Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -12%

  • Strojnické tabulky 1 pro školu i praxi

  Strojnické tabulky 1 pro školu i praxi

  jednotky, matematika, mechanika, technické kreslení, strojní součásti

  Naše cena s DPH:
  697 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  794 Kč
  Ušetříte:
  97 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Řasa Jaroslav, Švercl Josef
  Nakladatel:
  SCIENTIA
  Kód zboží:
  15572
  EAN:
  9788071833123
  ISBN:
  8071833126
  SCIENTIA

  Popis produktu

  • JEDNOTKY, MATEMATIKA, MECHANIKA, TECHNICKÉ KRESLENÍ, STROJNÍ SOUČÁSTI.
  • Cílem této učební příručky je zpracovat souborně a přehledně - formou tabulek, diagramů a vzorců - základní poznatky, které získají studenti středních průmyslových škol při studiu technických předmětů.
  • Pomůcka může sloužit studentům nejen po celou dobu jejich studia, ale i po vstupu do praxe. Svou koncepcí a obsahem najdou tabulky uplatnění i u studentů vysokých škol. Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi. Tabulky jsou samozřejmě zpracovány na základě aktuálních harmonizovaných norem a v souladu s platnými mezinárodními normami.
  • Publikace shrnuje základní informace z matematiky, fyziky, chemie, mechaniky, hydromechaniky, termomechaniky, uvedeny jsou zákonné jednotky a veličiny (včetně převodních tabulek). Technické kreslení je zpracováno na základě nejnovějších harmonizovaných norem. Oddíl Strojní součásti obsahuje informace o závitech, šroubech, maticích, podložkách, nýtech, čepech, kolících, klínech, hřídelích, pružinách, ložiskách, těsnění, mazání, převodech lanových, řetězových, řemenových, ozubenými koly, o spojkách, převodovkách, elektromotorech a armaturách.
  • Uvedené informace vycházejí nejen z příslušných norem, ale také z katalogů výrobních a obchodních firem, čímž má uživatel záruku, že vybranou součást může na trhu skutečně koupit. U každé strojní součásti jsou kromě rozměrů uvedeny také materiál a základní výpočetní vztahy pro její dimenzování.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  751

  O učebnici

  Strojnické tabulky pro školu a praxi nahrazují plně dosud vydané Tabulky, a ty ještě dále rozvíjejí o nové poznatky. Cílem autorů je poskytnout studentům středních škol i vysokých škol s technickým zaměřením podrobnější (rozšířené) informace z oblasti konstrukce, volby materiálu a technologie, které jim usnadní studium a následně vstup do praxe.

  Zavádění harmonizovaných evropských norem vede k rychlému zastarávání informací uváděných v dříve vydávaných Strojnických tabulkách. Našim cílem proto bylo vytvořit příručku, která by obsahovala jak údaje z těchto norem, tak údaje o výrobcích nabízených tuzemskými i zahraničními výrobci na našem trhu.

  Vzhledem k většímu objemu informací jsou Tabulky rozděleny do dvou samostatných dílů, z nichž první obsahuje informace potřebné především pro konstruktéry, druhý především pro technology. 

  V prvním díle jsou uvedeny zákonné jednotky a veličiny, hlavní matematické vztahy, vybrané zákony z fyziky, výpočetní vztahy z mechaniky a základní poznatky z technického kreslení odpovídající novým harmonizovaným evropským normám. Část Strojní součásti obsahuje vedle rozměrových tabulek také postupy výpočtu součástí a konstrukční pokyny pro jejich využití.

  V Tabulkách jsou akceptovány poznatky a harmonizované normy platné před datem 1. 5. 2004. Je proto nutné, aby studenti i učitelé sledovali průběžně další postup harmonizace tuzemských norem a tabulky si upravovali a doplňovali.

