestovního ruchu
  • 5.3  Distribuce produktu cestovního ruchu

     6  Marketing v cestovním ruchu

  • 6.1  Marketing služeb (marketing services)
  • 6.2  Marketing cestovního ruchu (marketing tourism)
  • 6.3  Marketingový mix cestovního ruchu - charakteristika
  • 6.4  Využití event marketingu v cestovním ruchu
  • 6.5  Využití přímého marketingu v cestovním ruchu

     7  Destinační management a marketing

  • 7.1  Destinační management a marketing
  • 7.2  Management destinace
  • 7.3  Model budování destinačního managementu
  • 7.4  Aplikace marketingu v destinačním managementu
  • 7.5  Poznámky k vybraným částem marketingového mixu
  • 7.6  Destinační management a marketing v České republice

     8  Hospodářské a sociální účinky cestovního ruchu

  • 8.1  Ekonomické aspekty cestovního ruchu
  • 8.2  Satelitní účet a jeho aplikace pro měření efektů cestovního ruchu

     9  Mezinárodní cestovní ruch

  • 9.1  Mezinárodní cestovní ruch a jeho vývoj
  • 9.2  Trendy v poptávce evropských turistů

  Přílohy

  • Dokumenty z oblasti rozvoje cestovního ruchu
  • Světový etický kodex v cestovním ruchu
  • Organizace v cestovním ruchu - Česká republika
  • Zahraniční a mezinárodní organizace v cestovním ruchu

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?