Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Občanský a společenskovědní základ - Politologie, Člověk v mezinárodním prostředí

  Politologie, Člověk v mezinárodním prostředí

  Naše cena s DPH:
  241 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  ereza Köhlerová, Marek Moudrý
  Nakladatel:
  COMPUTER MEDIA
  Kód zboží:
  54667
  EAN:
  9788074021633
  ISBN:
  9788074021213
  COMPUTER MEDIA

  Popis produktu

  Politologie je velmi starou naukou, jejíž kořeny sahají až do starověkých říší. Význačného rozmachu doznala za středověku a novověku. V 19. a 20. století byly položeny základy moderní politologie, z jejíchž poznatků se čerpá i v současnosti. Politologie se dotýká všech oborů lidské činnosti a také života každého člověka.

  Posláním první části učebnice je poskytnout základní přehled o problematice politologie a seznámit čtenáře se základními pojmy, skutečnostmi a oblastmi politologie. Témata v učebnici přispívají k vytvoření základní podoby politického povědomí.

  Druhá část, "Člověk v mezinárodním prostředí" se zabývá strukturami mezinárodních organizací, evropskou integrací a poznáním Evropské unie a principů na kterých funguje. Neopomíjí ani současná žhavá témata, jako je globalizace, konzumní společnost nebo trvale udržitelný rozvoj.

  Titul zohledňuje stanovený obsah učiva vycházející z RVP Občanský a společenskovědní základ. Učivo však bude vyhovovat i těm školám, které mají ve vzdělávacím plánu zařazenu výuku práva.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  104

  O učebnici

  Učebnice se zabývá dvěma okruhy občanského a společenskovědního základu. Jedná se o učivo, které vytváří povědomí o postavení člověka ve státě a v mezinárodním prostředí. Nikdo z nás tu není jen sám za sebe, každý je součástí nějaké společnosti, která se systémem norem snaží o spokojený život svých členů. Žijeme v symbióze s protředím, které náš život významnou měrou ovlivňuje. Od roku 2004, kdy ČR vstoupila do EU, jsme součástí největšího integračního uskupení v moderní společnosti. Posláním této učebnice a přáním autorů je přirozeným a zajímavým způsobem poskytnout základní přehled o fungování státu, politologii, postavení společnosti i jednotlivce v mezinárodních společnostech, především pak v Evropské unii a také porozumění integračním a globalizačním procesům.

  Obsažená témata představují ucelený blok učiva stanovených RVP pro gymnázia a střední odborné vzdělávání a splňuje požadavky ke společné části maturitních zkoušek.  

  Obsah učebnice

  POLITOLOGIE JAKO VĚDA

  • Politologie a politika
  • Politologie a její místo v systému věd
  • Historický vývoj politického myšlení

  STÁT

  • Teorie vzniku státu
  • Definice, znaky a funkce moderního státu
  • Typy států a forma vlády
  • Státní občanství
  • Pohyb osob mezi státy

  ÚSTAVA ČR / DĚLBA MOCI /LIDSKÁ PRÁVA

  • Vývoj našeho ústavního systému
  • Symboly české státnosti
  • Dělba moci
  • Proces schvalování zákonů
  • Lidská práva

  ČLOVĚK JAKO OBČAN DEMOKRATICKÉHO STÁTU

  • Občanská společnost
  • Politické strany
  • Nátlakové skupiny
  • Státní správa a samospráva
  • Veřejný ochránce práv
  • Horizontální a vertikální dělba moci
  •  Volby a volební systémy

  DEMOKRACIE A JINÉ FORMY VLÁD

  • Demokracie jako forma vlády
  • Principy a hodnoty demokracie
  • Autoritářské a totalitní režimy
  • Diktátoři 20. a 21. století
  • Politické ideologie
  • Extremismus

  MEZINÁRODNÍ INTEGRACE / MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

  • Mezinárodní integrace
  • Mezinárodní obchod
  • Mezinárodní ekonomické organizace
  • Organizace spojených národů (OSN)
  • Severoatlantická aliance (NATO)

  EVROPSKÁ INTEGRACE

  • Historie sjednocování Evropy
  • Faktory ovlivňující evropskou integraci
  • Ideologické vlivy
  • Politické vlivy
  • Ekonomické vlivy

  EVROPSKÁ UNIE

  • Podstata fungování Evropské unie
  • Zakládající smlouvy
  • Členské státy EU
  • Symboly Evropské unie
  • Pilíře Evropské unie
  • Volný pohyb osob - Schengenský prostor
  • Politiky EU
  • Obchodní politika EU

  INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE

  • Hlavní instituce EU
  • Další důležité instituce EU
  • Princip subsidiarity
  • Evropská rada
  • Předsednictví a členové Evropské rady
  • Rada Evropské unie
  • Rozhodování v radě Evropské unie
  • Evropská komise
  • Organizace Evropské komise
  • Evropský parlament

  GLOBALIZACE / PLANETÁRNÍ PROBLÉMY

  • Podstata globalizace
  • Globalizace z historického pohledu
  • Příčiny globalizace
  • Dopady globalizace na stát a společnost
  • Konzumní společnost
  • Trvale udržitelný rozvoj

  MOJE POVĚDOMÍ O STÁTU A MEZINÁRODNÍCH INSTITUCÍCH

  POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují: