Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Zbožíznalství 1 pro OA a ostatní střední školy

  7., upravené vydání, 2018

  Naše cena s DPH:
  203 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Karel Cvrček, Jaroslav Beránek, Karel Eisenreich, Stanislav Florian
  Nakladatel:
  FORTUNA
  Kód zboží:
  17093
  EAN:
  9788073731472
  FORTUNA

  Popis produktu

  • Dvoudílná řada učebnic je určena především obchodním akademiím.
  • V posledním vydání je přepracovaná v souladu s novými poznatky a novými osnovami.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  200

  O učebnici

  Zbožíznalství patří na obchodních akademiích a na obchodních školách k předmětům odborným, ale tím, že vychází z poznatků přírodních věd, plní též úkol všeobecně vzdělávací. Na znalosti konkrétních výrobků pak navazují odborné předměty ekonomické. Například náklady, hodnota, cena, trh jsou pojmy spojené vždy s věcným obsahem. Učivo zbožíznalství spojuje zákonitosti přírodních věd s technickým a ekonomickým rozvojem společnosti s důrazem na zachování zdravého životního prostředí. Je to patrné již v prvním tematickém celku, kde poznatky z biologie a ekologie formují vztah člověka a společnosti k přírodě.
  Počátky zbožíznalství jsou spojeny s rozvojem obchodu u starých národů. Zakladatelem novodobého zbožíznalství je J. Beckmann (1739 až 1811), profesor ekonomie na univerzitě v Göttingenu. V hodnocení zboží vymezil tyto oblasti: systematiku zboží, identifikaci zboží a jeho zkoušení, zjišťování původu, popis výrobního způsobu, vysvětlování rozdílů jakosti a druhů zboží a stanovení hospodářského významu zboží.
  Výsledkem výroby jsou předměty, které uspokojí lidské potřeby. Jestliže se ke spotřebiteli dostávají prostřednictvím trhu, nazývají se zboží. Vlastnosti, pro které lidé zboží kupují, tvoří užitkovou hodnotu zboží. Užitné vlastnosti vznikají ve výrobě, ověřují se na trhu a zanikají spotřebou, která potvrzuje užitnou hodnotu zboží. Zkoumáním užitné hodnoty se zabývá zbožíznalství (nauka o zboží). Metodou hodnocení zboží není jen míra, ale i vzájemné vztahy vlastností výrobku z hlediska technického, ekonomického, estetického, psychologického, hygienického a v neposlední řadě i ekologického. Zbožíznalství rozděluje zboží do sortimentních skupin, vyhledává ukazatele jakosti a metody jejich měření, zkoumá původ vad a navrhuje zábrany škod. Zbožíznalství jako součást výzkumu trhu aktivně podněcuje vznik nových výrobků a jejich uvedení do praxe. Objektivní zbožíznalecký posudek je prostředníkem mezi výrobcem a spotřebitelem. Zbožíznalecký posudek podněcuje výrobce k bezchybné práci a ke zdokonalování výroby, protože jen jakostní a rychle prodejné zboží přináší společnosti prospěch. Informace o zboží předchází jeho skutečnému pohybu. Zbožíznalecký certifikát (posudek oprávněné zkušebny) zrychluje oběh zboží při úspoře nákladů na jakostní kontroly mezi dodavatelem a odběrateli. Úloha zbožíznalství ve vyspělých zemích nespočívá jen v kontrole dodávek zboží stále stejné jakosti, ale v uspokojování měnící se poptávky po vysoce jakostním novém zboží. Proto i úspěch naší ekonomiky, zapojené do mezinárodní hospodářské spolupráce, závisí především na jakosti, spolehlivosti a technické úrovni českého zboží.
  Získané vědomosti a dovednosti umožňují poznat základní technickou a komerční terminologii, orientaci v nabídkových katalozích, firemních prospektech, v cenících, v celním a daňovém sazebníku a v odborném tisku věnovaném testování zboží. Jsou zde obchodní zvyklosti (uzance) zavedené v mezinárodním obchodě a podmínky právní ochrany zboží (patenty, ochranné známky). Učivo objasňuje materiálové a energetické vstupy výrob, zásady jejich hospodárného využívání, využití odpadních surovin a druhotných energetických zdrojů (recyklace). Uvedeny jsou i technologie, které se rozhodující měrou podílejí na tvorbě užitné hodnoty zboží, i způsoby ochrany této užitné hodnoty během přepravy a skladování. Učivo je řazeno odvětvově, takže podává přehled o struktuře národního hospodářství od těžby surovin až po výrobu spotřebního zboží. Vědomosti získané ve zbožíznalství by měly přispět k porozumění ekonomů s techniky i ekology a usnadnit jim aktivní účast na podnikatelském rozhodování.
  Učební látka je úvodem k celoživotnímu vzdělávání ekonomického pracovníka na specializovaném pracovišti nebo při dalším studiu na vysoké škole. V praxi budou zbožíznalecké znalosti využívat zejména pracovníci obchodních útvarů výrobců, obchodních a dopravních podniků, marketingových, reklamních a poradenských firem. Ve státní správě uplatní zbožíznalecké vědomosti pracovníci daňových, celních a živnostenských úřadů. Zbožíznalecké vědomosti a dovednosti jsou nezbytné i pro samostatné podnikání. Učivo přispěje ke smysluplné práci ostatních ekonomických pracovníků, od účetních až po korespondentky, aby věděli, o čem účtují, co prodávají a o čem píší. Ti, kteří se při své práci přímo nesetkají s pohybem zboží, využijí vědomosti ze zbožíznalství jako spotřebitelé.

