Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Ošetřovatelství 1 pro SZŠ - obor zdravotnický asistent

  Naše cena s DPH:
  174 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Novotná Jaromíra, Uhrová Jana
  Nakladatel:
  FORTUNA
  Kód zboží:
  16775
  EAN:
  9788071689874
  ISBN:
  8071689874
  FORTUNA

  Popis produktu

  • Učebnice předkládá ucelený pohled na ošetřovatelskou péči o nemocné v chirurgii, vnitřním lékařství, pediatrii, neurologii, geriatrii a na terénní péči.
  • Zahrnuje jak učivo medicínských oborů, tak oborů ošetřovatelských s přihlédnutím ke specifice péče o děti a seniory.
  • Výklad postupuje od obecných informací ke konkrétní ošetřovatelské péči.
  • Každá kapitola obsahuje obecná pravidla posuzování zdravotního stavu pacienta i praktické cvičení s kazuistikou, kde si žák může ověřit dovednosti nutné k realizaci ošetřovatelské intervence.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  183

  O učebnici

  Učebnice ošetřovatelství je určena pro střední zdravotnické školy, vzdělávací program zdravotnický asistent. Předkládá ucelený pohled na problematiku ošetřovatelské péče o nemocné v chirurgii, ve vnitřním lékařství, pediatrii, neurologii, geriatrii a terénní péči.

  Kompetence zdravotnického asistenta jsou dány vyhláškou č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

  Pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky:

  • a) sleduje fyziologické funkce a stav pacientů, zaznamenává je do dokumentace, pečuje o vyprazdňování, provádí hygienickou péči, prevenci proleženin, rozděluje pacientům stravu podle diet a dbá na jejich dodržování, dohlíží na dodržování pitného režimu, zajišťuje aplikaci tepla a chladu,
  • b) provádí rehabilitační ošetřovatelství včetně prevence poruch mobility,
  • c) provádá nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta,
  • d) podílí se na zajištění herních aktivit dětí,
  • e) podílí se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků,
  • f) podílí se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků a prádla, na jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.

  Pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře:

  • a) podává léčivé přípravky s výjimkou aplikace nitrožilně a do epidurálních katétrů a intramuskulárních injekcí u novorozenců a dětí do 3 let věku,
  • b) odebírá biologický materiál, provádí vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativní metodami (diagnostickými proužky),
  • c) zavádí a udržuje kyslíkovou terapii,
  • d) podílí se na ošetření akutní a chronické rány,
  • e) připravuje pacienty k diagnostickým nebo léčebným výkonům, podle rozhodnutí lékaře, všeobecné sestry nebo porodní asistentky při nich asistuje, poskytuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich,
  • f) podílí se na činnostech spojených s přijetím, přemisťováním, propuštěním a úmrtím pacientů.

  Zdravotnický asistent se podílí na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru. Učebnice je koncipována tak, aby žák na základě holistického pohledu na zdraví a nemoc člověka realizoval ošetřovatelskou péči u vybraných onemocnění. V rámci ošetřovatelského procesu se podílí na sběru anamnestických údajů, které jsou nezbytné pro vytváření ošetřovatelských diagnóz a realizaci naplánované ošetřovatelské péče sestrou. Na základě vědomostí u ošetřovatelství, klinické propedeutiky a somatologie dokáže žák rozpoznat typické objektivní  a subjektivní příznaky nemoci, následné změny somatických a psychických potřeb, které může využít při posuzování zdravotního stavu nemocných.

  Učební dokumenty pro obor zdravotnický asistent řadí výuku předmětu ošetřovatelství v klinických oborech do třetího ročníku. Samostatné předměty chirurgie, vnitřní lékařství nebo neurologie v novém učebním plánu nefigurují. Tato učebnice zahrnuje jak učivo medicínských oborů, tak oborů ošetřovatelských s přihlédnutím ke specifice péče o děti a seniory. Při studiu je nutno postupovat od získávání teoretických a obecných informací po konkrétní ošetřovatelskou péči. U každého celku jsou určena obecná pravidla posuzování zdravotního stavu a následně žák získává vědomosti o konkrétních nemocech. Na každý teoretický celek navazuje praktické cvičení s kazuistikou, kde si žák může ověřit dovednosti v realizaci ošetřovatelské intervence.  

   

  Obsah učebnice

     I.  Ošetřování nemocných ve vnitřním lékařství

  1. Ošetřovatelská péče o nemocného s onemocněním dýchacích cest
  2. Ošetřovatelské péče o nemocného s onemocněním oběhového systému
  3. Ošetřovatelská péče o nemocného s onemocněním trávicího ústrojí
  4. Ošetřovatelská péče o nemocného s onemocněním žláz s vnitřní sekrecí
  5. Ošetřovatelská péče o nemocného s onemocněním krve
  6. Ošetřovatelská péče o nemocného s onemocněním ledvin a močových cest
  7. Ošetřovatelská péče o nemocného s onemocněním pohybového aparátu

    II.  Ošetřování nemocných v chirirgii

  Obecná chirurgie

  Speciální chirurgie

  1. Ošetřování nemocných v břišní chirurgii
  2. Ošetřování nemocných v cévní chirurgii
  3. Ošetřování nemocných s onemocněním mléčné žlázy
  4. Ošetřování nemocných při chirurgickém onemocnění krku
  5. Ošetřování nemocných v traumatologii
  6. Ošetřování nemocných s ortopedickým onemocněním
  7. Ošetřování nemocných s urologickým onemocněním
  8. Ošetřovatelská péče o nemocmého v kardiochirurgii
  9. Chirurgická ošeřovatelská péče o seniory
  10. Ošetřovatelská péče v dětské chirurgii

  III.  Ošetřování nemocných v neurologii

  1. Ošetřovatelská péče o nemocného po cévní mozkové příhodě
  2. Ošetřovatelská péče o nemocného s epilepsií

  IV.  Ošetřování nemocných v pediatrii

  1. Ošetřovatelská péče o děti s chorobami dýchacího ústrojí
  2. Ošetřovatelská péče o děti s chorobami oběhového systému
  3. Ošetřovatelská péče o děti s onemocněním zažívacího traktu
  4. Ošetřovatelská péče o děti s metabolickým onemocněním
  5. Ošetřovatelská péče u dítěte s febrilními křečemi
  6. Ošetřování dětí a adolescentů v terminálním stadiu

    V.  Ošetřování nemocných v geriatrii

  1. Zvláštnosti ošetřovatelské péče v geriatrii
  2. Ošetřovatelská péče o nemocné v terminálním stadiu

    VI. Terénní péče

  1. Domácí péče
  2. Asistenční služba
  3. Paliativní a hospicová péče
  4. Komunitní péče
  5. Respitní péče
  6. Dobrovolnictví

  Literatura

  Rejstřík

  Seznam zkratek

   

   

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?