Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Technologie III pro učební obory lakýrník, malíř

  Naše cena s DPH:
  289 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Liška R., Macík J.
  Nakladatel:
  SOBOTÁLES
  Kód zboží:
  24339
  EAN:
  9788085920826
  ISBN:
  8085920824

  Popis produktu

  • Učebnice navazuje na předchozí dva díly "Technologií" od stejných autorů.
  • Přehlednou formou seznamuje žáky se speciálními a náročnými technikami, které využijí v budoucnu ve svých specializacích jako písmomalíři, nábytkoví lakýrníci, autolakýrníci a malíři podílející se na restaurátorských pracích.
  • Přináší informace o široké škále povrchových úprav zahrnující techniky a technologie od nejstarších (slohové malby, štukolustro, mozaika, freska, sgrafito, řezání do staniolu) po nejnovější (dekorativní nátěry, počítačová sazba, sítotiskové techniky).
   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  234

  O učebnici

  Učebnice Technologie pro 3. ročník učebních oborů SOU lakýrník, malíř a učebního oboru OU malířské, lakýrnické a natěračské práce navazuje na učebnici Technologie pro 2. ročník, vydanou v loňském roce.

  Přestože některá témata jsou společná pro všechny obory, pro větší přehlednost je učebnice strukturována do dvou částí - malířské a lakýrnické, resp. natěračské. V malířské části žáky seznamuje s nátěry fasád, dekorativními omítkami, bronzovými nátěry, patinováním, zlacením a slohovými malbami. Součástí textu je i kapitola o historických slozích.

  V lakýrnické a natěračské části jsou žáci seznamováni s problematikou dekorativních a plastických nátěrů, žilkování, písmomalířských prací a sítotisku, autolakýrnických prací, nátěry kovových konstrukcí a novodobými nátěry. Text je zakončen přehledem nanášecích technik a jednotlivými nátěrovými systémy a postupy. Učebnice navazuje na mezipředmětové vztahy, zejména odborný výcvik, materiály a chemii.

  Na konci každého tématu je krátké shrnutí, které heslovitě připomíná hlavní body nosných kapitol. Vysvětlující, upozorňující nebo odkazující poznámky jsou uváděny pod čarou. U některých kapitol jsou přehledy kapitol souvisejících zejména s učebnicí prvního a druhého ročníku.

  Učebnice obsahově vychází ze schválených učebních osnov. Některá témata jsou pro jejich dnes již spíše informační charakter rozsahově upravena, některá témata byla rozšířena či nově zařazena. Do kapitoly písmomalířských prací bylo nově zařazeno téma lepení samolepicích fólií, neboť se domníváme, že do kapitoly patří a odráží moderní trend při výrobě samolepicích nápisů. V některých kapitolách jsme se věnovali jednotlivým technologickým postupům i nad rámec učebních osnov. Jde však o témata, o kterých nám není známo, že by byla v nějaké literatuře zpracována, nebo že by k nim existovala doplňující literatura.

  Při zpracování učebního materiálu bylo našim cílem vytvořit učebnici technologie, která bude na jedné straně prezentovat tradiční řemeslné dovednosti a na straně druhé naznačovat cestu, kudy se bude problematika povrchových úprav ubírat v novém tisíciletí.    

  Obsah učebnice

  ČÁST MALÍŘSKÁ

  1   Nátěry fasád

  • 1.1 Průzkum objektu
  • 1.2 Příprava podkladu - odstranění nesourodých vrstev
  • 1.3 Nanášení nátěrových vrstev
  • 1.4 Vápenné nátěry
  • 1.5 Nátěry fasád novodobými materiály
  • 1.6 Povětrnostní podmínky pro aplikaci nátěrových hmot, technologické přestávky
  • 1.7 Bezpečnost a hygiena práce

  2    Tenkovrstvé dekorativní omítky

  • 2.1 Příprava podkladu
  • 2.2 Nanášení dekorativních omítek a jejich zpracování

  3    Linkrusty

  • 3.1 Příprava podkladu pod linkrusty
  • 3.2 Suroviny pro výrobu linkrustové hmoty
  • 3.3 Příprava linkrustové hmoty
  • 3.4 Technika nanášení linkrustové hmoty
  • 3.5 Technika modelace
  • 3.6 Konečná úprava povrchu trvalé linkrusty
  • 3.7 Jiné druhy linkrust
  • 3.8 Ochrana proti znečištění stavebních prvků
  • 3.9 Teplotní podmínky a technologické přestávky
  • 3.10 Bezpečnost a hygiena práce

  4    Měření a výpočet malířských ploch

  • 4.1 Měřící pomůcky
  • 4.2 Praktické měření

  5    Bronzové nátěry

  • 5.1 Mletý bronz
  • 5.2 Mletý hliník

  6    Patinování

  • 6.1 Patinování na vodová pojiva
  • 6.2 Patinování na olejová pojiva
  • 6.3 Voskové patinování

  7    Zlacení

  • 7.1 Příprava podkladu
  • 7.2 Zlacení olejové
  • 7.3 Zlacení linky
  • 7.4 Zlacení na poliment
  • 7.5 Zlacení mordantové
  • 7.6 Zlacení na vodová pojidla
  • 7.7 Nepravé zlacení a stříbření

