Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Ekonomie nejen k maturitě - Testy - Zadání

  Naše cena s DPH:
  208 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Navrátilová P., Mendl Z., Zlámal J.
  Nakladatel:
  COMPUTER MEDIA
  Kód zboží:
  12290
  EAN / ISBN:
  9788086686882
  COMPUTER MEDIA

  Popis produktu

  Ekonomie nejen k maturitě - TESTY je cvičebnicí ryze teoretickou, která poskytuje ucelený soubor řádově stovek otázek začleněných do desítek ucelených cvičení - testů. Úlohy mají různé formy - otázky otevřené i uzavřené, otázky variantní či otázky s výběrem pouze správných odpovědí z několika možných.

  Kniha se váže k oběma dílům publikace "Ekonomie nejen k maturitě", přičemž vždy k jednomu tématu je vytvořeno cvičení, které obsahuje zhruba 5-10 otázek - tedy jeden test.

  U každého testu jsou uvedena dvě čísla - jedním je vyjádřena obtížnost testu, druhým pak orientační doba potřebná k jeho vypracování.

  Kniha má kroužkovou vazbu a je navržena tak, aby studenti mohli odpovědi zatrhávat či sepisovat přímo do knihy. Z pohledu učitelů tedy odpadá prakticky veškerá příprava na procvičování.

  Tato teoretická cvičebnice poskytuje v současné době nejrozsáhlejší databanku testů a otázek z ekonomie, jaká dosud byla pro střední školy vydána.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  128

  O učebnici

  Publikace Ekonomie nejen k maturitě - Testy je teoretickou cvičebnicí k učebnicím Ekonomie nejen k maturitě - 1. díl Obecné ekonomie a Ekonomie nejen k maturitě - 2. díl Ekonomika podniku.

  Formou otevřených i uzavřených otázek, variatních otázek či otázek s výběrem pouze správných odpovědí z několika možných poskytuje ucelený soubor řádově stovek otázek, které jsou začleněny do desítek ucelených cvičení - testů.

  Kniha je koncipována tak, že vždy k jednomu tématu z obou dílů knih Ekonomie nejen k maturitě je vytvořeno alespoň jedno cvičení - test, zahrnující dle obsáhlosti látky 3 - 14 otázek. Každý test je označen číslem značícím jeho obtížnost a číslem s odhadem doby potřebné k jeho vypracování.

  Kniha Ekonomie nejen k maturitě - Testy ZADÁNÍ má kroužkovou vazbu a je navržena tak, aby zatržení správných možností a zapsání správných odpovědí mohli studenti provádět přímo do knihy

  Kniha Ekonomie nejen k maturitě - Testy ŘEŠENÍ obsahuje správně zatržené a zodpovězené odpovědi ke všem otázkám cvičebnice ZADÁNÍ. 

  Obsah učebnice

  DÍL 1 - TESTY Z OBECNÉ EKONOMIE:

  • 1.1 Předmět ekonomie
  • 1.2 Členění ekonomie
  • 1.3 Základní ekonomické otázky a ekonomické systémy
  • 2.1 Potřeby
  • 2.2 Výroba a výrobní proces
  • 2.3 Zboží a jeho dvě stránky
  • 2.4 Peníze
  • 2.5 Základní prvky tržního mechanismu
  • 2.6 Členění trhu
  • 3.1 Poptávka
  • 3.2 Faktory působící na poptávku
  • 3.3 Pružnost (elasticita) poptávky
  • 3.4 Nabídka
  • 3.5 Vzájemné působení nabídky a poptávky
  • 3.6 Změny tržní rovnováhy 1
  • 3.6 Změny tržní rovnováhy 2
  • 4.1 Trh výrobních faktorů 1
  • 4.1 Trh výrobních faktorů 2
  • 4.2 Finanční trhy 1
  • 4.2 Finanční trhy 2
  • 5.1 Nedokonalosti tržního mechanismu
  • 5.2 Nezaměstnanost
  • 5.3 Inflace
  • 6.1 Stát na straně nabídky a poptávky
  • 6.2 Stát jako činitel vytvářející a ovlivňující ekonomické prostředí
  • 6.3 Hospodářská politika vlády
  • 6.4 Selhávání státu v tržním hospodářství
  • 7.1 Monetární politika státu 1 
  • 7.1 Monetární politika státu 2
  • 7.2 Fiskální politika státu
  • 7.3 Obchodní politika státu
  • 7.4 Důchodová a sociální politika státu
  • 8.1 Členění národního hospodářství
  • 8.2 Členění národního hospodářství dle principu financování
  • 8.3 Soukromý a veřejný sektor
  • 8.4 Veřejná ekonomie 1
  • 8.4 Veřejná ekonomie 2
  • 9.1 Životní úroveň
  • 9.2 Měření toků v národním hospodářství
  • 9.3 Metody výpočtu hrubého národního produktu
  • 9.4 Další národohospodářské ukazatele
  • 10.1 Formy peněz
  • 10.2 Vznik bank
  • 10.3 Funkce komerčních (obchodních) bank a jejich základní činnosti
  • 10.4 Úvěry
  • 10.5 Funkce a postavení centrální banky
  • 11.1 Ekonomický růst 1
  • 11.1 Ekonomický růst 2
  • 11.2 Hospodářský cyklus
  • 11.3 Příčiny cyklického vývoje tržního hospodářství
  • 12.1 Členění zahraničního obchodu
  • 12.2 Rizika zahraničního obchodu
  • 12.3 Exportní operace 1
  • 12.3 Exportní operace 2
  • 12.4 Importní operace
  • 12.5 Clo a celní politika
  • 12.6 Mezinárodní obchod a jeho výhody