  Druhý díl uvádí základní poznatky z nauky o materiálu, informace usnadňující volbu technicky i ekonomicky vhodného materiálu, přehled kovových i nekovových polotovarů, informace o technologii kování, lisování, tažení, odlévání, svařování, pájení, lepení a obrábění. Tabulkové zpracování upínacích prvků nástrojů a obrobků obsahuje tradiční, ale také nové způsoby upínání a nové upínací prvky (např. hydraulické, elektrické apod.), které nebyly v předešlých Strojnických tabulkách uváděny. Přehlednou formou jsou uvedeny informace o druzích a rozsazích měření používaných měřidel.  

  Obsah učebnice

  VŠEOBECNÁ ČÁST

  VELIČINY A JEDNOTKY

  • Veličiny a jednotky SI
  • Vedlejší jednotky, včetně speciálních
  • Veličiny - přehled
  • Veličiny a jednotky v mechanice
  • Přehled převodních součinitelů
  • Tabulky pro přepočet veličin
  • Veličiny a jednotky v elektrotechnice
  • Převodní vztahy mezi jednotkami práce a energie
  • Anglické (americké) jednotky soustavy f p s 
  • Přepočet nejdůležitějších jednotek soustavy f p s na soustavu SI

  MATEMATIKA, FYZIKA

  • Matematika
  • Fyzika

  MECHANIKA

  • Těžiště rovinných a prostorových útvarů
  • Pasivní odpory
  • Odpory při valení
  • Pružnost a pevnost
  • Vzpěrná pevnost přímých prutů
  • Hertzův kontaktní tlak 
  • Termomechanika
  • Hydromechanika

  TECHNICKÉ KRESLENÍ 

  VYVOLENÁ ČÍSLA

  • Základní řady normálních vyvolených čísel
  • Normální délkové rozměry

  NORMÁLNÍ ÚHLY

  FORMÁTY A ÚPRAVA VÝKRESOVÝCH LISTŮ

  TECHNICKÉ PÍSMO

  ČÁRY

  ODKAZY NA POLOŽKY, ODKAZOVÉ ČÁRY

  MĚŘÍTKA

  GRAFICKÉ OZNAČOVÁNÍ MATERIÁLŮ V ŘEZECH

  SOUSTAVA TOLERANCÍ A ULOŽENÍ ISO

  • Základní pojmy, názvy a značky
  • Výpočet základních tolerancí
  • Výpočet základních úchylek hřídelů a děr
  • Mezní úchylky tolerančních polí
  • Doporučená uložení

  PŘEDEPISOVÁNÍ TOLERANCÍ NA VÝKRESECH

  • Základní pravidlo tolerování
  • Tolerování délkových a úhlových rozměrů. Předepisování na výkresech
  • Tolerance tvaru a polohy
  • Předepisování geometrických tolerancí na výkresech
  • Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů
  • Všeobecné tolerance. Nepředepsané geometrické tolerance

  STRUKTURA POVRCHU

  • Parametry
  • Předpis, doplňkové požadavky
  • Volba drsnosti povrchu - doporučení
  • Drsnost povrchu dosahovaná jednotlivými způsoby obrábění

  ZAOBLENÍ A ZKOSENÍ HRAN

  ZÁPICHY

  STŘEDICÍ DŮLKY

  • Označení
  • Středicí důlky se závitem a s vrcholovým úhlem 60°

  RÝHOVÁNÍ A VROUBKOVÁNÍ

  DRÁŽKOVÁNÍ

  • Jemné drážkování
  • Rovnoboké drážkování válcových hřídelů s vnitřním středěním
  • Drážkové spojení evolventní s úhlem profilu 30º

