Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  První pomoc pro SZŠ

  2., aktualizované vydání

  Naše cena s DPH:
  330 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Beránková Monika, Fleková Anna, Holzhauserová Blanka
  Nakladatel:
  INFORMATORIUM
  Kód zboží:
  14739
  EAN / ISBN:
  9788073330545
  INFORMATORIUM

  Popis produktu

  • Učebnice obsahuje kapitoly: zásady postupu při poskytování první pomoci, vybavení lékárny, polohování a transport, neodkladná resuscitace, krvácení, šok, bezvědomí, úrazy teplem a chladem, elektrickým proudem, poleptání, otravy, rány, poranění jednotlivých orgánů a částí těla, modelové situace.

   

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  203

  O učebnici

  Předkládáme vám učebnici, která reaguje na moderní pojetí první pomoci a jednotného záchranného systému. První pomocí rozumíme neodkladnou pomoc člověku v nouzi na místě, kde jeho postižení vzniklo. Poradit si v takové situaci by měl umět každý člověk. Naše učebnice je určena především studentům středních zdravotnických škol a vychází z učebních osnov.
  Nechceme opakovat to, co si můžete přečíst v učebnici chirurgie, vnitřního lékařství, neurologie nebo ošetřovatelství. Předpokládáme však, že znalosti z těchto oborů v první pomoci využijete. U všech doporučených jednání předpokládáme, že zachránce bude volat profesionální záchranáře. Naše návody radí, co dělat, než odborná pomoc přijede. Je jasné, že sestra ví, kdy by bylo bezvýhradně vhodné zajistit žilní přístup, podat postiženému kyslík nebo ho zaintubovat. Řadu těchto výkonů by zvládla i sama udělat. Je k nim ale zapotřebí pověření lékaře a speciální pomůcky, které nejsou v každé situaci k dispozici.
  Potřeba pomoci druhému člověku v nesnázi je motivována například potřebou spolunáležitosti a opory. Člověk má potřebu pomoc dávat, ale i přijímat. V náročné situaci jsou jistě znalosti ku prospěchu, ale hlavně to budou morální vlastnosti člověka, rozhodnost a zodpovědnost, které pomohou problém zvládnout.
  Civilizovaná společnost uzákoňuje právní normy, které upravují poskytování pomoci lidem v náročné situaci. Trestní zákon České republiky například říká: „Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, i když tak může učinit bez nebezpečí pro sebe anebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na 6 měsíců.“ 
  Zdravotníci, kteří jsou povinni pomoci v důsledku závazku svého povolání, budou potrestáni odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti (tedy dvojnásobně než ostatní lidé).
  Také na řidiče pamatuje trestní zákon ve svých paragrafech:
  „Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na které se zúčastnil, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, přestože tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na 3 roky nebo zákazem činnosti.“
  Věříme, že naše učebnice vám pomůže zorientovat se v problematice první pomoci a jednou třeba i zachránit lidský život.

  Obsah učebnice

     1  Jednotný postup při poskytování první pomoci

  • 1.1  Předlékařská první pomoc
  • 1.2  Složky záchranného systému
  • 1.3  Povinnosti jednotlivých složek záchranného systému
  • 1.4  Dodržování bezpečnosti v případě nehody
  • 1.5  Linky tísňového volání
  • Kontrolní otázky

      2  Základní druhy obvazů

  • 2.1  Materiál ke krytí ran
  • 2.2  Obvazy hlavy
  • 2.3  Obvazy horní končetiny
  • 2.4  Obvazy dolní končetiny
  • 2.5  Náplasťové obvazy
  • Kontrolní otázky

      3  Příruční lékárna

  • 3.1  Doporučený obsah příruční lékárny
  • Kontrolní otázky

       4  Orientace v závažnosti nehody

  • 4.1  Orientační posouzení tělesného a duševního stavu postiženého
  • Kontrolní otázky

       5  Polohování a transport raněných

  • 5.1  Manipulace s postiženým
  • 5.2  Základní polohy při ošetřování raněných
  • 5.3  Ukládání postiženého na nosítka
  • Kontrolní otázky

       6  Neodkladná resuscitace

  • 6.1  Základní resuscitace u dospělého
  • 6.2  Základní resuscitace u dítěte
  • 6.3  Poruchy průchodnosti dýchacích cest
  • 6.4  Zajištění umělého dýchání v rozšířené resuscitaci
  • 6.5  Obnova oběhu při rozšířené neodkladné resuscitaci
  • 6.6  Neodkladná resuscitace při škrcení a oběšení
  • 6.7  Neodkladná resuscitace po tonutí
  • 6.8  Etické aspekty neodkladné resuscitace
  • Kontrolní otázky

       7  Krvácení

  • 7.1  Zevní krvácení
  • 7.2  Vnitřní krvácení
  • 7.3  Krvácení z přirozených tělních otvorů
  • Kontrolní otázky

       8  Šok

  • 8.1  Druhy šoků
  • 8.2  Příznaky šoku
  • 8.3  Protišoková opatření
  • Kontrolní otázky

       9  Bezvědomí

  • 9.1  Kvalitativní poruchy vědomí
  • 9.2  Kvantitativní poruchy vědomí
  • 9.3  Mdloba, kolaps
  • Kontrolní otázky

      10  Úrazy teplem a chladem

  • 10.1  Popálení
  • 10.2  Úpal - celkové přehřátí
  • 10.3  Úžeh - popálení sluncem
  • 10.4  Podchlazení
  • 10.5  Sněžná slepota
  • 10.6  Omrzliny
  • Kontrolní otázky

