Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Průvodce učebnicemi ALTER pro výuku počátečního čtení a psaní

  Naše cena s DPH:
  79 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Wildová Radka, Staudková Hana
  Nakladatel:
  ALTER
  Kód zboží:
  10760
  EAN:
  9788072453412
  ISBN:
  8072450255
  ALTER

  Popis produktu

  • Komplexní a moderní průvodce počátečního čtení a psaní ALTER přináší náměty ověřené praxí, opírající se o výsledky terénních výzkumů.
  • Metodická doporučení plně respektují soudobé poznatky dětské psychologie a akcentují nejnovější trendy v oboru primární pedagogiky.

  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  78

  O učebnici

  Pro učitelé

  Nakladatelství ALTER připravilo soubor učebnic, pracovních sešitů a písanek určený pro počáteční čtení a psaní. Tento soubor a jeho užití byl ve školské praxi předmětem několika výzkumů prováděných v rámci grantového úkolu univerzitními didaktickými pracovišti. Výsledky uvedených výzkumů prokázaly nejen jeho vysokou didaktickou úroveň, ale svědčí také o tom, že tyto učebnice vykazují velkou vstřícnost, vlídnost i citlivý přístup k žákům.

  Zpracování souboru didaktických materiálů pro výuku počátečního čtení a psaní vychází z cílů RVP ZV  a ze současného pojetí vyučování v 1. období 1. stupně ZŠ. Nabízí možnost uplatnění široké variability metod, které by měly vždy vycházet ze vzdělávacích možností a potřeb jednotlivých žáků i didaktické zdatnosti a tvořivosti vyučujících.

  Všechny učebnice, sešity i pomůcky, o nichž budeme v této příručce dále hovořit, byly vytvořeny a vydány výhradně v Nakladatelství ALTER. Přestože na jejich tvorbě spolupracovaly početné autorské týmy odborníků, pedagogů, spisovatelů a výtvarných umělců, je v celé řadě zachována jednotná koncepce zpracování, a tedy i výuky, a je zajištěna i návaznost na další ročníky. To umožňuje jednotlivé části této ucelené řady podle potřeby kombinovat.

  Metodická příručka vám nepředkládá podrobný návod pro práci s jednotlivými stránkami učebnic a písanek. Jejím cílem je usnadnit vám orientaci v předložených materiálech jako celku a inspirovat vás k vlastnímu tvůrčímu přístupu. Žádný obecně platný metodický návod nemůže zabezpečit, aby žáci rádi a dobře četli - to může dokázat pouze vstřícný a k dětské individualitě citlivý pedagog.

  Zejména je třeba si uvědomit, že děti, které přicházejí do 1. ročníku, jsou na jiné úrovni, než na jaké byly děti dříve. Někteří žáci přicházející do prvních tříd dokáží sami ovládat počítač, samozřejmě telefonují a využívají i další funkce mobilních přístrojů, bez problémů zanechají vzkazy na telefonním záznamníku. Jsou zvyklí cestovat moderními dopravními prostředky, často mají osobní zkušenost z cest do zahraničí, z pobytu v jiném kulturním prostředí. Navštěvují sportovní kluby, mají poměrně dobré znalosti z oblasti různých fyzikálních jevů a technických principů. Společenské proměny, změny v předškolním vzděláváním, široká nabídka informačních zdrojů, vnímání ditěte jako individuální osobnosti, to vše vyžaduje i změny v postupech a metodách práce v 1. ročníku - tedy i při výuce počátečního čtení a psaní. 

  Vyučující - elementarista by měl brát na vědomí probíhající i připracované změny ve školství a přizpůsobit jim rozsah i styl výuky (např. inkluze, případný povinný rok předškolní výchovy). RVP základního vzdělávání navazuje svým pojetím a obsahem na RVP předškolního vzdělávání.

  Tento materiál je velmi inspirativní i pro vyučující - elementaristy. Jehos studiem získají představu, na jakou úroveň předškolního vzdělávání mohou v první třídě navázat; jak přistupovat k žákům, kteří měli v období předškolního vzdělávání možnost individuálního rozvoje; jak i v první třídě přizpůsobit vzdělávání vývojovým kognitivním (poznávacím), sociálním a emočním potřebám dětí tak, aby byla v plné míře respektována vývojová specifika každého z nich. 

