Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -7%

  • Makroekonomie a hospodářská politika státu pro střední a vyšší hotelové školy

  Makroekonomie a hospodářská politika státu pro střední a vyšší hotelové školy

  Učebnice podává výklad makroekonomických pojmů. Vede k pochopení významu hospodářské politiky státu, seznamuje s fungováním jednotlivých nástrojů hospodářské politiky.

  Naše cena s DPH:
  174 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  188 Kč
  Ušetříte:
  14 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Irena Králová
  Nakladatel:
  FORTUNA
  Kód zboží:
  52571
  EAN / ISBN:
  9788073730628
  FORTUNA

  Popis produktu

  Učebnice podává výklad makroekonomických pojmů. Vede k pochopení významu hospodářské politiky státu, seznamuje s fungováním jednotlivých nástrojů hospodářské politiky.

  Učí studenty posuzovat dopady inflace a nezaměstnanosti a hodnotit výkonnost ekonomiky. Řeší také vztahy se zahraničím, globalizační procesy a činnost nadnárodních institucí.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  176

  O učebnici

  Učebnice má sloužit žákům čtvrtého ročníku středních hotelových škol v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. Je též určena pro studenty vyšších odborných škol stejného zaměření; zde je ovšem pouhým základem, který je nutno do potřebné hloubky rozšířit.

  Publikace je poslední z ucelené řady učebnic pro střední hotelové školy. Vychází z nových rámcových vzdělávacích programů pro hotelnictví a cestovní ruch a vede k získání a rozvoji klíčových kompetencí.

  Cílem učebnice je seznámit žáky se základy makroekonomie, vysvětlit důležité makroekonomické pojmy a ukazatele tak, aby byli schopni se orientovat ve stávajícím makroekonomickém prostředí. Název učebnice je přizpůsoben názvu ekonomického předmětu 4. ročníku. Obsahově je však poněkud širší: zvláštní pozornost je totiž věnována fungování hospodářské politiky státu (tak, jak je tomu ponechán prostor ve výuce). Žáci by měli pochopit a osvojit si důležité oblasti fungování ekonomiky na makroekonomické úrovni, aby se snadno adaptovali v praxi.

  Úvod učebnice je věnován národnímu hospodářství a jeho struktuře. Následuje část, která se zabývá vyjádřením a hodnocením úrovně ekonomiky na národní úrovni. Budete seznámeni se základními makroekonomickými pojmy a ukazateli, pochopíte makroekonomický koloběh a naučíte se spočítat pro naši ekonomiku zásadní makroekonomický ukazatel hrubý domácí produkt. Pochopíte průběh hospodářského cyklu a ekonomického růstu. Obsahem této části učebnice je též problematika negativních dopadů tržní ekonomiky: nezaměstnanosti a inflace. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o aktuální údaje, získané zejména z údajů národních statistik.

  V další části učebnice je zdůvodněn význam státu v tržní ekonomice a vymezené cíle a nástroje hospodářské politiky. Průběžně se podrobněji seznámíte s politikou monetární, fiskální, daňovou, cenovou, důchodovou, sociální i zahraničně obchodní.

  Následují kapitoly věnované penězům, finančnímu trhu, burze, bankovní soustavě, pojišťovnictví. Důraz je kladen na činnost bank a orientaci v nabídce cenných papírů.

  Na závěr se seznámíte stručně s globalizačními tendencemi a ze začleněním naší země do mezinárodních, resp. nadnárodních organizací. Středem zájmu je Evropská unie, její úloha, historický vývoj, struktura a činnost. Ve stručnosti jsou zmíněny i další důležité národní, resp. mezinárodní instituce, ve kterých má Česká republika své místo.

  Chtěla bych zdůraznit, že je nutno, aby žáci i vyučující pečlivě sledovali případné aktualizace a text si v tomto směru průběžně upravovali. Jde zejména o oblast daňové, sociální a důchodové politiky i další oblasti. 