  VÁLCOVÉ KONCE HŘÍDELŮ

  • Dovolené točivé momenty přenášené konci hřídelů

  POPISOVÁ POLE

  SEZNAMY POLOŽEK

  PRUŽINY - ZOBRAZOVÁNÍ 

  VALIVÁ LOŽISKA - ZOBRAZOVÁNÍ

  OZUBENÁ KOLA

  • Moduly ozubených kol

  ŘETĚZOVÁ KOLA

  • Mezní úchylky

  ZNAČKY PRO KINEMATICKÁ SCHÉMATA

  ZNAČKY PRO KRESLENÍ POTRUBÍ

  ZNAČKY PRO KRESLENÍ HYDRAULICKÝCH A PNEUMATICKÝCH SCHÉMAT

  STROJNÍ SOUČÁSTI 

  ZÁVITY

  • Přehled
  • Značení
  • Metrické závity pro všeobecné použití
  • Metrické závity pro jemnou mechaniku a optiku
  • Palcové závity pro všeobecné použití
  • Whitworthovy závity
  • Trubkové závity
  • Lichoběžníkové závity

  ŠROUBY

  • Přehled
  • Značení
  • Jmenovité délky šroubů
  • Mechanické a fyzikální vlastnosti materiálů spojovacích součástí
  • Namáhání šroubu - výpočet
  • Předběžná volba průměru šroubu
  • Doporučené utahovací momenty pro šrouby z uhlíkové a legované oceli
  • Díry pro šrouby
  • Vnější metrický závit
  • Vnitřní metrický závit
  • Válcové zahloubení
  • Kuželové osazené zahloubení pro zápustné hlavy šroubů
  • Konstrukční pokyny pro doraz šroubového spoje
  • Prostor potřebný pro užití klíčů na šestihrany
  • Šrouby se šestihrannou hlavou
  • Lícované šrouby s dlouhým závitem
  • Šrouby s válcovou hlavou
  • Šrouby s půlkulatou hlavou s přímou drážkou
  • Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou
  • Šrouby se zápustnou hlavou
  • Stavěcí šrouby s drážkou
  • Upínací šrouby s osazeným koncem
  • Zápustné závitořezné šrouby s čočkovitou hlavou
  • Samořezné šrouby
  • Šrouby do plechu
  • Křídlaté šrouby
  • Přesné otočné šrouby s okem
  • Závěsné šrouby
  • Šrouby s hlavou T a se čtyřhranem
  • Závrtné šrouby

  MATICE

  • Přehled
  • Značení
  • Šestihranné matice
  • Korunové matice
  • Uzavřené matice
  • Válcové matice s drážkou
  • Rýhované matice
  • Pojistné matice dvoudílné
  • Samojistné matice šestihranné
  • Válcové matice s dírami
  • Kruhové matice
  • Křídlaté matice
  • Matice do obrobených upínacích T drážek
  • Přehled pevnostních tříd materiálů
  • Přehled doplňkových číslic

  PODLOŽKY A ZÁVLAČKY

  • Přehled
  • Značení
  • Ploché kruchové podložky
  • Podložky pro šrouby s válcovou a půlkulovou hlavou
  • Pružné podložky
  • Ozubené podložky
  • Vějířovité podložky
  • Pojistné podložky
  • Podložky pod nýty
  • Čtyřhranné podložky pro dřevěné konstrukce
  • Závlačky

  NÝTY

  • Přehled
  • Značení
  • Výpočet nýtovaných spojů
  • Nýty s půlkulovou hlavou
  • Zápustné nýty
  • Trubkové nýty

  ČEPY, KOLÍKY A POJISTNÉ KROŽKY

  • Přehled čepů a kolíků
  • Značení
  • Čepy - výpočet
  • Kolíky - výpočet
  • Čepy
  • Kolíky
  • Rýhované kolíky
  • Rýhované hřeby
  • Pojistné kroužky

  KLÍNY, PERA, HŘÍDELE A PROFILOVÁ SPOJENÍ

  • Přehled klínů a per
  • Značení
  • Úchylky rozměrů klínů, per a drážek
  • Únosnost klínů - výpočet
  • Drážkové klíny s nosem i bez nosu a klíny vsazené
  • Ploské klíny
  • Tangenciální klíny
  • Pera
  • Profilová spojení
  • Polygonové spoje
  • Náboje
  • Hřídele
  • Moduly kruhových průřezů s drážkou pro pero

