Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -7%

  • Technická mechanika I pro studijní obory SOŠ a SOU

  Technická mechanika I pro studijní obory SOŠ a SOU

  4., nezměněné vydání

  Naše cena s DPH:
  293 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  314 Kč
  Ušetříte:
  21 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Mičkal Karel
  Nakladatel:
  INFORMATORIUM
  Kód zboží:
  24192
  EAN / ISBN:
  9788073330637
  INFORMATORIUM

  Popis produktu

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  213

  O učebnici

  Tato dvoudílná učebnice technické mechaniky si klade za cíl seznámit žáky studijních oborů SOU a  středních odborných škol  (SOŠ) se základy středoškolské mechaniky na takové úrovni, která jim umožní pochopit podstatu a funkci strojních součástí, částí strojů a zařízení a provádět potřebné jednoduché výpočty.
  Obsah učebnice plně odpovídá učební osnově vyučovacího předmětu Technická mechanika a pokrývá všechny důležité oblasti mechaniky. Vzhledem k cílům a zaměření učiva mechaniky ve studijních oborech SOU a SOŠ bylo nutné omezit teoretickou složku učiva a hlavní pozornost zaměřit na oblast aplikační, to je na tu část učiva, která úzce souvisí s technickou praxí. Tomuto záměru je podřízena i metodika zpracování látky, realizovaná následující strukturou jednotlivých kapitol:
  - nezbytný teoretický úvod, umožňující pochopení vlastní podstaty problému a přispívající k uvědomělému osvojení všech poznatků;
  - metodicky správný a obecně platný postup řešení úloh a problémů;
  - úlohy řešené a úlohy neřešené s výsledky.

  V závěru každé kapitoly jsou uvedny kontrolní otázky, které prověří stupeň pochopení učiva žáky.
  Největší pozornost je v učebnici věnována dvěma základním oblastem středoškolské mechaniky – statice tuhých těles a pružnosti a pevnosti, které jsou z hlediska potřeb studijních oborů SOU a SOŠ nejdůležitější. Pro učivo grafických metod statiky je zpracovaná speciální učební pomůcka (7).
  Tato učebnice společně se Sbírkou úloh z technické mechaniky (5), Pracovním sešitem pro předmět mechanika (6) a učební pomůckou Grafické metody v technické mechanice (7) tvoří po strukturální, obsahové a metodické stránce jednotný, vzájemně se doplňující a úzce na sebe navazující didaktický celek. Jsou tedy vytvořeny základní podmínky k tomu, aby výuka technické mechaniky ve studijních oborech SOU a SOŠ byla co nejefektivnější a odpovídala všem didaktickým zásadám.

  Obsah učebnice

     I  ÚVOD DO TECHNICKÉ MECHANIKY

  1. Význam a rozdělení mechaniky
  2. Fyzikální veličiny používané v mechanice
  3. Metody řešení úloh a problémů mechaniky
  4. Základní zákony mechaniky

       Kontrolní otázky

    II.  STATIKA TUHÝCH TĚLES

  1  Úvod do statiky tuhých těles

  • 1.1  Úloha a význam statiky
  • 1.2  Základní zákony - axiómy statiky
  • 1.3  Síla. Určení síly. Rozklad síly
  • 1.4  Moment síly. Moment soustavy sil. Dvojice sil
  •        Kontrolní otázky

    2  Výslednice a rovnováha rovinné soustavy sil

  • 2.1  Síly působící na jedné nositelce
  • 2.2  Dvě různoběžné síly
  • 2.3  Síly se společným působištěm
  • 2.4  Rovnoběžné síly
  • 2.5  Uvedení soustavy sil do rovnováhy jedinou silou
  • 2.6  Uvedení soustavy sil do rovnováhy silou a silovou dvojicí
  • 2.7  Rovnováha otočně uložených těles
  •        Kontrolní otázky

     3  Prostorová soustava sil

  • 3.1  Síly se společným působištěm
  •        Kontrolní otázky

     4  Vazby a vazbové síly

  • 4.1  Druhy a charakteristika vazeb
  • 4.2  Způsob výpočtu vazbových sil - statické podmínky rovnováhy
  • 4.3  Způsoby uložení těles. Statická určitost uložení
  • 4.4  Určení vazbových sil u nosníku na dvou podporách
  • 4.5  Určení vazbových účinků u nosníků vetknutých
  •        Kontrolní otázky

