Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -7%

  • Účetnictví pro SŠ a pro podnikatele
  • Účetnictví pro SŠ a pro podnikatele
  • Účetnictví pro SŠ a pro podnikatele

  Účetnictví pro SŠ a pro podnikatele

  Naše cena s DPH:
  269 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  289 Kč
  Ušetříte:
  20 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Dagmar Preislerová
  Nakladatel:
  MC NAKLADATELSTVÍ
  Kód zboží:
  23386
  EAN:
  8594042250117

  Popis produktu

  • Obsáhlá a podrobná publikace je určena studentům středních škol, podnikatelům a široké veřejnosti. Učebnice účetnictví názorně vysvětluje principy všech základních oblastí účtování v daňové evidenci i účetnictví na příkladech. Svým rozsahem učebnice pokrývá výuku dvou a více ročníků středních škol.
  • Obsahuje několik základních výkladových celků: - úvod do účetnictví, jeho funkce, přehled o účetních dokladech, o majetku podniku a o historii účetnictví - základy daňové evidence - základy účetnictví ve zjednodušeném i plném rozsahu - základy vnitropodnikového účetnictví - základy účtování v organizačních složkách státu, územních samosprávných celcích, příspěvkových organizacích. Učebnice obsahuje názorná schémata, číselné řešení úloh a je doplněna přehledem souvztažností.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  300

  O učebnici

  Učebnice účetnictví názorně vysvětluje principy všech základních oblastí účtování v daňové evidenci i účetnictví na příkladech.

  Učebnice obsahuje několik základních výkladových celků:

  -úvod do účetnictví, jeho funkce, přehled o účetních dokladech, o majetku podniku a o historii účetnictví,
  -základy daňové evidence,
  -základy účetnictví ve zjednodušeném i plném rozsahu,
  -pro pokročilejší čtenáře následuje výklad složitějších pasáží účtování o jednotlivých účetních agendách podniku včetně roční uzávěrky a závěrky,
  -základy vnitropodnikového účetnictví,
  -základy účtování v organizačních složkách státu, územních samosprávných celcích, příspěvkových organizacích.

  Učebnice obsahuje názorná schémata, číselné řešení úloh a je doplněna přehledem souvztažností. Bude-li čtenář potřebovat podrobnější výklad některých pasáží (výpočty mezd, výpočty odpisů, problematika nákladů, výnosů, podnikového hospodaření).
  Svým rozsahem učebnice pokrývá výuku dvou a více ročníků středních škol.

  Obsah učebnice

  I.  DÍL

  1. Účetnictví

  • 1.1 Právní úprava, funkce účetnictví
  • 1.2 Zásady účetnictví
  • 1.3 Historie účetnictví
  • 1.4 Organizace účetnictví

  2. Účetní záznamy

  • 2.1 Členění účetních dokladů
  • 2.2 Náležitosti účetních dokladů
  • 2.3 Vyhotovování účetních záznamů
  • 2.4 Opravy účetních záznamů
  • 2.5 Archivace

  3. Majetek podniku

  • 3.1 Koloběh majetku
  • 3.2 Peníze
  • 3.3 Zásoby
  • 3.4 Dlouhodobý majetek
  • 3.5 Inventarizace

  4. Daňová evidence

  • 4.1 Zásady vedení daňové evidence
  • 4.2 Způsob vedení daňové evidence
  • 4.3 Peněžní deník
  • 4.4 Průběžné položky
  • 4.5 Daň z přidané hodnoty
  • 4.6 Otevírání a uzavírání účetních knih
  • 4.7 Daňové přiznání
  • 4.8 Souvislý příklad daňové evidence

  5. Základy účetnictví

  • 5.1 Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
  • 5.2 Účetnictví v plném rozsahu
  • 5.3 Zdroje krytí majetku
  • 5.4 Rozvaha
  • 5.5 Hospodářské procesy v soustavě účtů
  • 5.6 Směrná účtová osnova a České účetní standardy 

