Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Příprava na státní maturitu - Zeměpis

  Naše cena s DPH:
  235 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Petr Karas, Ludvík Hanák
  Nakladatel:
  FRAGMENT
  Kód zboží:
  54988
  EAN:
  9788025356166
  FRAGMENT

  Popis produktu

  Připravte se spolehlivě a efektivně na státní maturitu!

  V publikaci najdete:
  - kompletní přehled středoškolského zeměpisu
  - testy na konci jednotlivých kapitol k prověření znalostí
  - taktické rady, jak se připravit, abyste u zkoušky obstáli

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  216

  O učebnici

  Většina lidí úvody nečte a rovnou je přeskakuje. V mnoha případech není divu. Pochopíme, uděláte-li totéž, ale přece jen bychom vás od toho chtěli odradit. Úvod bude krátký, slibujeme, a dozvíte se tu pár užitečných informací k orientaci v knize. Ti z vás (věříme, že naprosté minimum), kteří si vybrali zeměpis jen jako "únikové téma" a knížku otevírají poprvé pět minut před zkouškou, nechť rychle přečtou právě úvod.

  Tato publikace neobsahuje do detailu veškerou středoškolskou látku zeměpisu. To nebylo cílem autorů ani nakladatele. V takovém případě by šlo o mnohasetstránkovou těžkou učebnici, že by se vám dělalo zle při pouhém pohledu na ni. My vám předkládáme shrnutí, ve kterém se snažíme, abyste pochopili problematiku, dokázali se v ní orientovat a s pomocí atlasu mohli odpovědět na většinu kladených otázek. Velkým fandům zeměpisu nabízíme čtivou formou kompletaci a opakování jejich znalostí plus přidáváme možnost si tyto vědomosti a dovednosti ověřit (každá kapitola je doplněna otázkami a správnými odpověďmi). Ostatním čtenářům přinášíme opravdu stručnou a přehlednou pomůcku ke studiu. Domníváme se, že po důkladném přečtení byste měli (nejen) v maturitní zkoušce obstát.

  Jak je publikace členěna? Najdete v ní 30 kapitol (tj. 30 maturitních otázek). Víme, že otázky si každá škola vytváří sama, ale jednak je na většině škol systém velmi podobný a jednak otázky v knize na sebe navazují, tudíž není problém (týká se to hlavně regionální geografie), pokud je rozdělení témat na některé škole mírně odlišné. Každá kapitola je uvozena stručným seznámením se s tématem. Snažili jsme se vybrat vždy to podstatné, příp. zajímavé. Pro studenty, kteří stráví "svaťák" ponořeni do češtiny (v lepším případě) a na zeměpis jim zbyde pár hodin, doporučujeme přečíst si právě tyto vstupy do kapitol, pak vždy "Rady na závěr" a pevně doufat. Po těchto "mini-úvodech" již následují jednotlivé podkapitoly, které logicky člení dané téma. V případě regionální geografie je to většinou vymezení oblasti, přírodní podmínky, následuje trocha ekonomie, povídání o obyvatelstvu a seznámení se se státy regionu (u geograficky vzdálenějších oblastí vás ani nezatěžujeme každým státečkem). 

  Pozornost byste měli věnovat závěru kapitol. Obsahují uzavřené variantní otázky dvojího typu - základní, kterými si opakujete látku kapitoly (odpověď lze najít v textu), a rozšířené, určené zvlášť těm z vás, kteří máte rádi rébusy. A kapitolu ukončují Rady na závěr. Snažili jsme se tam umístit postřehy, triky a tipy, které jsme za léta praxe vysledovali. Triky, jak vyzrát na zkoušejícího, tipy, jak vstřebat to nejdůležitější, a postřehy, co dělá studentům největší problémy.     

  I v úvodu budeme mít pár "Rad na závěr". Nezapomínejte na vypracovávání kontrolních otázek a především na práci s atlasem.To je to zcela nejdůležitější - snažte se ho mít pokud možno stále otevřený a vyhledávat vše, o čem čtete. Není to tak namáhavé a naučíte se tak opravdu hodně (a vlastně mimoděk). Pokud byste si chtěli některé pasáže doplňovat, což bychom uvítali, ale není to nutné (doporučujeme opravdovým zájemcům o geografii), pak vzadu v knize naleznete seznam doporučené literatury.