      5  Příhradové konstrukce  - prutové soustavy

  • 5.1  Statická a tvarová určitost příhradových konstrukcí
  • 5.2  Zjištění sil v prutech styčníkovou metodou
  • 5.3  Zjištění sil v prutech průsečnou metodou
  •        Kontrolní otázky

      6  Těžiště

  • 6.1  Těžiště základních rovinných geometrických útvarů
  • 6.2  Těžiště složené rovinné čáry
  • 6.3  Těžiště složené rovinné plochy
  •         Kontrolní otázky

     7  Tření a pasívní odpory

  • 7.1  Tření smykové
  • 7.2  Tření čepové
  • 7.3  Tření vláknové
  • 7.4  Odpor proti valení
  •        Kontrolní otázky 

      8  Mechanická práce

  • 8.1  Mechanická práce síly stálé velikosti
  • 8.2  Mechanická práce síly proměnné velikosti
  •        Kontrolní otázky

      9  Povrch a objem rotačních těles

  • 9.1  Povrch rotačních těles
  • 9.2  Objem rotačních těles
  •        Kontrolní otázky

    III   GRAFICKÉ METODY STATIKY

  1  Výslednice a rovnováha rovinné soustavy sil

  • 1.1  Síly působící na jedné nositelce
  • 1.2  Dvě různoběžné síly
  • 1.3  Síly se společným působištěm
  • 1.4  Soustava rovnoběžných sil
  • 1.5  Obecná soustava sil

   2  Vazbové síly nosníku na dvou podporách

  • 2.1  Nosník zatížený soustavou rovnoběžných sil
  • 2.2  Nosník zatížený obecnou soustavou sil

    3  Síly v prutech příhradových konstrukcí

  • 3.1  Metoda styčníková
  • 3.2  Metoda Cremona

     4  Těžiště

  • 4.1  Těžiště složené čáry
  • 4.2  Těžiště složené plochy
  •         Kontrolní otázky

    IV   PRUŽNOST A PEVNOST

  1  Úvod do pružnosti a pevnosti

  • 1.1  Úloha a význam pružnosti a pevnosti
  • 1.2  Způsoby zatížení strojních částí
  • 1.3  Druhy namáhání a deformací strojních částí
  • 1.4  Vnější síly. Vnitřní síly. Napětí. Dovolené napětí
  • 1.5  Základní zákon pružnosti a pevnosti
  •         Kontrolní otázky

    2  Namáhání na tah (tlak)

  • 2.1  Napětí v tahu (tlaku)
  • 2.2  Dimenzování strojních částí namáhaných na tah (tlak)
  • 2.3  Deformace strojních částí namáhaných na tah (tlak)
  • 2.4  Zvláštní případy namáhání na tah (tlak)
  •        Kontrolní otázky

    3  Namáhání na smyk

  • 3.1  Napětí ve smyku
  • 3.2  Dimenzování strojních částí namáhaných na smyk
  • 3.3  Střihání materiálu
  •         Kontrolní otázky

    4  Kontrola stykových ploch na otlačení

       Kontrolní otázky

    5  Namáhání na krut

  • 5.1  Napětí v krutu
  • 5.2  Kvadratický moment průřezu a modul prořezu v krutu
  • 5.3  Dimenzování hřídelů namáhaných na krut
  • 5.4  Deformace hřídelů namáhaných na krut
  • 5.5  Výpočet spirálových pružin
  •        Kontrolní otázky

     6  Namáhání na ohyb

  • 6.1  Napětí v ohybu
  • 6.2  Kvadratický moment průřezu a modul průřezu v ohybu
  • 6.3  Ohybový moment
  • 6.4  Dimenzování nosníků namáhaných na ohyb
  • 6.5  Deformace nosníků namáhaných na ohyb
  •        Kontrolní otázky

     7  Zvláštní druhy namáhání

  • 7.1  Namáhání na vzpěr
  • 7.2  Namáhání složené
  • 7.3  Tvarová pevnost a cyklické namáhání
  • 7.4  Výpočet svarových spojů
  •        Kontrolní otázky

     8  Staticky neurčité konstrukce

  • 8.1  Staticky neurčité uložení při namáhání na tah (tlak)
  • 8.2  Staticky neurčité uložení při namáhání na krut
  • 8.3  Staticky neurčité uložení při namáhání na ohyb
  •         Kontrolní otázky

     9  Experimentální metody pružnosti a pevnosti

         Kontrolní otázky

  LITERATURA

   

   

   

   

   

       

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Technická mechanika I pro studijní obory SOŠ a SOU souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?