Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -3%

  • Epidemiologie a hygiena pro odborná učiliště

  Epidemiologie a hygiena pro odborná učiliště

  Naše cena s DPH:
  131 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  135 Kč
  Ušetříte:
  4 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Dvořáková Eva
  Nakladatel:
  Septima
  Kód zboží:
  29745
  ISBN:
  8072161237
  Septima

  Popis produktu

  Ucelená řada učebnic oboru pečovatelské práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pro střední odborné školy je určena studentům se specifickými potřebami, konkrétně studentům s lehkým mentálním postižením. Do této řady patří tituly: Technologie – pečovatelské práce, Zdravověda 1, 2 a Epidemiologie a hygiena.

   Učebnice Epidemiologie a hygiena zpracovává tato témata: mikrobi, infekční nemoci, druhy nákaz, prevence infekčních onemocnění, obecná hygiena, komunální hygiena, hygiena bydlení, osobní hygiena, hygiena výživy, hygiena prostředí ve zdravotnických zařízeních.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  45

  O učebnici

  V předmětu epidemiologie a hygiena se seznámíte se základními poznatky obou oborů. Budeme je potřebovat pro pochopení zákonitostí působení okolního prostředí natělesné a duševní zdraví. Nejprve si vysvětlíme, co oba pojmy vyjadřují.

  Epidemiologie je věda, která studuje podmínky života nejmenších živých organizmů na Zemi - mikroorganizmů. Zabývá se otázkami příčin a podmínek vzniku nákaz, šíření nákaz mezi lidmi a nákazami přenosnými ze zvířat na člověka. Hledá způsoby, jak přenosným nemocem předcházet, bránit se jim anebo je úplně vymýtit. Výsledky svého zkoumání přenáší do praxe.

  Hygiena se zabývá studiem působení okolního prostředí na člověka a opačně, jaký vliv má činnost člověka na okolní prostředí. Zjišťuje příznivé a nepříznivé činitele působící na lidský organizmus během jeho života. Na základě zkoumání vypracuje taková opatření, kterými se posilují příznivě působící vlivy a potlačují nebo omezují vlivy nepříznivé. Přináší poznatky o zdravém způsobu života každého z nás, kolektivů i celé společnosti.

  Každý organizmus, tedy i člověk, je v neustálém vzájemném působení s okolním prostředím, ve kterém žije. Prostředí působí a ovlivňuje člověka a naopak - člověk na okolní prostředí působí, odpovídá za změny působící zvnějšku. Pojem životní prostředí chápeme ve dvou základních rovinách: celosvětově - prostředí povrchu celé planety Země a v užším měřítku prostředí, ve kterém žijeme, které nás obklopuje a na nás působí.

  Životní prostředí je soubor prvků přírodních - živých a neživých - a prvků umělých, které vytvořil člověk. Životní prostředí tvoří také společenské vztahy, neboli sociální prostředí.

  Životní prostředí musí umožňovat organizmu život, zdravý růst, vývoj a rozmnožování.

  Příroda - to je ta část prostředí, kterou člověk nevytvořil - půda, hory, řeky, jezera, moře, rostliny, živočichové, meteorologické jevy, sluneční záření, déšť, bouřka, vítr atd. Přírodu živou tvoří všechny živé organizmy, živočichové, rostliny a přírodu neživou, např. nerosty, suroviny.

  Pro život a jeho kvalitu jsou nezbytné složky:

  • ovzduší
  • voda
  • půda
  • Slunce

  Jejich vlastnosti určují kvalitu života.

  Rozlišujeme vlastnosti fyzikální a chemické.

  Fyzikální vlastnosti jsou například: teplota, tlak a vlhkost vzduchu, kvalita slunečního záření, které se podílejí na charakteru počasí na určitém území. Další činitelé, kteří dotvářejí prostředí, je např. hluk, množství světla, záření.

  Chemické vlastnosti určují chemické látky obsažené v ovzduší, vodě, půdě - například kyslík, dusík, kysličník uhličitý v ovzduší, chlor, jod, dusičňany ve vodě.

  Studiem životního prostředí a změnami, které lidská činnost na přírodních podmínkách vyvolá, se zabývá ekologie. Studuje působení vlivů na celé Zemi nebo jen v určitém místě.

  S o c i á l n í  vlivy neboli společenské prostředí. Jsou to vztahy jednotlivců, malých a velkých skupin (např. rodina, pracoviště) a vztahy národů mezi sebou. Ke společenským vlivům patří životní úroveň, kulturní a technická úroveň, vzdělávání, stav léčebné péče atd. Člověk je tvor společenský a aktivní - ovlivňuje společenské prostředí a je jím ovlivňován.

  V životě jsme vystaveni mnohotvárným podmínkám, změnám, které na nás z okolního prostředí působí. Jsme-li zdraví, dokážeme se takové zátěži bránit, vyrovnávat se s ní, změnám se dokážeme přizpůsobit. Schopnosti vyrovnávat se a přizpůsobovat změněným podmínkám říkáme zdraví. Jestliže změny překročí hranici přizpůsobivosti člověka, mohou vyvolat různé poruchy a mohou se stát příčinou zhoršení zdravotního stavu, tj. nemoci.    

  Obsah učebnice

  EPIDEMIOLOGIE

  Mikrobi

  • Stavba mikrobů

  Infekční nemoci

  • Všeobecné poznatky o infekčních onemocnění
  • Vztahy mezi infekčním onemocněním jednotlivce a kolektivu

  Druhy nákaz

  • Vzdušné nákazy
  • Alimentární nákazy
  • Nosokomiální neboli nemocniční nákazy
  • Přenos infekce hmyzem
  • Přenos infekce hlodavci

  Přehled nákaz

  • Nejčastější vzdušné nákazy
  • Alimentární nákazy
  • Ranné nákazy
  • Stafylokokové a streptokokové nákazy
  • Pohlavní nákazy

  Prevence infekčních onemocnění

  • Dezinfekce a sterilizace
  • Očkování

  HYGIENA

  Obecná hygiena

  Komunální hygiena

  • Ovzduší
  • Voda
  • Půda
  • Odpady
  • Hygienická služba

  Hygiena bydlení

  Osobní hygiena

  • Péče o čistotu těla
  • Odívání

  Zásady správné životosprávy

  Hygiena výživy

  • Složky potravy
  • Hlavní zásady správné výživy
  • Požadavky na stravování u určitých skupin osob

  Hygiena dětí a dorostu

  • Ochrana dětí před úrazy
  • Denní režim

  Hygiena prostředí ve zdravotnických zařízeních

  • Ovlivňování zdravotního stavu pacientů
  • Osobní hygiena pracovníků ve zdravotnictví
  • Nemoci z povolání ve zdravotnictví

  Seznam použité literatury

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?