  8    Polychromie

  9    Štukolustro

  • 9.1 Druhy štukolustra
  • 9.2 Materiál pro štukolustro
  • 9.3 Podklad pro přímé štukolustro
  • 9.4 Příprava hmoty pro štukolustro
  • 9.5 Nanášení hmoty pro přímé štukolustro
  • 9.6 Broušení a leštění přímého štukolustra
  • 9.7 Lití nepřímého štukolustra

  10  Mozaika, freska, sgrafito

  • 10.1 Mozaika
  • 10.2 Malba fresková
  • 10.3 Sgrafito

  11  Malby slohové

  • 11.1 Počátky výtvarného umění
  • 11.2 Románský sloh
  • 11.3 Gotický sloh
  • 11.4 Sloh renesanční
  • 11.5 Sloh barokní
  • 11.6 Rokokový sloh
  • 11.7 Klasicismus a empír
  • 11.8 Romantismus
  • 11.9 Secesní sloh
  • 11.10 Moderna a český kubismus
  • 11.11 Praktické uplatnění slohových maleb

  ČÁST LAKÝRNICKÁ

  12  Dekorativní a plastické nátěry

  • 12.1 Nástřiky tepanými emaily
  • 12.2 Nátěry trhané
  • 12.3 Nátěry krystalové
  • 12.4 Nátěry čeřínkové
  • 12.5 Nátěry perleťové
  • 12.6 Nátěry reflexní
  • 12.7 Nátěry s textilním povrchem
  • 12.8 Nátěry broušené
  • 12.9 Probrušované nátěry

  13  Základy malby dřev - žilkování

  • 13.1 Charakteristické znaky nejčastěji napodobovaných dřev
  • 13.2 Techniky žilkování
  • 13.3 Žilkování nábytku

  14  Písmomalířské práce

  • 14.1 Podklady pro písmomalířské práce
  • 14.2 Pomůcky a nástroje pro písmomalířské práce
  • 14.3 Nápisy na textilních podkladech
  • 14.4 Nápisy na emailových podkladech
  • 14.5 Písmomalířské práce na skle
  • 14.6 Nápisy zhotovené pomocí šablony
  • 14.7 Lepení samolepících fólií
  • 14.8 Bezpečnost a hygiena při písmomalířských pracích
  • 14.9 Současné trendy v písmomalířské profesi

  15  Základy techniky sítotisku

  • 15.1 Historie a perspektivy sítotisku
  • 15.2 Výhody a neváhody sítitisku
  • 15.3 Uplatnění sítotisku
  • 15.4 Tisková předloha
  • 15.5 Tisková forma
  • 15.6 Přenos tiskového motivu
  • 15.7 Sítotisková zařízení, nástroje a materiály
  • 15.8 Sítotiskové barvy
  • 15.9 Technika ručního tisku na různé podklady
  • 15.10 Bezpečnost a hygiena práce

  16  Autolakýrnické práce

  • 16.1 Rozdělení autolakýrnických prací
  • 16.2 Přípravné práce
  • 16.3 Technologické postupy používané v autolakýrnictví
  • 16.4 Charakteristika moderních nátěrových hmot používaných v autolakýrnictví
  • 16.5 Speciální práce v autolakýrnictví
  • 16.6 Bezpečnost a hygiena práce

  17  Nátěry ocelových konstrukcí

  • 17.1 Příprava povrchu před nátěrem
  • 17.2 Používané materiály
  • 17.3 Technika nátěr
  • 17.4 Příklady technologických postupů nátěru
  • 17.5 Další způsoby ochrany kovů proti korozi
  • 17.6 Zásady bezpečnosti a hygieny práce při nátěrech kovových konstrukcí

  18  Užití novodobých nátěrů

  • 18.1 Nátěry provedené práškovými nátěrovými hmotami
  • 18.2 Polyesterové nátěry
  • 18.3 Akrylátové nátěry
  • 18.4 Epoxidové nátěry

  19  Nanášecí techniky

  • 19.1 Hlediska ovlivňující volbu nanášecí techniky
  • 19.2 Natírání nátěrových hmot
  • 19.3 Máčení do nátěrové hmoty
  • 19.4 Polévání nátěrovou hmotou
  • 19.5 Bubnování
  • 19.6 Navalování nátěrových hmot
  • 19.7 Stříkání nátěrových hmot
  • 19.8 Elektroforézní nanášení nátěrových hmot
  • 19.9 Bezpečnostní opatření při práci s nanášecími nátěrovými technikami

  20  Určování nátěrových systémů a postupů

  • 20.1 Volba nátěrového systému podle druhu podkladu
  • 20.2 Volba nátěrového postupu podle vnějších vlivů působících na nátěr
  • 20.3 Příklady nátěrových postupů pro různá prostředí

  21  Barevné nátěry v prostředí

  • 21.1 Barva a architektura
  • 21.2 Barevné nátěry v interiéru
  • 21.3 Barevně funkční nátěry

  Závěr

  Literatura

   

   

   

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?