  PRUŽINY

  • Přehled
  • Značení
  • Materiál
  • Šroubovité válcové pružiny
  • Talířové pružiny
  • Zkrutné šroubovité pružiny
  • Spirálové pružiny
  • Torzní tyče
  • Pryžové pružiny

  LOŽISKA, KLUZNÁ LOŽISKA

  • Přehled
  • Značení
  • Vlastnosti a použití
  • Vhodnost použití kluzných ložisek
  • Přehled vybraných materiálů dostupných v ČR
  • Kluzná ložiska - výpočet
  • Samomazná pouzdra ze slinovaných materiálů
  • Bimetalická pouzdra
  • Kovová pouzdra
  • Válcová pouzdra

  VALIVÁ LOŽISKA

  • Přehled
  • Vhodnost použití valivých ložisek
  • Značení
  • Materiál
  • Volba uložení ložiska
  • Výpočet valivých ložisek
  • Rozměrové tabulky
  • Ocelové kuličky

  TĚSNĚNÍ

  • Přehled těsnicích prvků
  • Schematické značení
  • Zásady pro volbu těsnicích prvků
  • Hřídelové těsnicí kroužky
  • Kroužky kruhového průřezu pro těsnění (O - kroužky)
  • Opěrné kroužky
  • Těsnicí manžety
  • Těsnicí kroužky
  • Těsnicí desky
  • Pístní kroužky

  MAZÁNÍ

  • Přehled
  • Značení
  • Mazací hlavice
  • Mazací zátky
  • Maznice
  • Olejoznaky

  LANA A LANOVÉ PŘEVODY

  • Přehled
  • Značení
  • Ocelová lana - výpočet
  • Jednopramenná ocelová lana
  • Šestipramenná ocelová lana
  • Vícepramenná ocelová lana
  • Kladky a bubny pro ocelová lana

  ŘETĚZY A ŘETĚZOVÁ KOLA

  • Přehled
  • Značení
  • Svařované řetězy zkoušené
  • Válečkové řetězy
  • Rychloběžné pouzdrové řetězy
  • Gallovy řetězy
  • Řetězová kola

  ŘEMENY A ŘEMENOVÉ PŘEVODY

  • Přehled řemenů a řemenic
  • Značení klínových řemenů
  • Výpočet převodů a volba velikosti klínového řemene
  • Hnací klínové řemeny klasického průřezu
  • Úzké klínové řemeny pro průmyslové použití
  • Klínové řemeny PU
  • Oboustranné klínové řemeny
  • Drážkové klínové řemeny Micro - V
  • Řemenice pro hnací klínové řemeny klasických průřezů
  • Řemenice pro úzké klínové řemeny
  • Řemenice pro drážkové klínové řemeny Micro - V
  • Ozubené řemeny
  • Doporučené minimální rozměry ozubených řemenic

  OZUBENÁ KOLA A PŘEVODY OZUBENÝMI KOLY

  • Výpočet čelních ozubených kol
  • Kuželová soukolí
  • Šneková soukolí

  SPOJKY A HŘÍDELOVÉ KLOUBY

  • Hřídelové spojky
  • Hřídelové klouby

  PŘEVODOVKY

  • Přehled
  • Převodové číslo, provozní hodnoty
  • Příkony strojů
  • Čelní převodovky
  • Šnekové převodovky
  • Planetové převodovky

  ELEKTROMOTORY

  • Třífázové asynchronní elektromotory
  • Krokové motory

  ARMATURY A POTRUBÍ

  • Přehled (výběr)
  • Jmenovité světlosti
  • Jmenovité tlaky
  • Průtočná rychlost látek
  • Označování potrubí podle provozní tekutiny
  • Tlakové ztráty v potrubí
  • Bezešvé ocelové trubky
  • Fitinky
  • Zátky
  • Příruby
  • Přírubová hrdla pro PN 2,5 až PN 250

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?