Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Společenské vědy pro střední školy 4. díl - Pracovní sešit

  Naše cena s DPH:
  215 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Radim Brázda, Jakub Cigán, Z. Jastrzembská, L. Hoder, E. Klocová, M. Kozlová, J. Osička, J. Votava
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  53543
  EAN / ISBN:
  9788073581763
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  • Pracovní sešit tvoří jednotný (samostatně prodejný) celek s učebnicí – ve vyučování se předpokládá kombinace práce s oběma částmi učebnicové sady. Sešit ověřuje a dále prohlubuje znalost klíčového učiva, současně posouvá vybranou problematiku do každodenních souvislostí.  
  • Cvičení jsou navržena tak, aby zvlášť podporovala rozvoj dovedností a klíčových kompetencí žáků. Společně se zařazením jednotlivých průřezových témat tedy pracovní sešit (obdobně jako učebnice) naplňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání.   
  • Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice – naleznete zde tedy totožné tematické celky, kapitoly a podkapitoly. Jednotlivá cvičení odkazují a rozvíjí příslušné výkladové části učebnice.  
  • Navíc se v pracovním sešitě za každým z tematických celků objevuje dvoustránkový oddíl Opakování, které ověřuje znalost klíčových pojmů a problémů příslušného celku. Po formální stránce je Opakování zpracováno tak, aby typem zařazených cvičení odpovídalo připravované podobě nové maturitní zkoušky.  
  • Pracovní sešit nabízí širokou škálu cvičení – vedle klasických faktografických zadání (posuzování pravdivosti tvrzení, doplňování chybějících pojmů, přiřazování pojmů ke stanoveným kategoriím aj.) jsou výrazně zastoupena cvičení směřující k rozvoji dovedností žáků – práce s textem a ikonickým materiálem, posuzování a řešení modelových situací, identifikace problémů atd. Jednotlivá zadání pak kombinují individuální, párovou a skupinovou práci studentů. 
  • Důraz je také kladen na spolupráci studentů a jejich sebevyjádření, a to ať už ve formě diskuse, proslovu, či v písemné formě – formální zpracování sešitu přitom umožňuje, aby většinu cvičení mohli studenti vypracovat přímo do sešitu. Cvičení také vedou studenty k práci s různými zdroji informací a ke kritickému zhodnocení spolehlivosti těchto zdrojů, čímž je zvlášť připravují na život v současné informační společnosti. 
  • Samozřejmostí zůstává poutavé grafické zpracování, které zvyšuje přehlednost textů a systematičnost práce s nimi. Formálně jsou odlišeny jak jednotlivé typy cvičení, tak i variabilní formy práce studentů. Formální stránku pracovního sešitu doplňují zadání využívající práci s fotografiemi, ilustracemi a grafy.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  103

  O učebnici

  Pro studenty a učitelé

  Představujeme vám pracovní sešit, který je součástí sady Společenské vědy pro střední školy. Pracovní sešit tvoří s učebnicí kompaktní celek - je navržen tak, aby jeho jednotlivá cvičení pracovala se všemi částmi příslušných celků učebnice. Pracovní sešit vám tedy umožní ověřit si a dále prohloubit společenskovědní znalosti získané při práci s učebnicí. Nabízenými cvičeními pak sešit směřuje středoškolskou výuku společenských věd od prostého výčtu teoretických poznatků k jejich zasazení do konkrétních souvislotí a k aplikacím, čímž naplňuje cíle vyplývající ze současných trendů výuky tohoto předmětu. Stejně jako učebnice je i pracovní sešit vytvořen s ohledem na požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání (primárně ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost) i Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání (primárně ve vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání). Zařazením cvičení vyžadujících komunikační dovednosti, schopnost týmové práce, dohledávání potřebných informací nebo písemné vyjádření myšlenek se sešit zaměřuje na rozvoj příslušných klíčových kompetencí, zapojení stanovených průřezových témat, uplatnění mezipředmětových vztahů a dosažení výsledků vzdělávání v souladu s obsahem rámcových vzdělávacích programů.

