Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -7%

  • Koumák pro prvňáky - Český jazyk

  Koumák pro prvňáky - Český jazyk

  Rozšiřující pracovní sešit pro všechny prvňáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc…

  Naše cena s DPH:
  162 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  175 Kč
  Ušetříte:
  13 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Tereza Marková, Dana Tvrďochová, Michaela Křivancová, Svatava Kubeczková, Irena Matušková, Ivana Tlusťáková
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  57627
  EAN:
  9788073583453
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  Máte ve třídě nebo doma zvídavého a bystrého žáčka, který chce vědět, jak a proč věci fungují? Pak určitě oceníte rozšiřující pracovní sešit Koumák, který dětem nabízí zajímavé a náročnější úlohy k přemýšlení a řešení. Nahlédněte do Koumáka a přesvědčte se sami.

  Zábavný a poutavý pracovní sešit pro bystré, zvídavé či nadané žáky 1. ročníku základní školy.

  Koumák pro prvňáky - český jazyk je určen pro děti, které před nástupem do 1. třídy již umí číst.

  Celý pracovní sešit obsahuje 20 zajímavých textů a 150 úloh z oblasti českého jazyka, které jsou komplexnější a náročnější než cvičení v běžných pracovních sešitech.

  Úlohy jsou pestré, zábavné, a především umožňují dětem rozvíjet čtenářskou gramotnost, verbální myšlení, tvořivost, schopnost práce s informacemi i logické myšlení.

  Určeno pro:
  1. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  68

  O učebnici

  Pro koho je tento pracovní sešit určen?

  Pracovní sešit je určen všem žákům 1. ročníku základní školy, kteří vynikají zejména brzkými čtenářskými dovednostmi, případně i způsobem myšlení nebo vědomostmi nad svými spolužáky, mají chuť řešit náročnější úkoly, nalézat různá řešení a hravou či poutavou formou rozšiřovat své znalosti.

  Je určen dětem, které se zajímají o věci na svůj věk ne zcela obvyklé a mají hlavu plnou složitých otázek, po jejichž zodpovězení chtějí pátrat. Tyto děti běžné úlohy často nudí, a možná i proto někdy ve výuce vyrušují, odmítají spolupracovat nebo se uzavírají do sebe a svého poutavějšího světa. Je tedy určen pro bystré, zvídavé i mimořádně rozumově nadané děti, které potřebují další podněty, náročnější úkoly a výzvy.

  I když se může zdát, že děti, které jsou v učení napřed, nepotřebují od učitele žádnou pomoc, mnohdy je tomu právě naopak. Rozumové nadání představuje potenciál, který je potřeba specificky rozvíjet. Mezi vzdělávací potřeby nadaných žáků patří zejména individuální přístup, argumentačně partnersky vedená komunikace, dále kontakt s vrstevníky podobného zaměření a zájmů či přizpůsobení obsahu i procesu vzdělávání. Cílem tohoto uzpůsobení je, aby nadané děti byly všestraně a přiměřeně svému nadání rozvíjeny, včetně dovedností a kompetencí, které běžný obsah výuky nepodporuje. Přizpůsobení obsahu učiva by mělo nadané děti vystavovat úkolům a situacím, kdy musejí uplatňovat složitější myšlenkové procesy a stejně jako ostatní děti vyvíjet úsilí a překonávat adekvátní překážky. Měly by pracovat s chybou a neúspěchem, učit se trpělivosti, soustředit se i na proces učení, nejen na samotný výsledek. V důsledku toho by měly poznat své silné a slabé stránky a naučit se s nimi pracovat.

  Co pracovní sešit Koumák pro prvňáky přináší?

  Pracovní sešit obsahuje 20 zajímavých textů a 150 úloh z oblasti českého jazyka, které jsou náročnější a komplexnější než úlohy v běžných pracovních sešitech, tudíž i velmi bystré a mimořádně nadané děti budou muset k jejich vyřešení vyvinout nemalé úsilí. Pracovní sešit doplňuje dětem hodinu českého jazyka o dostatečně náročné a podnětné texty a úlohy, jež se zaměřují na rozvoj čtenářské gramotnosti, schopnosti práce s informacemi, tvořivosti, postřehu a paměti i logického myšlení; dále i volních vlastností, jako trpělivost, vytrvalost a systematičnost, a dovednosti učit se a překonávat překážky. 

