Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Strojírenská technologie I pro strojírenské učební obory

  Naše cena s DPH:
  235 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Bothe Otakar
  Nakladatel:
  SOBOTÁLES
  Kód zboží:
  24334
  EAN:
  9788085920420
  ISBN:
  8085920425

  Popis produktu

  • V učebnici jsou vysvětleny základní poznatky o fyzikálních, chemických, mechanických a technologických vlastnostech nejdůležitějších strojírenských materiálů, dále o způsobu zpracování technických materiálů a jejich použití.
  • Popsány jsou i základy metalurgie a tepelného zpracování materiálů.
   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  124

  O učebnici

  Jedním z předpokladů dobrých výsledků ve výuce je naučit žáky samostatně pracovat s učebnicí.

  Techniku samostatného studia si mohou žáci osvojit jen za soustavného vedení učitele. K tomu má směřovat učitelova práce v celém vyučovacím procesu. Při výkladu nového učiva má učitel žákům vytvářet vhodné podmínky k samostatnému učení tím, že jim učivo jasně vysvětlí, věnuje péči výkladu odborných názvů, významu cizích slov apod. Pomáhá jim také tím, že obsah a stavbu výkladu podřídí způsobu, jímž je učivo v učebnici zpracováno, popřípadě během výkladu píše na tabuli osnovu kapitoly. Také při upevňování učiva, které bezprostředně navazuje na výklad, může učitel žáky nepřímo připravovat k samostatnému učení, když s nimi zopakuje hlavní témata, která pak ještě zdůrazní při závěrečném shrnutí koncem vyučovací hodiny.

  Zvlášť důležité je, aby při ukládání domácího úkolu dal žákům návod, jak se mají doma učit. Někdy postačí, upozorní-li je na důležitá místa v učebnici, uvede-li, co si mají osvojit podrobně, co jen přehledně, k čemu si mají dělat výpisky či vymyslet vlastní příklady apod. Využívá k tomu kontrolních otázek uvedených v učebnici, které sám rozšiřuje podle potřeby o další.

  Čas od času má učitel konat s žáky i cvičení, v nichž se žáci učí, jak si mají počínat při samostatné práci s učebnicí. Má je učit analyzovat text učebnice, správně podtrhávat, dělat výpisky, sestavovat osnovu, konspekt, přehledy apod. Žáci si tak postupně osvojují účelný systém práce, kterého pak mají využívat při samostatném studiu. Nejčastěji by měl být založen na tomto postupu:

  • 1. První orientační čtení; cíl - uvědomit si, o čem text pojednává.
  • 2. Analytické cvičení po odstavcích nebo větších myšlenkových celcích; rozlišení hlavních věcí od vedlejších, vyhledávání důležitých údajů, fakt, pojmů, definic atd.; podtrhávání hlavních myšlenek, pořizování výpisků; vyhledávání příkladů apod.
  • 3. Sestavení osnovy nebo konspektu.
  • 4. Opakování vlastními slovy za pomoci učebnice a osnovy.
  • 5. Samostatná reprodukce vlastními slovy s použitím vlastních příkladů.
  • 6. Opakování podle kontrolních otázek a řešení praktických úloh.

  Podle povahy učiva může být tento postup rozmanitě pozměňován. Kromě toho se mají žáci učit pracovat také s jinou technickou literaturou, např. s technickými tabulkami, odbornými časopisy, populárně vědeckou literaturou, naučnými slovníky apod.      

  Obsah učebnice

  1   Ú v o d

  • 1.1 Úkoly strojírenské technologie
  • 1.2 Rozdělení technologie

  2   V l a s t n o s t i   t e c h n i c k ý c h   m a t e r i á l ů

  • 2.1 Fyzikální vlastnosti
  • 2.2 Chemické vlastnosti
  • 2.3 Mechanické vlastnosti
  • 2.4 Technologické vlastnosti
  • 2.5 Opotřebení materiálu

  3   Z k o u š e n í    t e c h n i c k ý c h   m a t e r i á l ů

  • 3.1 Mechanické zkoušky
  • 3.2 Technologické zkoušky
  • 3.3 Nedestruktivní zkoušky

  4   T e c h n i c k é   m a t e r i á l y

  • 4.1 Kovové materiály
  • 4.2 Nekovové materiály

  5   Z á k l a d y   m e t a l u r g i e   a   t e p e l n é h o   z p r a c o v á n í

  • 5.1 Základy metalografie
  • 5.2 Tepelné zpracování

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Strojírenská technologie I pro strojírenské učební obory souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?