  Obsah učebnice

     1  Úvod do makroekonomie

  • 1.1 Ekonomie a ekonomika
  • 1.2 Národní hospodářství

     2  Základní makroekonomické pojmy a veličiny

  • 2.1 Agregátní poptávka
  • 2.2 Agregátní nabídka
  • 2.3 Makroekonomická rovnováha
  • 2.4 Makroekonomické veličiny

      Makroekonomický koloběh

  • 3.1 Charakteristika makroekonomického koloběhu
  • 3.2 Metody výpočtu hrubého domácího produktu

     4  Hospodářský cyklus

  • 4.1 Charakteristika hospodářského cyklu
  • 4.2 Druhy hospodářských cyklů
  • 4.3 Finanční krize a bankovní panika

     5  Hospodářský růst

  • 5.1 Charakteristika hospodářského růstu
  • 5.2 Faktory ekonomického růstu
  • 5.3 Bludný kruh chudoby a společenský systém
  • 5.4 Dvě cesty vedoucí k ekonomickému růstu

     6  Nezaměstnanost

  • 6.1 Charakteristika nezaměstnanosti
  • 6.2 Měření nezaměstnanosti
  • 6.3 Základní typy nezaměstnanosti
  • 6.4 Důsledky nezaměstnanosti

     7  Inflace

  • 7.1 Charakteristika inflace
  • 7.2 Měření inflace
  • 7.3 Cenové indexy
  • 7.4 Inflace a přerozdělování
  • 7.5 Druhy inflace
  • 7.6 Formy inflace
  • 7.7 Důsledky inflace

     8  Hospodářská politika

  • 8.1 Úloha státu v tržní ekonomice
  • 8.2 Důvody selhání fungování tržní ekonomiky
  • 8.3 Historické přístupy k roli státu v ekonomice
  • 8.4 Obsah a význam hospodářské politky
  • 8.5 Typy hospodářské politiky
  • 8.6 Cíle hospodářské politiky
  • 8.7 Nástroje hospodářské politiky
  • 8.8 Subjekty hospodářské politiky

     9  Měnová politika

  • 9.1 Podstata a význam měnové politiky
  • 9.2 Úloha centrální banky
  • 9.3 Nástroje měnové politiky
  • 9.4

   10  Fiskální politika

  • 10.1 Podstata a význam fiskální politiky
  • 10.2 Veřejné finance
  • 10.3 Státní rozpočet
  • 10.4 Nástroje fiskální politiky
  • 10.5 Schodek státního rozpočtu, veřejný a státní dluh
  • 10.6 Daňový systém ČR
  • 10.7 Přímé daně
  • 10.8 Nepřímé daně
  • 10.9 Ekologická daň

  11  Důchodová a cenová politika

  • 11.1 Podstata a význam důchodové a cenové politiky
  • 11.2 Nástroje důchodové a cenové politiky

   12  Zahraničně obchodní politika

  • 12.1 Podstata a význam zahraničně obchodní politiky
  • 12.2 Cíle a nástroje vnější měnové a obchodní politiky
  • 12.3 Měnový kurz
  • 12.4 Platební bilance
  • 12.5 Zahraniční dluh

   13  Bankovní systém

  • 13.1 Charakteristika bankovního systému
  • 13.2 Charakteristika bank

   14  Peníze

  • 14.1 Podstata a význam peněz
  • 14.2 Finanční trh

   15  Burza

  • 15.1 Podstata, význam a historie burzy
  • 15.2 Burza cenných papírů Praha, a.s.
  • 15.3 Mimoburzovní obchody
  • 15.4 Středisko cenných papírů (SCP)
  • 15.5 Portfolio

   16  Sociální program

  • 16.1 Struktura sociálního programu
  • 16.2 Systém sociálního pojištění
  • 16.3 Státní sociální podpora
  • 16.4 Systém sociální péče

   17  Pojišťovnictví

  • 17.1 Postavení pojišťovnictví v národním hospodářství
  • 17.2 Předmět a význam pojištění

   18  Globalizace a mezinárodní ekonomická integrace

  • 18.1 Podstata globalizace
  • 18.2 Vývoj globalizace
  • 18.3 Pozitivní a negativní stránky globalizace
  • 18.4 Mezinárodní ekonomická integrace
  • 18.5 Evropská unie
  • 18.6 Další integrační celky

  Seznam schémat

  Výsledky úloh

  Literatura

   

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?