  Typy úloh, které se v sešitě vyskytují:

  • rozšiřující úlohy k probíraným tématům, v nichž můžou děti rozpoznávat i odvozovat nové informace a souvislosti;
  • úlohy, které prohlubují znalosti dětí v oblastech jejich zájmu;
  • komplexnější a náročnější úlohy, u nichž můžou děti uplatnit složitější myšlenkové operace;
  • úlohy, jejichž podmínkou je schopnost systematické práce;
  • tvořivé úlohy a úlohy s různými možnostmi řešení;
  • problémové úkoly, které dávají dětem smysl a jejichž řešení má pro ně důvod;
  • úlohy, v nichž děti můžou uplatnit své poznatky a dovednosti v nových situacích;
  • úlohy určené k automatizaci či paměťovému osvojení učiva, jehož bezchybné zvládnutí vede k vyluštění tajenky;
  • úlohy, které jsou pestré a různorodé a u nichž nelze na první pohled předvídat řašení, logické úlohy, šifry, rébusy;
  • vícekrokové úlohy, vyžadující od dětí systematickou práci se získanými daty - tím se úlohy stávají pro děti náročnějšími, zajímavějšími a jsou pro ně také větší výzvou;
  • takzvané samoopravné úlohy, u kterých děti můžou pomocí tajenky samy poznat, zda při řešení postupovaly správně.

  Věříme, že právě dostatek podnětné a poutavé práce, který zde dětem předkládáme, reaguje na vzdělávací potřeby nadaných dětí, umožňuje rozvoj jejich potenciálu, zájmů a dovedností a předchází tak u nich možnému negativismu a nespokojenosti při procvičování látky, kterou už dokonale ovládají.

  Jak pracovní sešit používat?

  Doporučujme, aby každé dítě mělo svůj vlastní výtisk Koumáka, a mohlo tudíž úlohy systematicky využívat v hodinách českého jazyka nebo prvouky, kdy zvládne učivo dříve než ostatní žáci a bude vyžadovat náročnější práci. Dítě tak navíc bude motivováno k řešení dalších zajímavých úloh, které jsou v sešitě k dispozici, bude si moci úlohy vybírat nebo se k nim vracet, sledovat svůj pokrok, bude vedeno k systematické činnosti a vytvoří si vztah k vlastní práci.

  Úlohy v pracovním sešitě jsou koncipovány tak, aby je děti mohly řešit samostatně. Může se však stát, že při řešení složitějších úloh budou potřebovat pomoc učitele nebo rodiče. To je v pořádku; důležité však je, aby se toho děti pokusily zvládnou bez pomoci co nejvíce, postupně tak překonávaly překážky a nevzdávaly úlohy při prvních pochybnostech či neúspěších. Každá vyřešená úloha pak pro ně může znamenat zážitek úspěchu, poznání, že vynaložené úsilí má smysl a že vyhýbání se neúspěchu není cestou vpřed. Úlohy je možné využít také jako inspiraci pro další činnosti - děti můžou například k tématu vytvořit poster nebo prezentaci. Ideální by pak bylo, kdyby si děti při každé úloze zkusily buď samy pro sebe, nebo se skupinkou shrnout, co všechno zvládly, jak postupovaly, co jim při řešení pomohlo, jaký postup či přístup  se jim osvědčil a jaký naopak ne. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   

  Obsah učebnice

  Předmluva

  Struktura pracovního sešitu

  Úvodní slovo

  BLOK 1 (září)

  • 1.1  Ve škole už zvonilo
  • 1.2  Co vymyslela Marie Terezie?
  • 1.3  Hrátky

  BLOK 2 (říjen)

  • 2.1  Co se skrývá v hromadě listí?
  • 2.2  Jak to vypadá u veverky doma?
  • 2.3  Hrátky

  BLOK 3 (listopad)

  • 3.1  Nečekaný dárek
  • 3.2  Odkud pocházíme?
  • 3.3  Hrátky

  BLOK 4 (prosinec)

  • 4.1  Po stopách
  • 4.2  Co je to masopust?
  • 4.3  Hrátky

  BLOK 5 (leden)

  • 5.1  Veverčák
  • 5.2  Kolik má člověk kostí?
  • 5.3  Hrátky

  BLOK 6 (únor)

  • 6.1  Když čas běží
  • 6.2  Kolik je hodin?
  • 6.3  Hrátky

  BLOK 7 (březen)

  • 7.1  Zvláštní setkání
  • 7.2  Jaký byl domov před sto lety?
  • 7.3  Hrátky

  BLOK 8 (duben)

  • 8.1  Bahňáci
  • 8.2  Jak chutná jaro?
  • 8.3  Hrátky

  BLOK 9 (květen)

  • 9.1  Tajemství
  • 9.2  Haló, je to planeta Země?
  • 9.3  Hrátky

  BLOK 10 (červen)

  • 10.1  Vysvědčení s překvapením
  • 10.2  Jakou moc má slunovrat?
  • 10.3  Hrátky

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?