  6. Základní účtování na syntetických účtech

  • 6.1 Základní účtování o penězích
  • 6.2 Základní účtování zásob
  • 6.3 Dlouhodobý majetek
  • 6.4 Základní účtování mezd
  • 6.5 Základní účtování nákladů, výnosů a výsledku hospodaření

  7. Opravy a kontrola účetních zápisů

  • 7.1 Kontrola
  • 7.2 Opravy

  8. Účetní knihy

  • 8.1 Deník
  • 8.2 Hlavní kniha
  • 8.3 Forma účetních knih
  • 8.4 Analytické účty

  II. DÍL

  9. Finanční účty

  • 9.1 Bankovní účty
  • 9.2 Úvěry

  10. Zásoby

  • 10.1 Oceňování zásob
  • 10.2 Nákup zásob z dovozu
  • 10.3 Reklamace při dodávkách materiálu
  • 10.4 Zásoby vlastní výroby
  • 10.5 Materiál vlastní výroby
  • 10.6 Zboží
  • 10.7 Obaly
  • 10.8 Materiál na cestě a nevyfakturované dodávky
  • 10.9 Inventarizační rozdíly
  • 10.10 Materiál přijatý do úschovy
  • 10.11 Prodej materiálu
  • 10.12 Náhrady škod na zásobách
  • 10.13 Způsob B účtování zásob
  • 10.14 Účtování drobného dlouhodobého majetku

  11. Dlouhodobý majetek

  • 11.1 Odpisování dlouhodobého majetku
  • 11.2 Zásoby na pořízení dlouhodobého majetku
  • 11.3 Další způsoby pořízení dlouhodobého majetku
  • 11.4 Vyřazení dlouhodobého majetku
  • 11.5 Ovlivnění výsledku hospodaření vyřazením dlouhodobého majetku
  • 11.6 Pronájem dlouhodobého majetku
  • 11.7 Pronájem majetku přenechaného k užívání
  • 11.8 Mezinárodní účetní standardy

  12. Cenné papíry

  • 12.1 Klasifikace a oceňování cenných papírů
  • 12.2 Cenné papíry k obchodování
  • 12.3 Dlouhodobé majetkové cenné papíry
  • 12.4 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
  • 12.5 Vlastní akcie, vlastní obchodní podíly a vlastní dluhopisy
  • 12.6 Realizovatelné cenné papíry a obchodní podíly
  • 12.7 Změna reálné hodnoty k rozvahovému dni
  • 12.8 Směnky

  13. Zúčtovací vztahy

  • 13.1 Zúčtovací vztahy z obchodního styku
  • 13.2 Zúčtování se zaměstnanci
  • 13.3 Odměny společníků a členů družstev v pracovně právním vztahu
  • 13.4 Zúčtování daní
  • 13.5 Kurzové rozdíly

  14. Kapitálové účty

  • 14.1 Základní kapitál
  • 14.2 Individuální podnikatel

  15. Roční účetní uzávěrka a závěrka

  • 15.1 Zajištění úplnosti, správnosti a průkaznosti účetnictví
  • 15.2 Daňový základ, daň z příjmů
  • 15.3 Uzavření účetnictví
  • 15.4 Sestavení roční účetní závěrky
  • 15.5 Otevírání účetních knih
  • 15.6 Konsolidovaná účetní závěrka
  • 15.7 Audit
  • 15.8 Výroční zpráva

  16. Použití hospodářského výsledku

  • 16.1 Fondy
  • 16.2 Veřejná obchodní společnost
  • 16.3 Komanditní společnost

  17. Vnitropodnikové účetnictví

  • 17.1 Vnitropodnikové účetnictví vedené formou analytických účtů
  • 17.2 Samostatný účetní okruh

  18. Organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové org.

  • 18.1 Účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
  • 18.2 Organizační složky státu
  • 18.3 Územní samosprávné celky
  • 18.4 Hospodářská činnost
  • 18.5 Příspěvkové organizace

  Příloha:

  • Účtová osnova pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
  • Vybrané souvztažnosti
  • Řešení úloh

   

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?