  Obsah učebnice

  1.  GEOGRAFIE JAKO VĚDA 

  • 1.1  Geografie v systému věd
  • 1.2  Objekt geografie
  • 1.3  Geografické disciplíny
  • 1.4  Metody a význam geografie
  • 1.5  Dálkový průzkum Země (DPZ)

   2.  PLANETA ZEMĚ 

  • 2.1  Vesmír a sluneční soustava
  • 2.2  Tvar a velikost Země
  • 2.3  Pohyby Země
  • 2.4  Čas na zeměkouli
  • 2.5  Slapové jevy

  3.  KARTOGRAFIE 

  • 3.1  Mapa a glóbus
  • 3.2  Kartografická zobrazení
  • 3.3  Vznik mapy
  • 3.4  Obsah mapy
  • 3.5  Praktické využití kartografie
  • 3.6  Geografické informační systémy

  4.  LITOSFÉRA A GEORELIÉF 

  • 4.1  Stavba a složení zemského tělesa
  • 4.2  Zemská kůra
  • 4.3  Georeliéf a jeho členění
  • 4.4  Endogenní pochody
  • 4.5  Exogenní pochody

  5.  ATMOSFÉRA 

  • 5.1  Složení a členění atmosféry
  • 5.2  Počasí
  • 5.3  Podnebí
  • 5.4  Atmosféra v pohybu
  • 5.5  Podnebné pásy Země

  6.  HYDROSFÉRA 

  • 6.1  Základní členění hydrosféry
  • 6.2  Oběh vody na Zemi
  • 6.3  Vodstvo oceánů
  • 6.4  Vodstvo pevnin
  • 6.5  Kryosféra

  7.  PEDOSFÉRA A BIOSFÉRA 

  • 7.1  Vznik a složení půdy
  • 7.2  Půdní druhy a půdní typy
  • 7.3  Základní charakteristiky biosféry
  • 7.4  Planetární členění biosféry

  8.  OBYVATELSTVO - DEMOGRAFIE, SÍDLA 

  • 8.1  Základní demografické charakteristiky
  • 8.2  Vývoj počtu obyvatel
  • 8.3  Rozmístění světové populace
  • 8.4  Migrace obyvatel
  • 8.5  Proces urbanizace, sídla

  9.  OBYVATELSTVO - ETNICKÉ A KULTURNÍ ČLENĚNÍ 

  • 9.1  Rozdělení lidských ras
  • 9.2  Etnické skupiny, národy světa
  • 9.3  Jazyky světa, jazykové rodiny
  • 9.4  Světová náboženství

  10.  PRIMÁRNÍ SEKTOR 

  • 10.1  Význam zemědělství
  • 10.2  Typologie zemědělství
  • 10.3  Lesní hospodářství a rybolov
  • 10.4  Světové zásoby nerostných surovin

  11.  SEKUNDÁRNÍ SEKTOR 

  • 11.1 Energetika, produkce elektrické energie
  • 11.2  Typologie průmyslových odvětví
  • 11.3  Charakteristika průmyslových odvětví
  • 11.4  Hlavní průmyslové regiony světa 

  12.  DOPRAVA, OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH 

  • 12.1  Význam a typy dopravy
  • 12.2  Mezinárodní obchod
  • 12.3  Význam služeb, jejich typologie
  • 12.4  Cestovní ruch

  13.  POLITICKÁ GEOGRAFIE 

  • 13.1  Státy, vývoj jejich počtu, administrativní uspořádání
  • 13.2  Formy vlády
  • 13.3  Způsoby vlády, demokracie, volební systémy
  • 13.4  Mezinárodní organizace
  • 13.5  Státy podle stupně rozvoje
  • 13.6  Jádro a periferie

  14.  KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

  • 14.1  Krajinná sféra a její složky
  • 14.2  Vlastnosti krajiny
  • 14.3  Procesy v krajině
  • 14.4  Typy krajin
  • 14.5  Ochrana přírody
  • 14.6  Chráněná území v ČR 

  15.  ČESKÁ REPUBLIKA - PŘÍRODNÍ POMĚRY 

  • 15.1  Základní údaje o České republice
  • 15.2  Povrch
  • 15.3  Podnebí
  • 15.4  Vodstvo
  • 15.5  Půdy a biota
  • 15.6  Nerostné suroviny

  16.  ČESKÁ REPUBLIKA - SOCIOEKONOMICKÉ POMĚRY, REGIONY 

  • 16.1  Obyvatelstvo
  • 16.2  Administrativní členění, sídelní struktura
  • 16.3  Hospodářství
  • 16.4  Průmyslová výroba
  • 16.5  Zemědělství
  • 16.6  Doprava, cestovní ruch, obchod a služby
  • 16.7  Geografie krajů ČR

