Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

    Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu

    Naše cena s DPH:
    349 Kč DPH 10%
    Dostupnost:
    skladem
    ks
    DO KOŠÍKU
    Autor:
    Trachtová Eva
    Nakladatel:
    INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
    Kód zboží:
    14846
    EAN:
    9788070133248
    ISBN:
    8070133244

    Popis produktu

    Studijní text pojednává o opomíjené problematice potřeb nemocného člověka, tedy o výchozím momentu ošetřovatelské péče. Potřeby nemocného jsou zpracovány z pohledu ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází. Jednotlivé kapitoly tak například seznamují s ošetřovatelským procesem týkajícím se péče o pohybovou aktivitu nemocného, péče o hygienu nemocného a oblékání, péče o spánek a odpočinek, péče o výživu nemocného, péče o vyprazdňování nemocného, péče o dýchání či se věnují hodnocení úrovně sebepéče a soběstačnosti nemocného nebo jistotě a bezpečí v ošetřovatelském procesu.

    Recenze

    Předkládaný studijní text se soustředí na opomíjenou problematiku potřeb nemocného člověka, tedy na výchozí moment ošetřovatelské péče. Potřeby jsou zpracovány z pohledu ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází.
    Text respektuje trend, který je celosvětový. Jeho podstatu lze podle dokumentů Světové zdravotnické organizace shrnout takto:
    Ve vzdělávání sester je nutno položit důraz:
    -na celostní, holistický pohled na lidskou bytost; chápat člověka nejen somaticky, ale v celé bohatosti bio-psycho-sociálních komponent,
    -nejen na nemoc, ale probírat také otázky zdraví a zdravého člověka, zdravého prostředí,
    -na potřeby zdravého a nemocného člověka, umět je identifikovat a přiměřeně uspokojovat.

    Učební text má celkem 13 kapitol, základní osnova výkladu je pro všechna témata stejná. První dvě kapitoly jsou teoretickým východiskem pro následující text. Obsahují obecné pojmy (potřeba člověka, sebepéče), které jsou v dalších kapitolách používány a rozpracovány.
    Základními informacemi je hodnocení konkrétní potřeby – ošetřovatelská anamnéza, dále stanovení ošetřovatelské diagnózy (dle materiálů NANDA z roku 1994), formulace ošetřovatelských cílů (očekávaných výsledků), plánování ošetřovatelských intervencí.
    Otázky pro rozhovor s nemocným v rámci ošetřovatelské anamnézy jsou návodem pro obsahovou stránku rozhovoru. Volbu otázky, případně její formulaci lze individuálně upravit pro konkrétního nemocného a konkrétní situaci.
    Vybrané ošetřovatelské diagnózy NANDA jsou uvedeny na str. 182 – 183. Terminologie diagnóz požitých v textu odpovídá uvedenému seznamu, který jsem v neúplné podobě převzala z knihy Kapesní průvodce zdravotní sestry. V každé kapitole (mimo kapitolu o bolesti jsou všechny věnovány určité potřebě nemocného) jsou uvedeny základní ošetřovatelské diagnózy, které jsou rozpracovány do definice, souvisejících faktorů a charakteristických znaků. Tímto způsobem je popsáno 40 ošetřovatelských diagnóz. Vzhledem k rozsahu skript není možné ani účelné popisovat další ošetřovatelské diagnózy. Všechny jsou vyčerpávajícím způsobem popsány v Kapesním průvodci. 
    Ošetřovatelský plán a ošetřovatelské intervence jsou rozpracovány detailně pouze u některých kapitol (bolest, dýchání, pohyb). U ostatních potřeb jsou uvedeny pouze v obecné, rámcové rovině. Stranou ponecháváme tradiční výkonovou složku (např. úpravu lůžka, mytí nemocného), neboť je ve stávajících učebnicích celkem dobře vyložena.
    Dodejme, že novému zpracování ošetřovatelských výkonů, postupů musí předcházet změny v celkové koncepci ošetřovatelství, popř. zavedení standardů.
    Závěrečná kapitola je věnována ošetřovatelskému modelu zdraví a nemoci podle M. Gordonové. Přílohou učebního textu je kazuistika, zpracovaná právě podle modelu M. Gordonové. Je názornou pomůckou pro systematické zhodnocení nemocného sestrou.
    Jak již bylo uvedeno, text je určen studentům vyšších zdravotnických škol a to konkrétně v předmětu ošetřovatelské postupy. Lze jej částečně využít i v předmětu psychologie.
    Text mohou rovněž využít učitelé a studenti v bakalářském studiu oboru ošetřovatelství, fyzioterapie na Lékařských fakultách a dále ve všech jiných formách pomaturitního specializačního studia v ošetřovatelství.
    S učebnicí mohou výběrově pracovat samozřejmě i vyučující a studenti čtyřletých zdravotnických škol. Text lze použít v předmětech ošetřovatelství, psychologie.
    Text byl ve školním roce 1996 – 1997 experimentálně ověřován na Vyšší zdravotnické škole v Hradci Králové a v bakalářském studiu ošetřovatelství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradce Králové.
    Na závěr bych chtěla říci, že učební text předkládá odlišný pohled na problematiku potřeb člověka v ošetřovatelství. Jedná se o zcela nový typ učebnice pro zdravotnické školy a jsem si vědoma jistých nedostatků, které učební text může mít. Velká část textu je věnována ošetřovatelským diagnózám a očekávaným výsledkům. Myslím si, že v budoucnosti by bylo výhodné rozdělit učebnici na dvě části – základní studijní text a pracovní sešit, popř. cvičebnici se slovníkem ošetřovatelských diagnóz, modelovými situacemi, kazuistikami. Tímto řešením by se podstatně zkrátil obsah základního učebního textu.

    Zboží bylo vloženo do košíku

    Zákazníci s tímto titulem často kupují: