Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Ošetřovatelství 1 pro SZŠ - obor zdravotnický asistent

  Naše cena s DPH:
  192 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Novotná Jaromíra, Uhrová Jana
  Nakladatel:
  FORTUNA
  Kód zboží:
  16775
  EAN:
  9788071689874
  ISBN:
  8071689874
  FORTUNA

  Popis produktu

  • Učebnice předkládá ucelený pohled na ošetřovatelskou péči o nemocné v chirurgii, vnitřním lékařství, pediatrii, neurologii, geriatrii a na terénní péči.
  • Zahrnuje jak učivo medicínských oborů, tak oborů ošetřovatelských s přihlédnutím ke specifice péče o děti a seniory.
  • Výklad postupuje od obecných informací ke konkrétní ošetřovatelské péči.
  • Každá kapitola obsahuje obecná pravidla posuzování zdravotního stavu pacienta i praktické cvičení s kazuistikou, kde si žák může ověřit dovednosti nutné k realizaci ošetřovatelské intervence.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  183

  O učebnici

  Učebnice ošetřovatelství je určena pro střední zdravotnické školy, vzdělávací program zdravotnický asistent. Předkládá ucelený pohled na problematiku ošetřovatelské péče o nemocné v chirurgii, ve vnitřním lékařství, pediatrii, neurologii, geriatrii a terénní péči.

  Kompetence zdravotnického asistenta jsou dány vyhláškou č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

  Pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky:

  • a) sleduje fyziologické funkce a stav pacientů, zaznamenává je do dokumentace, pečuje o vyprazdňování, provádí hygienickou péči, prevenci proleženin, rozděluje pacientům stravu podle diet a dbá na jejich dodržování, dohlíží na dodržování pitného režimu, zajišťuje aplikaci tepla a chladu,
  • b) provádí rehabilitační ošetřovatelství včetně prevence poruch mobility,
  • c) provádá nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta,
  • d) podílí se na zajištění herních aktivit dětí,
  • e) podílí se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků,
  • f) podílí se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků a prádla, na jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.

  Pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře:

  • a) podává léčivé přípravky s výjimkou aplikace nitrožilně a do epidurálních katétrů a intramuskulárních injekcí u novorozenců a dětí do 3 let věku,
  • b) odebírá biologický materiál, provádí vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativní metodami (diagnostickými proužky),
  • c) zavádí a udržuje kyslíkovou terapii,
  • d) podílí se na ošetření akutní a chronické rány,
  • e) připravuje pacienty k diagnostickým nebo léčebným výkonům, podle rozhodnutí lékaře, všeobecné sestry nebo porodní asistentky při nich asistuje, poskytuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich,
  • f) podílí se na činnostech spojených s přijetím, přemisťováním, propuštěním a úmrtím pacientů.

  Zdravotnický asistent se podílí na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru. Učebnice je koncipována tak, aby žák na základě holistického pohledu na zdraví a nemoc člověka realizoval ošetřovatelskou péči u vybraných onemocnění. V rámci ošetřovatelského procesu se podílí na sběru anamnestických údajů, které jsou nezbytné pro vytváření ošetřovatelských diagnóz a realizaci naplánované ošetřovatelské péče sestrou. Na základě vědomostí u ošetřovatelství, klinické propedeutiky a somatologie dokáže žák rozpoznat typické objektivní  a subjektivní příznaky nemoci, následné změny somatických a psychických potřeb, které může využít při posuzování zdravotního stavu nemocných.

  Učební dokumenty pro obor zdravotnický asistent řadí výuku předmětu ošetřovatelství v klinických oborech do třetího ročníku. Samostatné předměty chirurgie, vnitřní lékařství nebo neurologie v novém učebním plánu nefigurují. Tato učebnice zahrnuje jak učivo medicínských oborů, tak oborů ošetřovatelských s přihlédnutím ke specifice péče o děti a seniory. Při studiu je nutno postupovat od získávání teoretických a obecných informací po konkrétní ošetřovatelskou péči. U každého celku jsou určena obecná pravidla posuzování zdravotního stavu a následně žák získává vědomosti o konkrétních nemocech. Na každý teoretický celek navazuje praktické cvičení s kazuistikou, kde si žák může ověřit dovednosti v realizaci ošetřovatelské intervence.  

   

  Obsah učebnice

     I.  Ošetřování nemocných ve vnitřním lékařství

  1. Ošetřovatelská péče o nemocného s onemocněním dýchacích cest
  2. Ošetřovatelské péče o nemocného s onemocněním oběhového systému
  3. Ošetřovatelská péče o nemocného s onemocněním trávicího ústrojí
  4. Ošetřovatelská péče o nemocného s onemocněním žláz s vnitřní sekrecí
  5. Ošetřovatelská péče o nemocného s onemocněním krve
  6. Ošetřovatelská péče o nemocného s onemocněním ledvin a močových cest
  7. Ošetřovatelská péče o nemocného s onemocněním pohybového aparátu

    II.  Ošetřování nemocných v chirirgii

  Obecná chirurgie

  Speciální chirurgie

  1. Ošetřování nemocných v břišní chirurgii
  2. Ošetřování nemocných v cévní chirurgii
  3. Ošetřování nemocných s onemocněním mléčné žlázy
  4. Ošetřování nemocných při chirurgickém onemocnění krku
  5. Ošetřování nemocných v traumatologii
  6. Ošetřování nemocných s ortopedickým onemocněním
  7. Ošetřování nemocných s urologickým onemocněním
  8. Ošetřovatelská péče o nemocmého v kardiochirurgii
  9. Chirurgická ošeřovatelská péče o seniory
  10. Ošetřovatelská péče v dětské chirurgii

  III.  Ošetřování nemocných v neurologii

  1. Ošetřovatelská péče o nemocného po cévní mozkové příhodě
  2. Ošetřovatelská péče o nemocného s epilepsií

  IV.  Ošetřování nemocných v pediatrii

  1. Ošetřovatelská péče o děti s chorobami dýchacího ústrojí
  2. Ošetřovatelská péče o děti s chorobami oběhového systému
  3. Ošetřovatelská péče o děti s onemocněním zažívacího traktu
  4. Ošetřovatelská péče o děti s metabolickým onemocněním
  5. Ošetřovatelská péče u dítěte s febrilními křečemi
  6. Ošetřování dětí a adolescentů v terminálním stadiu

    V.  Ošetřování nemocných v geriatrii

  1. Zvláštnosti ošetřovatelské péče v geriatrii
  2. Ošetřovatelská péče o nemocné v terminálním stadiu

    VI. Terénní péče

  1. Domácí péče
  2. Asistenční služba
  3. Paliativní a hospicová péče
  4. Komunitní péče
  5. Respitní péče
  6. Dobrovolnictví

  Literatura

  Rejstřík

  Seznam zkratek

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?