  17.  STŘEDNÍ EVROPA 

  • 17.1  Základní údaje o Evropě
  • 17.2  Charakteristika střední Evropy (vymezení)
  • 17.3  Přírodní podmínky
  • 17.4  Obyvatelstvo, ekonomika
  • 17.5  Státy střední Evropy

  18.  ZÁPADNÍ EVROPA 

  • 18.1  Základní údaje, vymezení
  • 18.2  Přírodní podmínky
  • 18.3  Obyvatelstvo, ekonomika
  • 18.4  Evropská unie
  • 18.5  Státy západní Evropy

  19.  SEVERNÍ EVROPA 

  • 19.1  Základní údaje
  • 19.2  Historie Skandinávie
  • 19.3  Přírodní podmínky
  • 19.4  Obyvatelstvo, ekonomika
  • 19.5  Státy severní Evropy

  20.  JIŽNÍ EVROPA 

  • 20.1  Základní údaje, vymezení oblasti
  • 20.2  Přírodní podmínky
  • 20.3  Dědictví antiky
  • 20.4  Obyvatelstvo, ekonomika
  • 20.5  Státy jižní Evropy 

  21.  JIHOVÝCHODNÍ EVROPA (BALKÁN) 

  • 21.1  Základní údaje
  • 21.2  Přírodní podmínky
  • 21.3  Neklidný Balkán
  • 21.4  Rozpad Jugoslávie
  • 21.5  Obyvatelstvo, ekonomika
  • 21.6  Státy jihovýchodní Evropy

  22.  VÝCHODNÍ EVROPA 

  • 22.1  Vymezení a historický vývoj východní Evropy
  • 22.2  Přírodní podmínky
  • 22.3  Obyvatelstvo, ekonomika
  • 22.4  Rozpad Sovětského svazu
  • 22.5  Rusko
  • 22.6  Ostatní evropské postsovětské státy

  23.  STŘEDNÍ ASIE, ZAKAVKAZSKO  

  • 23.1  Základní údaje o Asii
  • 23.2  Přírodní podmínky Střední Asie
  • 23.3  Obyvatelstvo, ekonomika Střední Asie
  • 23.4  Státy Střední Asie
  • 23.5  Přírodní podmínky Zakavkazska
  • 23.6  Obyvatelstvo, ekonomika Zakavkazska
  • 23.7  Státy Zakavkazska 

  24.  JIHOZÁPADNÍ ASIE (STŘEDNÍ VÝCHOD) 

  • 24.1  Charakteristika Středního východu 
  • 24.2  Přírodní podmínky
  • 24.3  Obyvatelstvo, ekonomika
  • 24.4  Státy JZ Asie

  25.  JIŽNÍ A JV ASIE 

  • 25.1  Monzunová Asie
  • 25.2  Indický subkontinent
  • 25.3  Přírodní podmínky Jižní Asie
  • 25.4  Obyvatelstvo, ekonomika Jižní Asie
  • 25.5  Státy jižní Asie
  • 25.6  Jihovýchodní Asie
  • 25.7  Přírodní podmínky JV Asie
  • 25.8  Obyvatelstvo, ekonomika JV Asie
  • 25.9  Státy JV Asie

  26.  VÝCHODNÍ ASIE 

  • 26.1  Základní údaje
  • 26.2  Přírodní podmínky
  • 26.3  Asijští "tygři"
  • 26.4  Obyvatelstvo, ekonomika
  • 26.5  Japonsko
  • 26.6  Čína
  • 26.7  Ostatní státy východní Asie

  27.  SEVERNÍ AMERIKA 

  • 27.1  Základní údaje o kontinentu
  • 27.2  Přírodní podmínky
  • 27.3  Sociálně-ekonomické podmínky
  • 27.4  Kanada
  • 27.5  Spojené státy americké

  28.  LATINSKÁ AMERIKA 

  • 28.1  Základní údaje
  • 28.2  Přírodní poměry
  • 28.3  Sociálně-ekonomické podmínky
  • 28.4  Státy Střední Ameriky
  • 28.5  Státy Jižní Ameriky

  29.  AFRIKA 

  • 29.1  Základní údaje
  • 29.2  Přírodní podmínky
  • 29.3  Sociálně-ekonomické podmínky
  • 29.4  Africké regiony

  30.  AUSTRÁLIE, OCEÁNIE, POLÁRNÍ OBLASTI 

  • 30.1  Základní údaje
  • 30.2  Austrálie
  • 30.3  Oceánie
  • 30.4  Světový oceán
  • 30.5  Polární oblasti 
  • Seznam doporučené literatury
  • Seznam tabulek
  • Seznam map, grafů a schémat
  • Předmětový rejstřík
  • Místopisný rejstřík 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  •  

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?