  Obsah učebnice

  1  ÚVOD

  2  EKOLOGIE

  • 2.1  Základní znaky a projevy života
  • 2.2  Biologie života
  • 2.3  Základy obecné ekologie
  • 2.4  Člověk a jeho životní prostředí
  • 2.5  Ekonomika a životní prostředí

  3  HODNOCENÍ A OCHRANA ZBOŽÍ

  • 3.1  Úroveň jakosti zboží
  • 3.2  Řízení jakosti zboží
  • 3.3  Technická normalizace
  • 3.4  Státní zkušebnictví
  • 3.5  Certifikace
  • 3.6  Metrologie
  • 3.7  Testování zboží
  • 3.8  Sortiment a označování zboží
  • 3.9  Přejímka zboží
  • 3.10  Kontrola zboží v mezinárodním obchodě
  • 3.11  Právní ochrana zboží
  • 3.12  Ochrana zboží v oběhu

  4  NEROSTNÉ SUROVINY

  • 4.1  Užitkové nerosty a horniny
  • 4.2  Úprava nerostných surovin
  • 4.3  Voda
  • 4.4  Vzduch

  5  ENERGIE

  • 5.1  Paliva
  • 5.2  Energetika a obnovitelné zdroje
  • 5.3  Energetické přeměny
  • 5.4  Tepelné elektrárny
  • 5.5  Vodní elektrárny
  • 5.6  Jaderné elektrárny
  • 5.7  Rozvod elektrické energie
  • 5.8  Stejnosměrný proud
  • 5.9  Hospodaření s energií

  6  HUTNÍ A STROJÍRENSKÉ VÝROBKY

  • 6.1  Vlastnosti kovů a jejich zkoušení
  • 6.2  Vnitřní vady kovových materiálů
  • 6.3  Technické železo
  • 6.4  Železné rudy
  • 6.5  Surové železo
  • 6.6  Ocel
  • 6.7  Neželezné kovy
  • 6.8  Tepelně zpracované kovy
  • 6.9  Ochrana kovů proti korozi
  • 6.10  Prodej hutních výrobků
  • 6.11  Strojírenské výrobky
  • 6.12  Kontrola jakosti strojírenských výrobků
  • 6.13  Části strojů
  • 6.14  Hnací stroje
  • 6.15  Obráběcí stroje
  • 6.16  Tvářecí stroje
  • 6.17  Zdvihací stroje a zařízení
  • 6.18  Dopravní stroje a zařízení
  • 6.19  Stroje a zařízení na dopravu kapalin a plynů
  • 6.20  Dopravní prostředky
  • 6.21  Parní kotle
  • 6.22  Otopná zařízení

  7  ELEKTROTECHNICKÉ ZBOŽÍ

  • 7.1  Elektroinstalační materiál
  • 7.2  Elektrické články a akumulátory
  • 7.3  Tepelné elektrospotřebiče
  • 7.4  Motorové elektrické spotřebiče
  • 7.5  Světelné zdroje a svítidla
  • 7.6  Elektrotechnické součástky
  • 7.7  Výrobky spotřební elektroniky
  • 7.8  Elektronika v hospodářské praxi

  8  SKLO, KERAMIKA, STAVEBNÍ MATERIÁLY

  • 8.1  Sklo
  • 8.2  Keramika
  • 8.3  Stavební materiály

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?