      11  Poleptání

  • 11.1  Poleptání rohovky a spojivek
  • 11.2  Poleptání kůže a sliznic
  • Kontrolní otázky

      12  Úraz elektrickým výbojem a elektrickým proudem

  • 12.1  Nízké napětí do 1 000 V
  • 12.2  Vysoké napětí nad 1 000 V
  • 12.3  Zasažení bleskem
  • Kontrolní otázky

      13  Rány

  • 13.1  Druhy ran
  • 13.2  Čisté rány
  • 13.3  Znečištěné rány
  • 13.4  Rozsáhlé odřeniny
  • 13.5  Rány s cizím tělesem
  • 13.6  Cizí těleso v tělních otvorech
  • 13.7  Částečná nebo úplná amputace končetin, skalpace
  • 13.8  Poranění zvířaty
  • Kontrolní otázky

      14  Poranění kostí a kloubů

  • 14.1  Zavřené zlomeniny
  • 14.2  Otevřené zlomeniny
  • 14.3  Zavřená poranění kloubů
  • 14.4  Otevřená poranění kloubů
  • Kontrolní otázky

      15  Poranění hlavy

  • 15.1  Poranění hlavy se zachováním vědomí
  • 15.2  Poranění hlavy doprovázené bezvědomím
  • 15.3  Otevřená mozkolebeční poranění
  • 15.4  Poranění obličejové části hlavy
  • Kontrolní otázky

      16  Poranění páteře

  • 16.1  Podezření na zlomeninu krční páteře
  • 16.2  Podezření na poranění hrudní a bederní páteře
  • Kontrolní otázky

      17  Poranění hrudníku

  • 17.1  Zavřená poranění hrudníku
  • 17.2  Otevřená poranění hrudníku
  • Kontrolní otázky

      18  Poranění břicha

  • 18.1  Krytá poranění břicha
  • 18.2  Otevřená poranění břicha
  • 18.3  Náhlé bolesti břicha
  • Kontrolní otázky

      19  Polytraumata - mnohočetná poranění

  • 19.1  Crush syndrom - poranění zaklíněním, zasypáním, stlačením
  • Kontrolní otázky

      20  Překotný porod

  • 20.1  Příprava na porod
  • 20.2  Vlastní porod
  • 20.3 Ošetření novorozence
  • 20.4  Poporodní péče o rodičku
  • Kontrolní otázky

      21  Otravy

  • 21.1  Otrava potravinami včetně hub
  • 21.2  Otrava léky
  • 21.3  Otrava alkoholem
  • 21.4  Požití jiných otravných látek
  • 21.5  Otrava oxidem uhelnatým
  • Kontrolní otázky

      22  Speciální první pomoc při zásahu toxickými látkami

  • Kontrolní otázky

      23  Náhlé stavy při základních onemocnění

  • 23.1  Náhlá nedokrevnost končetin
  • 23.2  Náhlá žilní trombóza
  • 23.3  Náhlá bolest na hrudi - infarkt myokardu
  • 23.4  Náhlá dušnost
  • 23.5  Křeče
  • 23.6  Naléhavé stavy při cukrovce
  • 23.7  Nevolnost nejasného původu
  • 23.8  Náhlé průjmy
  • 23.9  Agresivní stavy postižených
  • Kontrolní otázky

      24  První pomoc při onemocnění z ozáření

  • Kontrolní otázky

      25  Modelové situace

  • 25.1  Stav po utonutí
  • 25.2  Tržná rána levé paže s tepenným krvácením
  • 25.3  Sečná rána levého bérce
  • 25.4  Hluboké bezvědomí se zástavou dýchání
  • 25.5  Popáleniny I. a II. stupně
  • 25.6  Popálenina III. stupně
  • 25.7  Poleptání neznámou žíravinou
  • 25.8  Zasažení elektickým proudem
  • 25.9  Řezná rána na pravé dlani s úlomky skla
  • 25.10  Ztrátové poranění prstů ruky
  • 25.11  Rozdrcení levé ruky
  • 25.12  Zlomenina pravého zápěstí
  • 25.13  Zavřená zlomenina pažní kosti
  • 25.14  Zlomenina levé klíční kosti
  • 25.15  Zavřená zlomenina levé stehenní kosti
  • 25.16  Zavřená zlomenina pánve s podezřením na vnitřní krvácení
  • 25.17  Otevřená zlomenina levé stehenní kosti s tepenným krvácením
  • 25.18  Otevřená zlomenina levého předloktí
  • 25.19  Podvrknutí levého kotníku
  • 25.20  Vymknutí levého ramene
  • 25.21  Vymknutí levého lokte
  • 25.22  Podezření na zlomeninu spodiny lebeční
  • 25.23  Cizí těleso v oku
  • 25.24  Deformace nosu s krvácením
  • 25.25  Podezření na zlomeninu krční páteře
  • 25.26  Podezření na zlomeninu hrudní páteře
  • 25.27  Pohmoždění hrudníku
  • 25.28  Otevřený pneumotorax
  • 25.29  Pneumotorax s cizím tělesem v ráně
  • 25.30  Otevřené poranění břicha s vyhřezlou střevní kličkou
  • 25.31  Otřes mozku s tržnou ranou na pravém spánku
  • 25.32  Otrava léky
  • 25.33  Podezření na otravu oxidem uhelnatým
  • 25.34  Podezření na akutní infarkt myokardu
  • 25.35  Stržení nehtu s neúměrnou duševní reakcí

  Seznam použité literatury

  Příloha 1

  Příloha 2

   

       

   

        

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem První pomoc pro SZŠ souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?