Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Přestavby budov pro 3. ročník SOU

  Naše cena s DPH:
  189 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Doseděl Antonín, Kárník Vladimír, Kubát Jan
  Nakladatel:
  SOBOTÁLES
  Kód zboží:
  27504
  EAN:
  9788085920703
  ISBN:
  8085920255

  Popis produktu

  • Učebnice osvětluje základní pojmy přestaveb budov, pojednává o poruchách stavebních konstrukcí, popisuje rekonstrukce základů, svislých a vodorovných konstrukcí, stavební úpravy izolací, adaptace při zřizování a rozšiřování otvorů, vybourávání a podchycování zdí a příček, opravy schodů, podlah, omítek, panelových objektů, udržování budov a bezpečnost práce při přestavbách.
  • V novém vydání je učivo upraveno v důsledku změn v technické normalizaci týkající se kreslení výkresů ve stavebnictví, změn v legislativě i změn v učebních osnovách.
  • Je určena žákům SOU, ale i širší veřejnosti se zájmem o přestavby nemovitostí.
   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  160

  O učebnici

  Publikace Přestavby budov odpovídá svým obsahem učební osnově stejnojmenného vyučovacího předmětu a je určena žákům - učňům 3. ročníku. Mohou z ní čerpat i ostatní, zvláště mladší pracovníci ve stavebnictví, při získávání teoretických znalostí z oblasti rekonstrukcí a modernizaci budov.

  Pro osvojení učiva se předpokládají základní znalosti z odborných předmětů stavební technologie, materiály, odborné kreslení i odborného výcviku, na něž přestavby budov navazují. V textu i ve vyobrazení se pro zjednodušení uvažují přestavby budov postavených z tradičních materiálů, i když se v současné praxi setkáváme s potřebou přestavovat, opravovat nebo udržovat i takové budovy, při jejichž výstavbě byly použity stavební hmoty, dílce a prvky již novější. Názvy a značky stavebnin uvedené v publikaci souhlasí s názvy v Přehledu výrobků, materiálů a firem Stavebního informačního ystému ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví. Vyučující mají možnost aktualizovat učivo podle druhů a obchodních značek používaných v regionu.

  Citované právní předpisy zahrnují v textu novely zákonů a vyhlášek z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Novelizovaná úprava zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zakládá povinnost projektanta a zhotovitele stavby navrhnout a použít takové výrobky, které mají být zabudovány do stavby, aby stavba při správném provedení a údržbě splňovala po dobu předpokládané existence (životnosti) požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví, ochranu proti hluku a úsporu energie.    

  Obsah učebnice

    1  ÚVOD

  • 1.1  Účel přestaveb budov
  • 1.2  Péče o životní prostředí při přestavbách budov
  • 1.3  Úloha orgánů pečujících o životní prostředí
  • 1.4  Příprava projektu pro přestavby budov
  • 1.5  Stavební výkresy projektu přestaveb budov

    2  TRHLINY V BUDOVÁCH 

  • 2.1  Trhliny, jejichž příčinou jsou změny v základech
  • 2.2  Trhliny v konstrukcích
  • 2.3  Neškodné trhliny

    3  ZÁKLADY STAVEB 

  • 3.1  Podezdívání základů
  • 3.2  Prohlubování sklepa
  • 3.3  Podchycování základů sousedních budov
  • 3.4  Rozšiřování základů
  • 3.5  Zpevňování základové půdy
  • 3.6  Rekonstrukce žump
  • 3.7  Bezpečnostní předpisy

    4  CIHELNÉ ZDIVO

  • 4.1  Přizdívání nosných zdí a pilířů
  • 4.2  Výměna pilířů
  • 4.3  Zazdívání otvorů
  • 4.4  Opravy trhlin
  • 4.5  Vyrovnávání vychýlených zdí
  • 4.6  Vkládání nových zedních kleští
  • 4.7  Opravy komínů
  • 4.8  Dodatečné zřizování komínů
  • 4.9  Komíny pro novou kotelnu
  • 4.10  Větrací průduchy
  • 4.11  Sekání drážek a prostupů

