Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Instalace vody a kanalizace II pro 2. ročník UO Instalatér

  Druhé vydání.

  Naše cena s DPH:
  315 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Adámek Miroslav, Jurečka Aleš
  Nakladatel:
  INFORMATORIUM
  Kód zboží:
  14758
  EAN / ISBN:
  9788073330866
  INFORMATORIUM

  Popis produktu

  • Učebnice seznamuje se způsobem pokládky, montáže, kontroly a údržby veřejné kanalizace, čistíren odpadních vod, kanalizačních přípojek, domovní kanalizace a zdravotně technických zařízení obytných budov.
  • Zmiňuje zásady pro vybavení bezbariérových sanitárních prostorů pro postižené, platné normy pro ukládání a údržbu veřejné i domovní kanalizace a podává přehled instalačních systémů používaných v ČR.
   Dále díl I, III,

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  176

  O učebnici

  V současné době prochází celá oblast technického i zdravotně technického zařízení budov řadou změn, které se týkají používaných materiálů, technologií jejich zpracování a předpisů. Výrobci dodávají na trh ucelené systémy rozvodů a různým označením a použitím. Součástí těchto systémů je i vyvinutý způsob spojování rozvodů, ke kterému výrobci často dodávají také potřebné nářadí.

  Hovoříme-li o zdravotně technických zařízeních, máme na mysli zařízení, která slouží k udržování osobní hygieny člověka a prostředí v budovách i mimo ně. Proto se často označují jako sanitární - zdravotní. Zároveň tato zařízení slouží i k hospodárnému a ekologickému využití vody, která je do objektů dodávána z veřejných vodovodů nebo z místních zdrojů. Znečištěná voda by měla být vrácena do přírodního koloběhu v co nejlepším stavu, aby nedocházelo k zatěžování přírody. Tato zásada nabývá na významu v místech husté zástavby a v průmyslových oblastech. K odvádění znečištěné vody z objektů slouží trubní síť - splašková kanalizace. K odvádění vod, které se hromadí při dešti na povrchu země a střechách objektů, slouží dešťová kanalizace.

  Při pohledu do historie zdravotně technických zařízení zjistíme, že již kolem roku 3750 př. Kr. se v Mezopotámii a kolem roku 1400 př.Kr. v Egyptě používaly sedací záchody splachované vodou. Staří Řekové a Římané v období kolem počátku našeho letopočtu používali na odstraňování lidských exkrementů přenosné nádoby určené k tomuto účelu.

  Nahromaděná moč se používala jako čistící prostředek při praní vlny a jako přípravek pro zpracování kůží.

  V období středověku byla hygienická zařízení velmi opomíjena. Ke svádění odpadních vod sloužily otevřené žlaby v ulicích měst. Do nich se vylévala voda někdy přímo z oken domů. Jako záchody se používaly prosté latríny, u kterých byly velké žumpy. Jelikož neměly téměř žádnou izolaci, znečištěná voda prosakovala do okolní zeminy a do studní. To mělo za následek vznik rozsáhlých epidemií.

  Záchody v podobě, jak je známe dnes, se začaly používat až na přelomu 18. a 19. století. Angličan Cumming vynalezl konstrukci splachovacího záchodu se zápachovou uzávěrkou, zvaného WC (Water Closet - angl.). Tento princip se používá dodnes ve zdokonaleném provedení.

  Úroveň hygienického zařízení v českých městech byla ještě v polovině 20. století na špatné úrovni. Například v Praze mělo v roce 1946 pouze 64% bytů vlastní WC a 50 % vlastní koupelnu. V současnosti je situace mnohem lepší. Jenom v Praze je kolem 1 200 km kanalizačních stok a podíl obyvatel připojených na veřejnou kanalizaci v ČR činí přibližně 81 % (údaj z roku 2008).

  Zařízení, které slouží k odvádění odpadních vod, se nazývá kanalizace. Podle účelu, jemuž je určena, ji dělíme na dva typy:

   Veřejná (obecní, městská) kanalizace - slouží odvádění a čištění odpadních vod na území obce. Její zřizování a provoz upravují platné předpisy a normy, např. ČSN EN 752-1 až 7 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek.

  Domovní kanalizace - odvádí odpadní vody z objektů a pozemků k nim přilehlých. Nejdůležitější normy platné pro tuto oblast jsou ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace a ČSN EN 12 056 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy.           

  Obsah učebnice

  1  Veřejná kanalizace

  • 1.1 Základní pojmy
  • 1.2 Stokové sítě
  • 1.3 Materiály stok
  • 1.4 Montáž a ukládádní stok
  • 1.5 Objekty na stokové síti
  • 1.6 Opravy a zkoušky stok

  2  Čistírny odpadních vod

  • 2.1 Druhy odpadních vod
  • 2.2 Složení odpadních vod
  • 2.3 Městské čistírny odpadních vod
  • 2.4 Menší čisticí zařízení pro veřejnou potřebu - obecní čistírny
  • 2.5 Možnosti čištění odpadních vod u jednotlivých objektů - domovní čistírny

  3  Domovní kanalizační přípojka

  • 3.1 Zásady provádění přípojek
  • 3.2 Možnosti napojení přípojky na stoku
  • 3.3 Varianty napojení objektu
  • 3.4 Zhotovení přípojky pomocí bezvýkopových technologií

  4  Domovní kanalizace

  • 4.1 Základní pojmy
  • 4.2 Materiály potrubí domovní kanalizace
  • 4.3 Domovní splašková kanalizace
  • 4.4 Návrhy a výpočty rozvodů kanalizace
  • 4.5 Dešťová kanalizace
  • 4.6 Zařízení na ochranu domovní kanalizace
  • 4.7 Odvodnění místností pod úrovní veřejné kanalizace
  • 4.8 Postup montáže domovní kanalizace v závislosti na připravenosti stavby
  • 4.9 Prostupy, upevnění, dilatace a izolace kanalizačního potrubí
  • 4.10 Zkoušky domovní kanalizace
  • 4.11 Provoz domovní kanalizace
  • 4.12 Údržba a opravy domovní kanalizace
  • 4.13 Bezpečnost při práci

  5  Přehled instalačních systémů

  • 5.1 Trubní systémy
  • 5.2 Předstěnové instalační systémy
  • 5.3 Odtokové systémy

  6  Zdravotně technická zařízení obytných budov

  • 6.1 Záchody
  • 6.2 Koupelny
  • 6.3 Kuchyně
  • 6.4 Prádelny
  • 6.5 Hygienická zařízení v budovách

  7  Bezbariérové sanitární prostory

  • 7.1 WC kabiny
  • 7.2 Klozetová mísa
  • 7.3 Umyvadlo
  • 7.4 Vana
  • 7.5 Sprcha

  8  Prefabrikace zdravotně technických zařízení

      Literatura

  •  

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Instalace vody a kanalizace II pro 2. ročník UO Instalatér souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?