Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 3.r. ZŠ - učebnice (nová generace)

  Naše cena s DPH:
  163 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Gabriela Babušová, Petra Chlumská, Jaroslava Kosová, Veronika Nespěšná, Arlen Řeháčková
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  57756
  EAN:
  9788074895654
  FRAUS

  Popis produktu

  Učebnice nové generace pro 3. ročník v sobě ideálně propojuje přehlednost a systematičnost výkladu s aktivizujícím procvičováním, které vede žáky k co největšímu zapojení do výuky.

  Upravené, přístupnější uspořádání učiva vychází ze zkušeností učitelů z praxe. Náročné učivo psaní y, ý ve vyjmenovaných slovech je nově uspořádáno, a navíc podpořeno názornými ilustracemi a skupinami slov příbuzných.

  Učebnice představuje jazyk a texty jako nástroje, díky nimž se mohou lidé i kultury potkávat a vzájemně si porozumět. Žáci si proto jazykový systém osvojují především prakticky. Prostřednictvím metody indukce sami přicházejí na principy a pravidla českého jazyka. Jazyková, slohová i komunikační témata se prolínají, nejsou uměle dělena na stránku jazykovou a slohovou. Učebnice cíleně podporuje čtení s porozuměním.

  ► přehledné a srozumitelné uspořádání zefektivňující výuku
  ► stručné a snadno pochopitelné poučky shrnující učivo
  ► nové úvodní texty jednotlivých kapitol rozvíjející čtení s porozuměním
  ► vyvozovací úlohy vedoucí žáky k samostatnému objevování učiva
  ► současné a přitažlivé ilustrace obohacující učebnici o další didaktický potenciál
  ► pravopisná cvičení
  ► slohové a komunikační učivo řazeno průběžně do mluvnické části
  ► soustavné opakování a procvičování probraného učiva

  Každá kapitola učebnice Český jazyk 3 má vytyčená stěžejní jazyková a komunikační témata, obsahuje však i mnohá témata a úlohy k opakování a procvičování, popř. rozšiřování učiva. Obsahuje vlastní výchozí texty. Texty cvičení doporučujeme využívat i k dalším úkolům, které si učitelé připravují sami. Zmiňujeme se zejména o tom, co lze využít u většiny cvičení – především těch, která jsou věnována upevňování a procvičování pravopisu a obsahují jednotlivá slova, slovní spojení či samostatné věty. Slova doporučujeme využít k vyhledávání či vysvětlování jejich významu, určování (popř. vyhledávání určených) slovních druhů, mluvnických kategorií a vzorů, podstatná jména ke skloňování, slovesa k časování v určeném čísle, způsobu a čase, při tvorbě větných celků (vymezených tematicky i bez vymezení). Věty využijete při všestranných jazykových rozborech (po stránce tvaroslovné, skladebné i slovní zásoby a slovotvorby). Souvislé texty je možné rovněž všestranně jazykově rozebírat, ale především číst s porozuměním a zabývat se jejich kompozicí (tu např. kopírovat ve vlastních textech, vylepšovat).

  Určeno pro:
  3. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  136

  Obsah učebnice

  5  Co kde v učebnici najdeš

   

  1.  Poprázdninová

    6  Čtení s porozuměním

    7  Opakování z 2. ročníku

  10  Mateřský jazyk

  11  Vypravování

   

  2.  Zvířecí

  12  Čtení s porozuměním

  13  Psaní ú, ů

  14  Opakování z 2. ročníku

  15  Párové souhlásky

   

  3.  Vzdušná

  18  Čtení s porozuměním

  19  Slova příbuzná a kořen slova

  20  Slova příbuzná, část předponová a příponová

  21  Tvary slov

  21  Psaní ú, ů

  22  Opakování

  22  Druhy vět

  24  Opakování

   

  4.  "Báječná"

  26  Čtení s porozuměním

  27  Přímá řeč

  27  Osnova

  29  Vypravování

  30  Psaní ě

  31  Opakování

   

  5.  Hudební

  32  Čtení s porozuměním

  33  Vyjmenovaná slova po Z

  36  Antonyma, synonyma, slova vícevýznamová

  36  Slova významem nadřazená, podřazená, souřadná

  37  Slova citově zabarvená

   

  6.  Zubařská

  38  Čtení s porozuměním

  39  Vyjmenovaná slova po L

  41  Odstavec

  41  Popis

  43  Reklama

   

  7.  Nádražní

  44  Čtení s porozuměním

  45  Vyjmenovaná slova po B

  48  Opakování

  49  Vyjmenovaná slova po B

   

  8.  Sportovní

  50  Čtení s porozuměním

  51  Vyjmenovaná slova po M

  54  Slovní druhy

  55  Slovní druhy - přehled

  56  Věta jednoduchá, souvětí

  57  Větné vzorce

   

  9.  Karnevalová

  58  Čtení s porozuměním

  59  Opakování - slova příbuzná

  60  Opakování z 2. ročníku, popis

  62  Opakování - rozhovor

  63  Opakování - psaní i, í, y, ý

   

  10.  Zdravotní

  64  Čtení s porozuměním

  65  Vyjmenovaná slova po P

  67  Dopis

   

  11.  Zemědělská

  70  Čtení s porozuměním

  71  Vyjmenovaná slova po S

  73  Popis

  74  Podstatná jména - číslo

  75  Podstatná jména - rod

   

  12.  Kuchařská

  76  Čtení s porozuměním

  77  Popis pracovního postupu

  78  Vyjmenovaná slova po V

  80  Opakování

  81  Skloňování podstatných jmen

  82  Podstatná jména - pád

  83  Podstatná jména životná a neživotná

   

  13.  Počítačová

  84  Čtení s porozuměním

  85  Opakování

  86  Prosba, poděkování

  87  Opakování

  88  E-mail

   

  14.  Tábornická

  90  Čtení s porozuměním

  91  Slovesa - časování

  92  Slovesa - osoba, číslo

  93  Slovesné tvary

  94  Přihláška

  95  Podstatná jména vlastní a obecná

  97  Opakování

   

  15.  Hravá

  98  Čtení s porozuměním

  99  Slovesný tvar neurčitý - infinitiv

  100  Slovesa - čas

  101  Skladební dvojice

  102  Základní skladební dvojice

  103  Opakování

   

  16.  Rostlinná

  104  Čtení s porozuměním

  105  Přídavná jména

  107  Opakování

  108  Předložky

  109  Číslovky

   

  17.  Ptačí

  110  Čtení s porozuměním

  111  Zájmena

  113  Opakování

  114  Spojky

   

  18.  Přírodní

  116  Čtení s porozuměním

  117  Příslovce

  119  Opakování

  120  Osnova - opakování

   

  19.  Sci-fi

  122  Čtení s porozuměním

  123  Citoslovce

  124  Částice

  125  Opakování

   

  20.  Předprázdninová

  128  Čtení s porozuměním

  129  Slova zdrobnělá

  129  Opakování

  132  Dopis - opakování

  133  Opakování

  134  Rejstřík pojmů

  135  Vyjmenovaná slova - přehled  

   

       

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?