    5  STROPY A KLENBY 

  • 5.1  Příčiny trhlin v cihelných klenbách, oprava přetížené, rozestouplé a drcené klenby
  • 5.2  Opravy starých dřevěných stropů
  • 5.3  Výměna celého stropu
  • 5.4  Odstranění dřevokazné houby
  • 5.5  Snížení světlé výšky místnosti
  • 5.6  Opravy plochých střech

    6  DODATEČNÉ IZOLACE 

  • 6.1  Příčiny vzniku vlhkosti ve starých budovách 
  • 6.2  Dodatečné vodorovné a svislé izolace
  • 6.3  Příčky se vzduchovou mezerou
  • 6.4  Metody vysušování vlhkých zdí
  • 6.5  Dodatečná tepelná izolace
  • 6.6  Parotěsné zábrany
  • 6.7  Dodatečná zvuková izolace
  • 6.8  Základy strojů

    7  ZŘIZOVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ OTVORŮ

  • 7.1  Zřizování nových zaklenutých otvorů
  • 7.2  Zřizování otvorů s rovným nadpražím
  • 7.3  Rozšiřování otvorů
  • 7.4  Způsoby podchycování zdiva
  • 7.5  Zajištění správného provádění prací
  • 7.6  Zřizování větších otvorů v monolitických železobetonových stropech

    8  VYBOURÁVÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ ZDÍ A PŘÍČEK

  • 8.1  Vybourávání příčky 150 mm tlusté. Vybourávání nosné zdi
  • 8.2  Zřizování nových příček

    9  SCHODY 

  • 9.1  Výměna prasklého stupně
  • 9.2  Podchycování schodišťového ramena
  • 9.3  Oprava kamenných nebo betonových stupňů
  • 9.4  Povlaky stupňů

  10  PODLAHY

  11  OMÍTKY A ŘÍMSY  

  • 11.1  Opravy vnitřních omítek
  • 11.2  Opravy vnitřních nátěrů a maleb
  • 11.3  Příčiny poruch vnějších omítek
  • 11.4  Opravy venkovních omítek a říms
  • 11.5  Opravy říms

   12  UDRŽOVÁNÍ BUDOV

  • 12.1  Nepříznivé vlivy, které působí na životnost stavby
  • 12.2  Ochrana před nepříznivými vlivy
  • 12.3  Zásady přestavby a údržby památkových objektů
  • 12.4  Úprava sociálních zařízení

   13  OPRAVY PANELOVÝCH OBJEKTŮ 

  • 13.1  Dodatečné úpravy štítových zdí proti promrzání
  • 13.2  Vnější povrchové úpravy obvodových plášťů panelových staveb
  • 13.3  Úpravy spár obvodových plášťů panelových staveb
  • 13.4  Úpravy podlah
  • 13.5  Opravy železobetonových konstrukcí

   14  BOURÁNÍ BUDOV 

  • 14.1  Zajištění bezpečnosti práce
  • 14.2  Bourání rozebíráním, strháváním budov a výbušninami
  • 14.3  Zabezpečení sousedních budov
  • 14.4  Základní předpisy pro demolice budov

   15  NÁVAZNOST UČEBNÍCH OBORŮ VE STAVEBNICTVÍ NA CIVILNÍ OCHRANU

  • 15.1  Obecně závazné právní předpisy pro civilní ochranu
  • 15.2  Integrovaný záchranný systém
  • 15.3  Přehled základních činností civilní ochrany v České republice
  • 15.4  Záchranné a vyprošťovací práce
  • 15.5  Používané metody při rozrušování panelových a železobetonových konstrukcí

  Literatura

  Přehled použitých technických norem a předpisů 

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?