Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Když dětem nejde čtení 3 (Čtení slov se shluky souhlásek)

  Naše cena s DPH:
  229 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Emmerlingová Stanislava
  Nakladatel:
  PORTÁL
  Kód zboží:
  53120
  EAN:
  9788026219002
  PORTÁL

  Popis produktu

  • Třetí díl pracovních listů, které pomáhají dětem při problémech se čtením, svým pojetím navazuje na dva předcházející díly.
  • Je to zábavná čítanka, s níž může dítě pracovat doma i ve škole.
  • Je zaměřena na zvládnutí plynulého čtení, syntézy a analýzy slabik se souhláskovými shluky a slov, které tyto slabiky obsahují.
  • Děti se učí tvořivým způsobem, vychází se z dovedností, které už zvládly.
  • Cíleně jsou využívány prvky tvořivé dramatiky, obrazné představivosti, globálního myšlení apod., tedy aktivity, které zapojují do procesu učení pravou hemisféru.
  • Druhá část je více zaměřena na rozvíjení aktivit levé hemisféry (rytmizace, hádanky, doplňovačky).
  • Pracovní listy jsou vhodné pro individuální práci s dyslektickými dětmi, k výuce čtení ve specializovaných dyslektických třídách, zvláštních školách a také k nácviku čtení v domácím prostředí pod vedením rodičů, nejlépe ve spolupráci s vyučujícím nebo se speciálním pedagogem.

  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  83

  O učebnici

  Tyto pracovní listy navazují na první a druhý díl pracovních dyslektických čítanek Když dětem nejde čtení 1 a Když dětem nejde čtení 2. Jsou určeny dětem, které zvládly nácvik plynulého čtení otevřené a uzavřené slabiky, slov z nich složených a čtení s porozuměním textů složených z těchto slov, kterým však dělá problémy plynulé čtení různých typů slabik se souhláskovými shluky a slov, která je obsahují.

  Pracovní listy jsou vhodné pro individuální práci s dyslektickými dětmi integrovanými v běžných třídách základní školy, k frontální práci ve druhém ročníku specializovaných tříd pro dyslektiky, k nácviku čtení pod přímým vedením rodičů (nejlépe ve spolupráci s učitelem dítěte, s dyslektickou asistentkou nebo se speciálním pedagogem v PPP) a k individuální práci ve speciální škole. Každé dítě by mělo pracovat se svou čítankou, protože pomocí tvořivého řešení jednotlivých úkolů získává originální čítanku, na jejíž tvorbě se částečně samo podílí. To podporuje pozitivní vztah k nácviku čtení. Při práci s jednotlivými pracovními listy by dítě nemělo ucelený přehled o tom, co během reedukace již zvládlo.

  Nejprve je navozeno a cvičeno plynulé čtení slabiky s dvěma souhláskami na začátku slabiky typu "STO" s využitím grafického odlišení první souhlásky, která přibyla k procvičené otevřené slabice. Je základem pro zvládnutí čtení dalších typů slabik se souhláskovými shluky, proto je jejímu procvičení věnováno více pozornosti. Dále následuje nácvik čtení slabik "STOP, KOST, STROJ, PSTRUH" a tyto slabiky se slabikotvorným R, L. Děti procvičují čtení slov nejprve jednotlivě, potom ve větách a nakonec v textech, které se podobají článkům v běžných čítankách, ale s tím rozdílem, že se v nich neobjevují slova složená z neprocvičených typů slabik.

  Při nácviku čtení je využito multisenzorického přístupu a prvků tvořivé dramatiky (pantomima, obrazné znázornění významu slova, aktivity k rozvoji tvořivého a globálního myšlení). Tento způsob učení je pro většinu dětí zajímavý a to hraje velkou roli při vnitřní motivaci k učení. Důraz je kladen na vlastní aktivitu dítěte při zvládnutí jednotlivých čtenářských dovedností a na rozvíjení jazykového citu. Využití tvořivých aktivit při výuce zlepšuje zapamatování učeného, působí pozitivně i na rozvoj inteligence. Tvořivost můžeme systematicky rozvíjet i u žáků s nižším nadáním, proto se nemusíme obávat činností, které se jeví na první pohled pro některé z nich jako obtížné. Když dítě úkol nepochopí, pracuje zpočátku pod vedením dospělého a případně potom může přejít k samostatné práci. Cvičení pomáhají zároveň rozvíjet sluchové, zrakové, intermodální a další typy vnímání.

  Pořadí plnění úkolů v jednotlivých kapitolách není nutné striktně dodržovat, ale měnit pořadí celých kapitol nedoporučujeme. Zkušený pedagog však jistě posoudí nejlépe sám, jakým způsobem při reedukaci postupovat.

  Tempo práce se má vždy řídit aktuální výkonností dítěte. Je třeba dopřát mu dostatek času ke zvládnutí jednotlivých kroků nápravy čtení. Pokud mu určitý typ úkolů dělá obtíže, cvičení obměníme a nezvládnuté dovednosti docvičíme. Rozhodně není vhodné přejít na čtení víceslabičných slov, pokud není zafixováno plynulé čtení cvičeného typu slabiky a k bezchybné zvládnutí skladu, rozkladu a obměn této slabiky. Je také velmi důležité, aby náprava probíhala v příjemné a radostné atmosféře. Doporučená motivace a často vtipně laděná cvičení by měly pomoci potřebnou pohodu vytvořit.