  K probíhající inkluzi citujeme z RVP ZV: "Minimální doporučenou úrovní pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření jsou upravené očekávané výstupy, které jsou obvykle na nižší úrovni než odpovídající očekávané výstupy daného vzdělávacího oboru." 

  Tato doporučená podpůrná úroveň je však stanovena pro celé 1. období (pro 1. až 3. ročník), nižší požadavky (případně individuální učební plán) pro daný ročník a daného žáka vypracuje ve spolupráci s poradenským zařízením vyučující sám.

  V rámci podpůrných opatření stojí před vyučujícím potřeba připravit pro tyto žáky pomůcky, hlavně pracovní sešity, které svým rozsahem budou odpovídat možnostem daného žáka tak, aby se v jejich rámci mohl i při určitých omezeních optimálně rozvíjet. Na sebe navazující tituly v řadách učebnic a pracovních sešitů ALTER umožňují vybrat takový, který bude svým obsahem a zpracováním vhodný pro žáka lišícího se od daného průměru, a to jak směrem k materiálům jednodušším (obsahově i grafickým zpracováním), tak i k těm obtížnějším pro žáky nadané.

  Diferenciace v množství a náročnosti  učiva vyžaduje také jiné přístupy k hodnocení žáků, než byly ty tradiční. V popisovaném prostředí není možné, aby hodnocení, potažmo klasifikace vycházela z plošného srovnávání  výkonů všech žáků. Více viz kapitola Hodnocení na str. 7.

  Pro uplatnění nejnovější techniky využitelné ve výuce, kterou v současnosti představují interaktivní tabule, nabízí Nakladatelství ALTER elektronické nebo interaktivní verze všech tištěných učebnic a sešitů pro výuku počátečního čtení a psaní, které v tomto nakladatelství vycházejí. Jejich přehled naleznete na str. 76 až 78 této příručky.

  Možnost pracovat s elektronickými učebnicemi na interaktivní tabuli či na tabletech může zvyšovat vnitřní motivovanost žáků, umožňuje prohloubit účinnost jak skupinové, tak i individuální práce, zpříjemňuje práci žákům s různými poruchami učení i žákům s poruchou pozornosti (ADHD), zvyšuje jejich zaujetí a zlepšuje dosahované výsledky. Elektronické učebnice a interaktivní tabule mohou zefektivnit i přípravu učitele na vyučování. Součástí příprav elementaristů jsou i rozsáhlé zápisy nejrůznějších cvičení na tabuli; interaktivní tabule umožňují tyto zápisy, případně i doprovodné obrázky, ukládat a opakovaně využívat. Také jejich rozsah není na rozdíl od běžných tabulí nijak omezen.  

  Obsah učebnice

  Pojetí výuky počátečního čtení

  1. Řada titulů pro období práce s Živou abecedou ALTER
  2. Řada titulů pro období práce se Slabikářem ALTER
  3. Řada titulů pro poslabikářové období - Moje první čítanka ALTER a Malý čtenář ALTER
  4. Literární výchova a rozvoj čtenářství v 1. ročníku
  5. Diagnostika úrovně čtení

  Diagnostická měření rychlosti čtení

  •    I. diagnostické měření rychlosti čtení
  •   II. diagnostické měření rychlosti čtení
  •  III. diagnostické měření rychlosti čtění
  •  IV. diagnostické měření rychlosti čtení

  Rozvoj počátečního psaní

  • 1. Řada písanek pro nácvik psacího vázaného písma
  •     Metodické poznámky pro práci s Písankou I - Uvolňovací cviky a s Písankou II - Písmena a číslice
  •     Metodické poznámky pro práci s Písankou III - Písmena a s Písankami ke Slabikáři
  • 2. Řada písanek pro nácvik psacího nevázaného písma
  • 3. Inovativní přístupy v užití psacího náčiní
  • 4. Psaní leváků
  • 5. Hodnocení psaní
  • 6. Psaní ve vyšších ročnících
  • 7. Nabídka textů pro nácvik přepisu a diktátů

  Efektivita výuky počátečního čtení a psaní podle učebnic a písanek z Nakladatelství ALTER

  Přehled učebnic a pomůcek pro rozvoj počátečního čtení a psaní ALTER

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?