Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -2%

  • Strojnictví pro SOU nestrojírenská

  Strojnictví pro SOU nestrojírenská

  Naše cena s DPH:
  239 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  245 Kč
  Ušetříte:
  6 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Doleček Josef, Holoubek Zdeněk
  Nakladatel:
  SOBOTÁLES
  Kód zboží:
  27498
  ISBN:
  8085920263

  Popis produktu

  • V učebnici jsou vysvětleny základy technického kreslení, popsány technické kovové a nekovové materiály, spojovací součásti a druhy spojů, součásti k přenosu otáčivého pohybu, převody a jejich součásti, potrubí s příslušenstvím a mechanismy a jejich součásti.
  • Je určena pro výuku strojnictví v SOU nestrojírenských
   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  188

  O učebnici

  Odborné vzdělání v učňovském školství se realizuje odborně zaměřenými společenskovědními předměty, teoretickými odbornými předměty a odborným výcvikem. Teoretické odborné předměty a odborný výcvik tvoří základ odborného vzdělání.

  Charakter dělnických činností ve výrobním procesu zdůrazňuje postavení základních odborných předmětů, kde se více prosazuje obsah zaměřený na chápání příčin a principů nových technických prostředků a technologických postupů, tj. na pěstování komplexního všeobecně technického myšlení proti tradičnímu, převážně popisnému charakteru vyučování. Tento trend, který představuje zásadní rozdíl v přístupu ke koncipování přípravy dělníků ve srovnání s minulostí, je třeba dále rozvíjet. 

  Odporné vzdělání zprostředkované základními odbornými předměty představuje soustavu vědomostí a dovedností, která tvoří významný předpoklad pro uvědomělé a komplexní pochopení technického principu, funkce, významu a užití strojů a zařízení ve výrobním procesu, popř. pracovních činností.

  Cílem základních odborných předmětů je vytvářet předpoklady k uvědomělému a trvalému osvojování základů odborných vědomostí a dovedností aplikovaných ve specificky odborných předmětech. Základní odborné předměty tvoří mezistupeň mezi všeobecným vzděláním a vzděláním specificky odborným.

  Mezi základními odbornými předměty zaujímá významné postavení vyučovací předmět strojnictví. Cílem tohoto předmětu je rozvíjet technické myšlení žáků, tzn. na základě poznání fyzikálně technické podstaty, principu, funkce a významu jednotlivých částí strojů lépe pochopit funkci strojů a zařízení v technologickém procesu v daném oboru. Předmět strojnictví vytváří předpoklady pro uvědomělé chápání učiva speciálních odborných předmětů a odborného výcviku a tím rozvíjí komplexní myšlení žáků.

  Současně se zdůrazňuje požadavek zvyšovat nároky na teoretickou složku obsahu učiva, na vzájemné podmíněné vazby; neznamená to však, že se bude vzdalovat od vlastní praktické složky, která má dosud dominantní postavení. Právě toto úzké sepětí musí prolínat celým výchovně vzdělávacím procesem. V oblasti učňovského školství jsou nejpříznivější podmínky pro těsné spojení teoretických poznatků s poznatky z praktického vyučování.

  Především jde o polytechnický princip, který vytváří podmínky pro široký profil dělnické kvalifikace, vytváří polytechnický typ dělníka, který má široké všeobecně technické vědomosti a dovednosti, jež mu umožňují snadněji se orientovat v nové výrobní situaci a osvojit si nové vědomosti a dovednosti, které jsou nezbytné k plnění stále složitějších a měnících se pracovních funkcí. Jde o to, aby žáci získali hluboké a trvalé všeobecně technické a polytechnické vědomosti a odpovídající dovednosti, které se mohou snadno přenášet do nových situací.

   

        

  Obsah učebnice

  1   ÚVOD

  • 1.1 Význam studia vyučovacího předmětu
  • 1.2 Normalizace a typizace

  2   ZÁKLADY TECHNICKÉHO KRESLENÍ

  • 2.1 Význam technického kreslení
  • 2.2 Pomůcky pro kreslení a jejich používání
  • 2.3 Normalizace v technickém kreslení
  • 2.4 Tvarové určení součástí
  • 2.5 Rozměrové určení součásti - kótování
  • 2.6 Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy
  • 2.7 Předepisování jakosti povrchu součásti
  • 2.8 Kreslení strojních součástí a spojů
  • 2.9 Druhy výkresů

  3   TECHNICKÉ MATERIÁLY A STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

  • 3.1 Základní rozdělení technických materiálů
  • 3.2 Zkoušení vlastností kovů
  • 3.3 Kovové technické materiály
  • 3.4 Nekovové technické materiály
  • 3.5 Přehled strojírenské metalurgie
  • 3.6 Strojírenská technologie

  4   SPOJOVACÍ SOUČÁSTI A DRUHY SPOJŮ

  • 4.1 Základní rozdělení spojovacích součástí a druhy spojů
  • 4.2 Šrouby, matice, podložky a jejich spoje
  • 4.3 Kolíky a kolíkové spoje
  • 4.4 Klíny, pera a jejich spoje
  • 4.5 Svěrné spoje
  • 4.6 Tlakové spoje
  • 4.7 Nýty a nýtové spoje
  • 4.8 Svary a svarové spoje
  • 4.9 Lepené spoje
  • 4.10 Pružné spoje

  5   SOUČÁSTI K PŘENOSU OTÁČIVÉHO POHYBU

  • 5.1 Základní rozdělení
  • 5.2 Čepy a hřídele
  • 5.3 Ložiska
  • 5.4 Utěsňování a mazání hřídelů a ložisek

  6   SPOJKY

  • 6.1 Spojky nepružné
  • 6.2 Spojky pružné
  • 6.3 Spojky výsuvné
  • 6.4 Spojky hydraulické
  • 6.5 Spojky speciální

  7   PŘEVODY A JEJICH SOUČÁSTI

  • 7.1 Základní rozdělení převodů
  • 7.2 Převody rotační
  • 7.3 Převody s tvarovým stykem 

  8   POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

  • 8.1 Základní rozdělení
  • 8.2 Trouby a trubky
  • 8.3 Spojování trubek, uložení a dilatace potrubí
  • 8.4 Uzavírací přístroje
  • 8.5 Příslušenství potrubí

  9   MECHANISMY A JEJICH SOUČÁSTI

  • 9.1 Základní rozdělení
  • 9.2 Kinematické mechanismy
  • 9.3 Hydraulické a pneumatické mechanismy

  LITERATURA

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?