  Závěrem je třeba připomenout, že v době nápravy čtení by dítě nemělo číst z běžné čítanky, aby nedocházelo k fixování špatných čtenářských návyků, a že práci s těmito pracovními listy je nutné doplnit další reedukací zaměřenou na odstanění deficitů, které může mít dítě v jednotlivých oblastech vnímání. Pokud ho čtení natolik vyčerpává, že se u něj projevuje psychomotorický neklid, brzká únava, stále více chyb v průběhu čtení, záměny písmen a dvojí čtení, nemohou doporučené postupy v této čítance samy o sobě jeho problém se čtením vyřešit.    

  Obsah učebnice

  I.    Nácvik plynulého čtení slabiky s dvěma souhláskami na začátku

  1. Říkanka
  2. Ztracená písmenka
  3. Hra na kouzelníka
  4. Mokrá tajenka
  5. Osmisměrka
  6. Rýmovačka
  7. Podobné významy
  8. Obrázkové věty
  9. Jak je to správně?
  10. Ptáme se
  11. Co tam patří?
  12. Co kdo dělá?
  13. Neúplné příběhy

  II.   Nácvik čtení dvouslabičných slov se slabikou typu "STO"

  1. Co sem ještě patří?
  2. Rýmovačka
  3. Doplňovačka
  4. Abeceda - co kdo hledá
  5. Jak nám doma říkají?
  6. Kdo to asi dělá?
  7. Znáš česká přísloví?
  8. V pokoji u ....?
  9. Je to tak i u tebe?
  10. Věty s hádankou
  11. Obrázkové rébusy
  12. Co k sobě patří?
  13. Kdo ti pomůže v nouzi?
  14. Co leží v Českém ráji?
  15. Popletené věty
  16. Bylo - nebylo
  17. Při čem se hýbeme?

  III.  Nácvik čtení víceslabičných slov se slabikou typu "STO"

  1. Dva rébusy
  2. Přesmyčky
  3. Schované nesmysly
  4. Co je pro nás důležité?
  5. Oslava narozenin
  6. Co můžeme dělat ve školní družině?
  7. Pro dobrotu na žebrotu

  IV.  Nácvik čtení slabik se souhláskovými shluky typu "STOP"

  1. Ztracená písmenka
  2. Hra na kouzelníka
  3. Jaké to je?
  4. Pohádková doplňovačka
  5. Udělej to hned!
  6. Byl jednou jeden
  7. Kdo to může říkat?
  8. Není kříž jako kříž
  9. Skautský slib
  10. Sliby chyby
  11. Kdo jsem?

  V.   Nácvik čtení víceslabičných slov se slabikou typu "STOP"

  1. Obrázkové rébusy
  2. Rýmovačka
  3. Co k sobě patří?
  4. Státní symboly
  5. Co je napsáno na vlajce prezidenta?
  6. Na co hrají muzikanti?
  7. Čáry máry fuk!
  8. Možná přijde i kouzelník
  9. Zvířecí přesmykovka
  10. Hádanková doplňovačka
  11. Představte si, co jsem měl dnes k obědu
  12. Co máme všichni rádi?
  13. Rébus s trojkou
  14. Kdo a kde?

  VI.  Nácvik čtení slabik s dvěma souhláskami na konci slabiky

  1. Různé rébusy
  2. Rýmovačka
  3. Hádanky
  4. Co tam patří?
  5. Která květina nevoní?
  6. Je to pravda?
  7. Kladná, nebo záporná vlastnost?
  8. Bylo - je - bude?

  VII.  Nácvik čtení procvičených slabik se slabikotvorným R, L

  1. Hra na kouzelníka
  2. Cvičíme si jazýček
  3. Obrázkové rébusy
  4. Kouzla dvou písmen
  5. Hra s rýmy
  6. Hádanka s tajenkou
  7. Náhoda, nebo záměr?
  8. Není čtvrtka jako čtvrtka
  9. Náročná rýmovačka

  VIII. Nácvik čtení slabik se souhláskovými shluky typu "STRO, STROJ, PSTRUH"

  1. Hra na kouzelníka
  2. Přidej první souhlásku
  3. Hádanky slov
  4. Rébus - molekula
  5. Z pohádky do pohádky
  6. Hledej opak
  7. Co může ukázat kouzelné sklíčko?
  8. Udělej to!
  9. Jazykolamy
  10. Poznáš nás?

  IX.  Texty k docvičení čtení slov se souhláskovými shluky

  • Poplach
  • Hurá do cirkusu
  • Prima zima
  • Ať žije hokej!
  • Co učí trenér hokejisty na tréninku?
  • Jožin z bažin
  • Co se dozvíš v encyklopedii o zvířatech?
  • O slepičce a kohoutkovi trochu jinak
  • Také něco z kultury
  • O kocouru, kohoutu a kose
  • Pohádka o mně

  X.   Metodické pokyny s nápovědou k řešení zadaných úkolů

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?