  DÍL 2 - TESTY Z EKONOMIKY PODNIKU:

  • 1.1 Obecná charakteristika podnikatelského subjektu
  • 1.2 Zápis podnikatelského subjektu v obchodním či živnostenském rejstříku 1
  • 1.2 Zápis podnikatelského subjektu v obchodním či živnostenském rejstříku 2
  • 1.3 Rozdělení podniků
  • 1.4 Obchodní společnosti
  • 1.5 Obecná charakteristika obchodních společností 1
  • 1.5 Obecná charakteristika obchodních společností 2
  • 1.5 Obecná charakteristika obchodních společností 3
  • 1.5 Obecná charakteristika obchodních společností 4
  • 1.5 Obecná charakteristika obchodních společností 5
  • 1.6 Další formy podnikání 1
  • 1.6 Další formy podnikání 2
  • 1.6 Další formy podnikání 3
  • 2.1 Obecné rozdělení financí
  • 2.2 Finance a peníze v podnikatelské sféře
  • 2.3 Tok peněz
  • 2.4 Plánování financí
  • 2.5 Zdroje financování podniku
  • 2.6 Úvěr 1
  • 2.6 Úvěr 2
  • 2.7 Daně
  • 2.8 Formy daní
  • 3.1 Kapitálová struktura podniku
  • 3.2 Členění majetku 1
  • 3.2 Členění majetku 2
  • 3.3 Opotřebení dlouhodobého majetku
  • 3.4 Odpisy dlouhodobého majetku 1
  • 3.4 Odpisy dlouhodobého majetku 2
  • 3.4 Zásoby
  • 3.5 Skladování materiálu
  • 4.1 Podnik jako hospodářský systém
  • 4.2 Informační soustava podniku 1
  • 4.2 Informační soustava podniku 2
  • 4.3 Management podniku
  • 4.4 Marketing podniku 1
  • 4.4 Marketing podniku 2
  • 5.1 Plánování personálních potřeb podniku
  • 5.2 Získávání pracovníků
  • 5.3 Hodnocení a vzdělávání pracovníků
  • 5.4 Odměňování pracovníků
  • 5.5 Úřad práce a hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti
  • 5.6 Zákoník práce
  • 6.1 Příjmy firmy
  • 6.2 Náklady 1
  • 6.2 Náklady 2
  • 6.3 Výnosy
  • 6.4 Hospodářský výsledek - zisk nebo ztráta
  • 7.1 Charakteristika vztahů podniku a okolí
  • 7.2 Rámce vytvářející okolní vztahy podniku
  • 7.3 Formy vztahů podniku k jeho okolí
  • 7.4 Rozbor vztahů mezi podnikem a jeho okolím 1
  • 7.4 Rozbor vztahů mezi podnikem a jeho okolím 2
  • 7.5 Podnik a odborové organizace
  • 8.1 Rozvoj podniku 1
  • 8.1 Rozvoj podniku 2
  • 8.1 Rozvoj podniku 3
  • 8.2 Sdružování podniků
  • 8.3 Sanace a zánik podniku 1
  • 8.3 Sanace a zánik podniku 2
  • 8.4 Přehled fází existence podniku na ekonomickém trhu
  • 9.1 Možnosti komunikace podniku s bankou 1
  • 9.1 Možnosti komunikace podniku s bankou 2
  • 10.1 Odpovědnost za prodlení
  • 10.2 Odpovědnost za vady
  • 10.3 Informační tok spojený se zásobováním
  • 10.4 Evidence a doklady
  • 10.5 Logistika podniku
  • 10.6 Školení k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) pracovníků                     
  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?