  Pracovní sešit nabízí pestrou škálu cvičení. Vedle klasických faktografických cvičení, která vám umožní ověřit si získané vědomosti (klíčové pojmy, jména, definice), jsou zde zastoupena cvičení, jejichž řešení vyžaduje kreativní využití získaných znalostí v konkrétních souvislostech (modelové situace, práce s obrazovým materiálem, projektové úkoly aj.). Pracovní sešit klade důraz také na četbu primární a sekundární literatury, resp. ukázek z nich, a na samostatnou interpretaci těchto textů na základě navržených otázek - cílem je přitom seznámit uživatele s různými pohledy na téma podkapitoly, podpořit tak jejich diskusi a posilovat toleranci k odlišným názorům a postojů.. Jednotlivá zadání kombinují individuální, párovou i skupinovou práci, která napomáhá osvojit si schopnost vzájemné kooperace.

  Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice - i zde tedy najdete odpovídající tematické celky, kapitoly a podkapitoly. Každá dvoustrana (strana u podkapitol s jednohodinovou dotací) tak odpovídá příslušné dvoustraně (straně) učebnice. Za každým tematickým celkem je v pracovním sešitě navíc zařazena kapitola Opakování, ve které jsou shrnuty a procvičeny klíčové znalosti získané studiem příslušného celku. Opakování je současně navrženo tak, aby vás typem použitých úloh a požadovanými aktivitami připravilo na podobu státní maturitní zkoušky, kterou stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

  Obsah učebnice

  Mezinárodní vztahy a jejich aktéři

  • Mezinárodní vztahy
  •     Stát, občan a mezinárodní prostředí
  •     Mezinárodní vztahy a věda
  •     Zahraniční politika státu
  •     Konflikt a spolupráce v mezinárodních vztazích
  •     Mezinárodní právo
  • Mezinárodní organizace
  •     Mezinárodní organizace
  •     Organizace spojených národů
  •     Aktivity Organizace spojených národů
  •     Severoatlantická aliance
  •     Mezinárodní organizace na ekonomickém poli
  •     Další mezinárodní organizace
  • Opakování

  Evropská integrace a Evropská unie

  • Zdroje a průběh evropské integrace
  •     Myšlenka a dějiny evropské integrace
  •     Evropská unie a její proměny
  • Struktura a politika Evropské unie
  •     Orgány Evropské unie
  •     Politiky Evropské unie a jejich tvorba
  • Členství v Evropské unii
  •     Státy, občané a právo Evropské unie
  •     Česká republika jako člen Evropské unie
  • Opakování

  Současná mezinárodní situace

  • Mezinárodní vztahy na počátku 21. století
  •     Na cestě k dnešnímu světovému řádu
  •     Velmoci, periferie, konflikty
  • Česká republika v současném světě
  •     Česká republika v mezinárodním prostředí
  •     Zahraniční politika České republiky
  • Globální problémy a rizika
  •     Globalizace a globální problémy
  •     Globální rizika
  • Opakování

  Náboženství a náš život

  • Náboženství a náboženské systémy
  •     Funkce a podoby náboženství
  •     Judaismus a křesťanství
  •     Islám
  •     Hinduismus
  •     Buddhismus
  •     Nová náboženská hnutí a sekty
  • Opakování

  Ontologie

  • Otázka a odpovědi filozofie
  •     Na co se ptá filozofie?
  •     Jak filozofové pracují?
  • Základní ontologické pojmy
  •     Čemu se věnuje ontologie?
  •     Kde se podstata nachází?
  •     Kolik je podstat?
  •     Co je to mysl?
  • Opakování

  Epistemologie

  • Znalost
  •     Co je to znalost?
  •     Jak své přesvědčení zdůvodnit?
  •     Jaké jsou zdroje znalostí?
  • Metoda
  •     Jak znalost získat?
  •     Jak argumentovat?
  • Opakování

  Etika

  • Etika a svoboda
  •     Co řeší etika?
  •     Máme svobodnou vůli?
  • Dobro
  •     Jak máme jednat?
  •     Jak zdůvodnit naše jednání?
  • Aplikovaná etika
  •     Co je morálně přijatelné?
  • Opakování

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?